Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet
Popular Searches:     dvd     airfare     music     

Postoje tri osnovne datoteke koje su podloga za program:

1) SAD.HTM - datoteka sa sadržajem.

2) UVODNIK.HTM - datoteka koja je uvod i kratka uputa za rad s CD-ROM-om i koja se pojavljuje inicijalno.

3) PODLOGA.HTM - datoteka u kojoj je naslovna slika!

Ostale datoteke su datoteke s tekstovima i slikama vezano uz projekt, osim ove datoteke koja je UPUTA.HTM.