www.agencije.com  

agencije.com - Banke - HGK - ...
Banke: Hrvatska narodna banka - Centar banka - Dalmatinska banka - Hrvatska gospodarska banka - Hrvatska poštanska banka - Kaptol banka - Međimurska banka - Požeška banka - Privredna banka Zagreb - Raiffeisenbank Austria - Zagreb - Riadria banka - Riječka banka - Sisačka banka - Slavonska banka - Splitska banka - Trgovačka banka - Varaždinska banka - Zagrebačka banka
Hrvatska gospodarska komora : SEKTOR ZA BANKARSTVO I DRUGE FINANCIJSKE INSTITUCIJE - SEKTOR ZA GOSPODARSKU STRATEGIJU - SEKTOR ZA INDUSTRIJU - SEKTOR ZA   INFORMATIKU I STATISTIKU - SEKTOR ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE - SEKTOR ZA MALO GOSPODARSTVO - SEKTOR ZA  MEĐUNARODNE ODNOSE - SEKTOR ZA POLJOPRIVREDU, PREHRAMBENU INDUSTRIJU I ŠUMARSTVO - SEKTOR ZA POSLOVNO OBRAZOVANJE - - SEKTOR ZA   PROMET, GRADITELJSTVO I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - SEKTOR ZA TRGOVINU - SEKTOR ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO - SLUŽBA ZA INFORMATIVNO IZDAVAČKU DJELATNOST I ODNOSE S JAVNOŠĆU
Strane: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država - British Council - Francuska ambasada u Hrvatskoj - FRANCUSKO VELEPOSLANSTVO U RH - GENERALNI KONZULAT ITALIJE U RIJECI - Veleposlanstvo Finske
RH : Carinska uprava Republike Hrvatske - Hrvatska kontrola zračne plovidbe - Državni ured za reviziju - Hrvatske vode -
 
agencije.com - Vijesti , udruge, ministarstva...
Vijesti : HINA - HRT - Večernji list - Vjesnik - Slobodna Dalmacija - Glas Amerike - Feral Tribune - Nacional
Udruge : HRID na www.hrid.hr - "Potrosac" na www.demokracija.com - HIP - Hrvatski identitet i prosperitet - HrOpen - Udruga posrednika u prometu nekretnina
Registar, ...:Dalmatian Nature - Hrvatski centar za razminiravanje - Hrvatski državni arhiv - Hrvatske šume p.o. - Hrvatski Državni Arhiv - Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo - Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. - Sudski Registar Republike Hrvatske
Ministarstva : Ministarstvo gospodarstva Malo gospodarstvo - Ministarstvo financija - Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Ministarstvo pomorstva, prometa i veza - Ministarstvo Prosvjete i Športa - Ministarstvo prosvjete i športa - Ministarstvo prosvjete i športa - Ministarstvo prosvjete i športa - Ministarstvo turizma - Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske - Ministarstvo za Europske Integracije - Ministarstvo zaštite okoliša i prostor. uređenja - Ministarstvo znanosti i tehnologije RH - Ministry of Economy - Ministry of Finances - Ured za pranje novaca -
Uprave : Carinska uprava Republike Hrvatske - Central Bureau of Statistics - Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša - Državni arhiv - Državni Hidrografski Institut DHI - Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske - Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Državni zavod za statistiku - Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - Hrvatska turistička zajednica - Hrvatski državni arhiv - - Hrvatski fond za privatizaciju - Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Internacionalno : Hrvatski svjetski kongres
Sabor : Hrvatski Državni Sabor - Hrvatski državni sabor o Saboru - Hrvatski državni sabor - najave i priopćenja
Predsjednik , Vlada , USUD :Ured predsjednika - Ured Predsjednika Republike Hrvatske - Ured za udruge - Ustavni Sud Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske
 
agencije.com

 


agencije.com - Croatian language
Istra : Lokalne firme u Labinu
 
 
 
 
agencije.com - English language
 
 
 
PRIVATIZATION : Privatization of Telecom company - Telmex
 
International : International Monetary Fund - Country List
 
 
 
agencije.com

 


-