"" "" Aljmaš,

Aljmaš,31205,Aljmaš,
Antunovac,31216,Antunovac,
Ivanovac,31216,Antunovac,
Aržano,21246,Aržano,
Kamensko,21246,Aržano,
Babina Greda,32276,Babina Greda,
Babino Polje,20225,Babino Polje,
Blato,20225,Babino Polje,
Kozarica,20225,Babino Polje,
Ropa,20225,Babino Polje,
Sobra,20225,Babino Polje,
Baderna,52445,Baderna,
Banki,52445,Baderna,
Bonaci,52445,Baderna,
Bratovići,52445,Baderna,
Jurići,52445,Baderna,
Katun,52445,Baderna,
Matulini,52445,Baderna,
Rakovci,52445,Baderna,
Rupeni,52445,Baderna,
Sinožići,52445,Baderna,
Štifanići,52445,Baderna,
Badljevina,34552,Badljevina,
Dereza,34552,Badljevina,
Donja Obrijež,34552,Badljevina,
Gornja Obrijež,34552,Badljevina,
Kapetanovo Polje,34552,Badljevina,
Omanovac,34552,Badljevina,
Ploštine,34552,Badljevina,
Veliki Banovac,34552,Badljevina,
Bakar-dio,51222,Bakar,
Bakarac,51261,Bakarac,
Bale,52211,Bale (Valle),
Banova Jaruga,44321,Banova Jaruga,
Jamarica,44321,Banova Jaruga,
Janja Lipa,44321,Banova Jaruga,
Krivaj,44321,Banova Jaruga,
Međurić,44321,Banova Jaruga,
Piljenice,44321,Banova Jaruga,
Zbjegovača,44321,Banova Jaruga,
Banovci,32247,Banovci,
Vinkovački Banovci,32247,Banovci,
Bapska,32235,Bapska,
Baranjsko Petrovo Selo,31322,Baranjsko Petrovo Selo,
Novi Bezdan,31322,Baranjsko Petrovo Selo,
Novo Nevesinje,31322,Baranjsko Petrovo Selo,
Torjanci,31322,Baranjsko Petrovo Selo,
Balići II,52207,Barban,
Barban,52207,Barban,
Belavići,52207,Barban,
Bičići,52207,Barban,
Borinići,52207,Barban,
Bratulići,52207,Barban,
Draguzeti,52207,Barban,
Glavani,52207,Barban,
Grandići,52207,Barban,
Hrboki,52207,Barban,
Hreljići,52207,Barban,
Jurićev Kal,52207,Barban,
Koromani,52207,Barban,
Kožljani,52207,Barban,
Kujići,52207,Barban,
Manjadvorci,52207,Barban,
Melnica,52207,Barban,
Orihi,52207,Barban,
Pačići,52207,Barban,
Petehi,52207,Barban,
Prhati,52207,Barban,
Puntera,52207,Barban,
Rajki,52207,Barban,
Rebići,52207,Barban,
Rojnići,52207,Barban,
Šajini,52207,Barban,
Vadreš,52207,Barban,
Želiski,52207,Barban,
Barilović,47252,Barilović,
Carevo Selo,47252,Barilović,
Cerovac Barilovički,47252,Barilović,
Donji Skrad,47252,Barilović,
Donji Velemerić,47252,Barilović,
Gornji Velemerić,47252,Barilović,
Kosijersko Selo,47252,Barilović,
Križ Koranski,47252,Barilović,
Leskovac Barilovićki,47252,Barilović,
Lučica,47252,Barilović,
Mali Kozinac,47252,Barilović,
Siča,47252,Barilović,
Šćulac,47252,Barilović,
Veliki Kozinac,47252,Barilović,
Vijenac Barilovićki,47252,Barilović,
Žabljak,47252,Barilović,
Baška,51523,Baška,
Batomalj,51523,Baška,
Jurandvor,51523,Baška,
Bast,21320,Baška Voda,
Baška Voda,21320,Baška Voda,
Bratuš,21320,Baška Voda,
Krvavica,21320,Baška Voda,
Promajna,21320,Baška Voda,
Batina,31306,Batina,
Banovci,35254,Bebrina,
Bebrina,35254,Bebrina,
Dubočac,35254,Bebrina,
Kaniža,35254,Bebrina,
Stupnički Kuti,35254,Bebrina,
Šumeće,35254,Bebrina,
Zbjeg,35254,Bebrina,
Bedekovčina,49221,Bedekovčina,
Kebel,49221,Bedekovčina,
Križanče,49221,Bedekovčina,
Vučak,49221,Bedekovčina,
Židovnjak,49221,Bedekovčina,
Bedenica,10381,Bedenica,
Beloslavec,10381,Bedenica,
Bosna,10381,Bedenica,
Omamno,10381,Bedenica,
Otrčkovec,10381,Bedenica,
Šurdovec,10381,Bedenica,
Turkovčina,10381,Bedenica,
Zadrkovec,10381,Bedenica,
Bednja,42253,Bednja,
Benkovec,42253,Bednja,
Brezova Gora,42253,Bednja,
Ježovec,42253,Bednja,
Mali Gorenec,42253,Bednja,
Meljan,42253,Bednja,
Osonjak,42253,Bednja,
Pašnik,42253,Bednja,
Pleš,42253,Bednja,
Podgorje Bednjansko,42253,Bednja,
Prebukovje,42253,Bednja,
Purga Bednjanska,42253,Bednja,
Rinkovec,42253,Bednja,
Šaša,42253,Bednja,
Šinkovica Bednjanska,42253,Bednja,
Šinkovica Šaška,42253,Bednja,
Trakošćan,42253,Bednja,
Veliki Gorenec,42253,Bednja,
Vranojelje,42253,Bednja,
Vrbno,42253,Bednja,
Vrhovec Bednjanski,42253,Bednja,
Bektež,34343,Bektež,
Ciglenik,34343,Bektež,
Draganlug,34343,Bektež,
Gradište,34343,Bektež,
Kula,34343,Bektež,
Nova Lipovica,34343,Bektež,
Poreč,34343,Bektež,
Belec,49254,Belec,
Donja Selnica,49254,Belec,
Gornja Batina,49254,Belec,
Gornja Selnica,49254,Belec,
Juranšćina,49254,Belec,
Petruševec,49254,Belec,
Repno,49254,Belec,
Šćrbinec,49254,Belec,
Vižanovec,49254,Belec,
Završje Belečko,49254,Belec,
Znož /dio/,49254,Belec,
Belej,51555,Belej,
Štivan,51555,Belej,
Ustrine,51555,Belej,
Beli,51559,Beli,
Ivanje,51559,Beli,
Sveti Petar,51559,Beli,
Važminec,51559,Beli,
Beli Manastir,31300,Beli Manastir,
Luč,31300,Beli Manastir,
Sudaraž,31300,Beli Manastir,
Šećerana,31300,Beli Manastir,
Širine,31300,Beli Manastir,
Šumarina,31300,Beli Manastir,
Belica,40319,Belica,
Gardinovec,40319,Belica,
Belišće,31551,Belišće,
Bistrinci,31551,Belišće,
Adamovec,10363,Belovar,
Belovar,10363,Belovar,
Glavnica Donja,10363,Belovar,
Glavnica Gornja,10363,Belovar,
Jasenovec,10363,Belovar,
Lužan,10363,Belovar,
Moravče,10363,Belovar,
Benkovac,23420,Benkovac,
Benkovačko Selo,23420,Benkovac,
Brgud,23420,Benkovac,
Buković,23420,Benkovac,
Bulić,23420,Benkovac,
Donje Ceranje,23420,Benkovac,
Gornje Ceranje,23420,Benkovac,
Kolarina,23420,Benkovac,
Korlat,23420,Benkovac,
Kožlovac,23420,Benkovac,
Kula Atlagić,23420,Benkovac,
Lepuri,23420,Benkovac,
Lisičić,23420,Benkovac,
Lišane Ostrovičke,23420,Benkovac,
Miranje,23420,Benkovac,
Nadin,23420,Benkovac,
Ostrovica,23420,Benkovac,
Perušić Benkovački,23420,Benkovac,
Podgrađe,23420,Benkovac,
Podlug,23420,Benkovac,
Popovići,23420,Benkovac,
Pristeg,23420,Benkovac,
Raštević,23420,Benkovac,
Šopot,23420,Benkovac,
Zagrad,23420,Benkovac,
Zapužane,23420,Benkovac,
Babinac,43232,Berek,
Berek,43232,Berek,
Donja Petrička,43232,Berek,
Gornja Petrička,43232,Berek,
Krivaja,43232,Berek,
Potok,43232,Berek,
Ruškovac,43232,Berek,
Samarica,43232,Berek,
Stara Ploščica,43232,Berek,
Šimljana,43232,Berek,
Šimljanica,43232,Berek,
Beretinec,42201,Beretinec,
Črešnjevo,42201,Beretinec,
Ledinec,42201,Beretinec,
Poljana Biškupečka,42201,Beretinec,
Bestovje,10437,Bestovje,
Rakitje,10437,Bestovje,
Betina,22244,Betina,
Bibinje,23205,Bibinje,
Bijelo Brdo,31204,Bijelo Brdo,
Sarvaš,31204,Bijelo Brdo,
Bilje,31327,Bilje,
Kopačevo,31327,Bilje,
Podunavlje,31327,Bilje,
Vardarac,31327,Bilje,
Biograd na moru,23210,Biograd na moru,
Vrana,23210,Biograd na moru,
Vrgada,23210,Biograd na moru,
Bisag,42226,Bisag,
Borenec,42226,Bisag,
Čret Bisaški,42226,Bisag,
Drašković,42226,Bisag,
Jales Breznički,42226,Bisag,
Jarek Bisaški,42226,Bisag,
Mirkovec Breznički,42226,Bisag,
Podvorec,42226,Bisag,
Tkalec Breznički,42226,Bisag,
Bizovac,31222,Bizovac,
Cerovac,31222,Bizovac,
Čret Bizovački,31222,Bizovac,
Samatovci,31222,Bizovac,
Satnica,31222,Bizovac,
Selci,31222,Bizovac,
Bjelina,23421,Bjelina,
Bruška,23421,Bjelina,
Dobropoljci,23421,Bjelina,
Rodaljice,23421,Bjelina,
Bjelovar,43000,Bjelovar,
Brezovac,43000,Bjelovar,
Ciglena,43000,Bjelovar,
Ćurlovac,43000,Bjelovar,
Galovac,43000,Bjelovar,
Gornji Tomaš,43000,Bjelovar,
Kokinac,43000,Bjelovar,
Kupinovac,43000,Bjelovar,
Letičani,43000,Bjelovar,
Mala Ciglena,43000,Bjelovar,
Malo Korenovo,43000,Bjelovar,
Novi Pavljani,43000,Bjelovar,
Novoseljani,43000,Bjelovar,
Obrovnica,43000,Bjelovar,
Patkovac,43000,Bjelovar,
Plavnice Gornje,43000,Bjelovar,
Plavnice Stare,43000,Bjelovar,
Prespa,43000,Bjelovar,
Prokljuvani,43000,Bjelovar,
Puričani,43000,Bjelovar,
Stari Pavljani,43000,Bjelovar,
Trojstveni Markovac,43000,Bjelovar,
Veliko Korenovo,43000,Bjelovar,
Zvijerci,43000,Bjelovar,
Ždralovi,43000,Bjelovar,
Blace,20357,Blace,
Lovorje,20357,Blace,
Mihalj,20357,Blace,
Otok Duba,20357,Blace,
Trn,20357,Blace,
Tuštevac,20357,Blace,
Blato,20271,Blato,
Blato na Cetini,21254,Blato na Cetini,
Nova Sela,21254,Blato na Cetini,
Seoca,21254,Blato na Cetini,
Trnbusi,21254,Blato na Cetini,
Bijelnik,44231,Blinja,
Blinja,44231,Blinja,
Jošavica,44231,Blinja,
Madžari,44231,Blinja,
Moštanica,44231,Blinja,
Petkovac,44231,Blinja,
Stražbenica,44231,Blinja,
Bestrma,44211,Blinjski Kut,
Blinjska Greda,44211,Blinjski Kut,
Blinjski Kut,44211,Blinjski Kut,
Brđani Cesta,44211,Blinjski Kut,
Brđani Kosa,44211,Blinjski Kut,
Donje Komarevo,44211,Blinjski Kut,
Gornje Komarevo,44211,Blinjski Kut,
Kinjačka,44211,Blinjski Kut,
Kladari,44211,Blinjski Kut,
Klobučak,44211,Blinjski Kut,
Blizna Donja,21228,Blizna Donja,
Blizna Gornja,21228,Blizna Donja,
Bristivica,21228,Blizna Donja,
Mitlo,21228,Blizna Donja,
Rastovac,21228,Blizna Donja,
Vinovac,21228,Blizna Donja,
Bobota,32225,Bobota,
Ćelija,32225,Bobota,
Ludvinci,32225,Bobota,
Vera,32225,Bobota,
Bistrač,44214,Bobovac,
Bobovac,44214,Bobovac,
Crkveni Bok,44214,Bobovac,
Ivanjski Bok,44214,Bobovac,
Selišće Sunjsko,44214,Bobovac,
Strmen,44214,Bobovac,
Bogomolje,21468,Bogomolje,
Selca kod Bogomolja,21468,Bogomolje,
Bol,21420,Bol,
Murvica,21420,Bol,
Belaj,52434,Boljun,
Boljun,52434,Boljun,
Boljunsko Polje,52434,Boljun,
Paz,52434,Boljun,
Ravno Brdo,52434,Boljun,
Vranja,52434,Boljun,
Bolman,31323,Bolman,
Majiške Međe,31323,Bolman,
Novi Bolman,31323,Bolman,
Boraja,22206,Boraja,
Lepenica,22206,Boraja,
Podine,22206,Boraja,
Vrsno,22206,Boraja,
Borovo,32227,Borovo,
Beč,47251,Bosiljevo,
Bitorajci,47251,Bosiljevo,
Bosanci,47251,Bosiljevo,
Bosiljevo,47251,Bosiljevo,
Dani,47251,Bosiljevo,
Dugače,47251,Bosiljevo,
Fratrovci,47251,Bosiljevo,
Fučkovac,47251,Bosiljevo,
Glavica,47251,Bosiljevo,
Grabrk,47251,Bosiljevo,
Hrsina,47251,Bosiljevo,
Jančani,47251,Bosiljevo,
Johi,47251,Bosiljevo,
Kasuni,47251,Bosiljevo,
Korenić Brdo,47251,Bosiljevo,
Kraljevo Selo,47251,Bosiljevo,
Krč Bosiljevski,47251,Bosiljevo,
Laslavići,47251,Bosiljevo,
Lipošćaki,47251,Bosiljevo,
Lisičina Gorica,47251,Bosiljevo,
Malik,47251,Bosiljevo,
Mateše,47251,Bosiljevo,
Milani,47251,Bosiljevo,
Novo Selo Bosiljevsko,47251,Bosiljevo,
Orišje,47251,Bosiljevo,
Otok na Dobri,47251,Bosiljevo,
Podrebar,47251,Bosiljevo,
Podumol,47251,Bosiljevo,
Potok Bosiljevski,47251,Bosiljevo,
Pribanjci,47251,Bosiljevo,
Rendulići,47251,Bosiljevo,
Resnik Bosiljevski,47251,Bosiljevo,
Sela Bosiljevska,47251,Bosiljevo,
Skoblić Brdo,47251,Bosiljevo,
Soline,47251,Bosiljevo,
Spahići,47251,Bosiljevo,
Strgari,47251,Bosiljevo,
Špehari,47251,Bosiljevo,
Umol,47251,Bosiljevo,
Varoš Bosiljevski,47251,Bosiljevo,
Vodena Draga,47251,Bosiljevo,
Vrhova Gorica,47251,Bosiljevo,
Žubrinci,47251,Bosiljevo,
Bošnjaci,32275,Bošnjaci,
Bović,44414,Bović,
Čremušnica,44414,Bović,
Golinja,44414,Bović,
Gornja Trstenica,44414,Bović,
Kirin,44414,Bović,
Kozarac,44414,Bović,
Stipan,44414,Bović,
Šljivovac,44414,Bović,
Božava,23286,Božava,
Dragove,23286,Božava,
Zverinac,23286,Božava,
Bračevci,31423,Bračevci,
Bučje Gorjansko,31423,Bračevci,
Paljevina,31423,Bračevci,
Podgorje Bračevačko,31423,Bračevci,
Potnjani,31423,Bračevci,
Branjin Vrh,31301,Branjin Vrh,
Brbinj,23285,Brbinj,
Savar,23285,Brbinj,
Brđani Šamarički,44441,Brđani Šamarički,
Draga,44441,Brđani Šamarički,
Gorička,44441,Brđani Šamarički,
Grabovica,44441,Brđani Šamarički,
Paukovac,44441,Brđani Šamarički,
Rogulje,44441,Brđani Šamarički,
Rudeži,44441,Brđani Šamarički,
Švrakarica,44441,Brđani Šamarički,
Zrin,44441,Brđani Šamarički,
Beder,10432,Bregana,
Bregana,10432,Bregana,
Breganica,10432,Bregana,
Grdanjci,10432,Bregana,
Jarušje,10432,Bregana,
Javorek,10432,Bregana,
Klokočevac Samoborski,10432,Bregana,
Kostanjevec Podvrški,10432,Bregana,
Kravljak,10432,Bregana,
Lug Samoborski,10432,Bregana,
Mala Jazbina,10432,Bregana,
Noršić Selo,10432,Bregana,
Ostruševec,10432,Bregana,
Podvrh,10432,Bregana,
Poklek,10432,Bregana,
Selce Žumberačko,10432,Bregana,
Stojdraga,10432,Bregana,
Velika Jazbina,10432,Bregana,
Višnjevac Podvrški,10432,Bregana,
Brela,21322,Brela,
Bolomače,34322,Brestovac,
Boričevci,34322,Brestovac,
Brestovac,34322,Brestovac,
Busnovi,34322,Brestovac,
Daranovci,34322,Brestovac,
Dolac,34322,Brestovac,
Donji Gučani,34322,Brestovac,
Gornji Gučani,34322,Brestovac,
Ivandol,34322,Brestovac,
Jaguplije,34322,Brestovac,
Nurkovac,34322,Brestovac,
Oblakovac,34322,Brestovac,
Pavlovci,34322,Brestovac,
Skenderovci,34322,Brestovac,
Vilić Selo,34322,Brestovac,
Zakorenje,34322,Brestovac,
Završje,34322,Brestovac,
Žigerovci,34322,Brestovac,
Belovar Zlatarski,49228,Brestovec Orehovički,
Brestovec Orehovički,49228,Brestovec Orehovički,
Grabe,49228,Brestovec Orehovički,
Lug Orehovički,49228,Brestovec Orehovički,
Martinec Orehovički,49228,Brestovec Orehovički,
Orehovica,49228,Brestovec Orehovički,
Pustodol Orehovički,49228,Brestovec Orehovički,
Vojnić Breg,49228,Brestovec Orehovički,
Zadravec,49228,Brestovec Orehovički,
Breznica Našička,31225,Breznica Našička,
Jelisavac,31225,Breznica Našička,
Lađanska,31225,Breznica Našička,
Ribnjak,31225,Breznica Našička,
Breznica,42225,Breznički Hum,
Breznički Hum,42225,Breznički Hum,
Butkovec,42225,Breznički Hum,
Krščenovec,42225,Breznički Hum,
Radešić,42225,Breznički Hum,
Ščepanje,42225,Breznički Hum,
Brebernica,10257,Brezovica,
Brezovica,10257,Brezovica,
Desprim,10257,Brezovica,
Drežnik Brezovički,10257,Brezovica,
Goli Breg,10257,Brezovica,
Grančari,10257,Brezovica,
Hudi Bitek,10257,Brezovica,
Kupinečki Kraljevec,10257,Brezovica,
Starjak,10257,Brezovica,
Zadvorsko,10257,Brezovica,
Bribir,51253,Bribir,
Dragaljin,51253,Bribir,
Gradac,51253,Bribir,
Jargovo,51253,Bribir,
Kičeri,51253,Bribir,
Kosavin,51253,Bribir,
Kričina,51253,Bribir,
Podgori,51253,Bribir,
Podskoči,51253,Bribir,
Podugrinac,51253,Bribir,
Poduljin,51253,Bribir,
Sveti Mikula,51253,Bribir,
Sveti Vid,51253,Bribir,
Štale,51253,Bribir,
Ugrini,51253,Bribir,
Brinje,53260,Brinje,
Letinac,53260,Brinje,
Prokike,53260,Brinje,
Rapain Klanac,53260,Brinje,
Vodoteč,53260,Brinje,
Žuta Lokva,53260,Brinje,
Brod Moravice,51312,Brod Moravice,
Colnari,51312,Brod Moravice,
Čučak,51312,Brod Moravice,
Delači,51312,Brod Moravice,
Doluš,51312,Brod Moravice,
Donja Dobra,51312,Brod Moravice,
Donja Lamana Draga,51312,Brod Moravice,
Donji Šajn,51312,Brod Moravice,
Donji Šehovac,51312,Brod Moravice,
Goliki,51312,Brod Moravice,
Gornja Lamana Draga,51312,Brod Moravice,
Gornji Kuti,51312,Brod Moravice,
Gornji Šajn,51312,Brod Moravice,
Gornji Šehovac,51312,Brod Moravice,
Goršeti,51312,Brod Moravice,
Kavrani,51312,Brod Moravice,
Klepeće Selo,51312,Brod Moravice,
Kocijani,51312,Brod Moravice,
Lokvica,51312,Brod Moravice,
Maklen,51312,Brod Moravice,
Male Drage,51312,Brod Moravice,
Moravička Sela,51312,Brod Moravice,
Naglići,51312,Brod Moravice,
Nove Hiže,51312,Brod Moravice,
Novi Lazi,51312,Brod Moravice,
Pauci,51312,Brod Moravice,
Planica,51312,Brod Moravice,
Podgorani,51312,Brod Moravice,
Podstene,51312,Brod Moravice,
Razdrto,51312,Brod Moravice,
Smišljak,51312,Brod Moravice,
Stari Lazi,51312,Brod Moravice,
Šepci Podstenski,51312,Brod Moravice,
Šimatovo,51312,Brod Moravice,
Vele Drage,51312,Brod Moravice,
Zahrt,51312,Brod Moravice,
Zavrh,51312,Brod Moravice,
Završje,51312,Brod Moravice,
Belo,51301,Brod na Kupi,
Belski Ravan,51301,Brod na Kupi,
Brod na Kupi,51301,Brod na Kupi,
Buzin,51301,Brod na Kupi,
Čedanj,51301,Brod na Kupi,
Donje Tihovo,51301,Brod na Kupi,
Donji Ložac,51301,Brod na Kupi,
Golik,51301,Brod na Kupi,
Gornje Tihovo,51301,Brod na Kupi,
Gusti Laz,51301,Brod na Kupi,
Iševnica,51301,Brod na Kupi,
Krivac,51301,Brod na Kupi,
Kupa,51301,Brod na Kupi,
Mala Lešnica,51301,Brod na Kupi,
Radočaj Brodski,51301,Brod na Kupi,
Raskrižje,51301,Brod na Kupi,
Rasohe,51301,Brod na Kupi,
Rogi,51301,Brod na Kupi,
Velika Lešnica,51301,Brod na Kupi,
Vrh Brodski,51301,Brod na Kupi,
Zakrajc Brodski,51301,Brod na Kupi,
Zamost Brodski,51301,Brod na Kupi,
Zapolje Brodsko,51301,Brod na Kupi,
Brodski Stupnik,35253,Brodski Stupnik,
Lovčić,35253,Brodski Stupnik,
Stari Slatnik,35253,Brodski Stupnik,
Brođanci,31223,Brođanci,
Habjanovci,31223,Brođanci,
Novaki Bizovački,31223,Brođanci,
Brseč,51418,Brseč,
Golovik,51418,Brseč,
Martina,51418,Brseč,
Sveta Jelena,51418,Brseč,
Zagore,51418,Brseč,
Bršadin,32222,Bršadin,
Pačetin,32222,Bršadin,
Brtonigla,52474,Brtonigla (Verteneglio),
Buroli,52474,Brtonigla (Verteneglio),
Fiorini,52474,Brtonigla (Verteneglio),
Karigador,52474,Brtonigla (Verteneglio),
Kršete,52474,Brtonigla (Verteneglio),
Nova Vas,52474,Brtonigla (Verteneglio),
Radini,52474,Brtonigla (Verteneglio),
Brusje,21454,Brusje,
Baške Oštarije,53206,Brušane,
Brušane,53206,Brušane,
Crni Dabar,53206,Brušane,
Došen Dabar,53206,Brušane,
Ravni Dabar,53206,Brušane,
Rizvanuša,53206,Brušane,
Bruvno,23441,Bruvno,
Mazin,23441,Bruvno,
Rudopolje Bruvanjsko,23441,Bruvno,
Bjelajci,34553,Bučje,
Branešci,34553,Bučje,
Bučje,34553,Bučje,
Cicvare,34553,Bučje,
Cikote,34553,Bučje,
Glavica,34553,Bučje,
Jakovci,34553,Bučje,
Koturić,34553,Bučje,
Kričke,34553,Bučje,
Mali Budići,34553,Bučje,
Ožegovci,34553,Bučje,
Popovci,34553,Bučje,
Prgomelje,34553,Bučje,
Rogulje,34553,Bučje,
Tisovac,34553,Bučje,
Veliki Budići,34553,Bučje,
Budimci,31432,Budimci,
Poganovci,31432,Budimci,
Budinščina,49284,Budinšćina,
Gornji Kraljevec /dio/,49284,Budinšćina,
Gotalovac,49284,Budinšćina,
Grtovec,49284,Budinšćina,
Krapinica,49284,Budinšćina,
Marigutić,49284,Budinšćina,
Pažurovec,49284,Budinšćina,
Pece,49284,Budinšćina,
Pokojec,49284,Budinšćina,
Pomperovec,49284,Budinšćina,
Prepuštovec,49284,Budinšćina,
Sveti Križ,49284,Budinšćina,
Topličica,49284,Budinšćina,
Zajezda,49284,Budinšćina,
Baredine,52460,Buje (Buie),
Bibali,52460,Buje (Buie),
Buje,52460,Buje (Buie),
Bužin,52460,Buje (Buie),
Gamboci,52460,Buje (Buie),
Kaldanija,52460,Buje (Buie),
Kanegra,52460,Buje (Buie),
Kaštel,52460,Buje (Buie),
Krasica,52460,Buje (Buie),
Lozari,52460,Buje (Buie),
Plovanija,52460,Buje (Buie),
Sveta Marija na Krasu,52460,Buje (Buie),
Škrile,52460,Buje (Buie),
Škudelin,52460,Buje (Buie),
Triban,52460,Buje (Buie),
Veli Mlin,52460,Buje (Buie),
Bukovlje,35209,Bukovlje,
Ježevik,35209,Bukovlje,
Vranovci,35209,Bukovlje,
Babinac,43273,Bulinac,
Bedenik,43273,Bulinac,
Bulinac,43273,Bulinac,
Lasovac,43273,Bulinac,
Lasovac-Brdo,43273,Bulinac,
Ribnjačka,43273,Bulinac,
Bunić,53235,Bunić,
Čanak,53235,Bunić,
Debelo Brdo,53235,Bunić,
Kozjan,53235,Bunić,
Krbavica,53235,Bunić,
Pećane,53235,Bunić,
Šalamunić,53235,Bunić,
Buševec,10417,Buševec,
Novo Selo Lekeničko,10417,Buševec,
Ogulinac,10417,Buševec,
Turopolje,10417,Buševec,
Baredine,52420,Buzet,
Barušići,52420,Buzet,
Buzet,52420,Buzet,
Cunj,52420,Buzet,
Črnica,52420,Buzet,
Juradi,52420,Buzet,
Juričići,52420,Buzet,
Kajini,52420,Buzet,
Kosoriga,52420,Buzet,
Krbavčići,52420,Buzet,
Krušvari,52420,Buzet,
Mala Huba,52420,Buzet,
Mali Mlun,52420,Buzet,
Marčenegla,52420,Buzet,
Marinci,52420,Buzet,
Martinci,52420,Buzet,
Medveje,52420,Buzet,
Negnar,52420,Buzet,
Paladini,52420,Buzet,
Pengari,52420,Buzet,
Peničići,52420,Buzet,
Perci,52420,Buzet,
Počekaji,52420,Buzet,
Podkuk,52420,Buzet,
Podrebar,52420,Buzet,
Pračana,52420,Buzet,
Prodani,52420,Buzet,
Račice,52420,Buzet,
Račički Brijeg,52420,Buzet,
Rimnjak,52420,Buzet,
Salež,52420,Buzet,
Selca,52420,Buzet,
Seljaci,52420,Buzet,
Senj,52420,Buzet,
Sirotići,52420,Buzet,
Sovinjak,52420,Buzet,
Sovinjska Brda,52420,Buzet,
Sovinjsko Polje,52420,Buzet,
Strana,52420,Buzet,
Sveti Donat,52420,Buzet,
Sveti Ivan,52420,Buzet,
Sveti Martin,52420,Buzet,
Šćulci,52420,Buzet,
Škuljari,52420,Buzet,
Štrped,52420,Buzet,
Ugrini,52420,Buzet,
Veli Mlun,52420,Buzet,
Vrh,52420,Buzet,
Žonti,52420,Buzet,
Budanica,33412,Cabuna,
Cabuna,33412,Cabuna,
Jugovo Polje,33412,Cabuna,
Trnava Cabunska,33412,Cabuna,
Žiroslavlje,33412,Cabuna,
Žubrica,33412,Cabuna,
Carevdar,48263,Carevdar,
Kostadinovac,48263,Carevdar,
Mali Carevdar,48263,Carevdar,
Novi Bošnjani,48263,Carevdar,
Stari Bošnjani,48263,Carevdar,
Brotnice,20210,Cavtat,
Cavtat,20210,Cavtat,
Duba Konavoska,20210,Cavtat,
Jasenice,20210,Cavtat,
Stravča,20210,Cavtat,
Šilješki,20210,Cavtat,
Uskoplje,20210,Cavtat,
Zvekovica,20210,Cavtat,
Cerna,32272,Cerna,
Šiškovci,32272,Cerna,
Baćin Dol,35404,Cernik,
Banićevac,35404,Cernik,
Cernik,35404,Cernik,
Giletinci,35404,Cernik,
Golobrdac,35404,Cernik,
Opatovac,35404,Cernik,
Opršinac,35404,Cernik,
Podvrško,35404,Cernik,
Sinlije,35404,Cernik,
Šagovina Cernička,35404,Cernik,
Šumetlica,35404,Cernik,
Borut,52402,Cerovlje,
Cerovlje,52402,Cerovlje,
Ćusi,52402,Cerovlje,
Draguć,52402,Cerovlje,
Duričići,52402,Cerovlje,
Gologorica,52402,Cerovlje,
Gologorički Dol,52402,Cerovlje,
Gradinje,52402,Cerovlje,
Grimalda,52402,Cerovlje,
Korelići,52402,Cerovlje,
Krbune,52402,Cerovlje,
Novaki Pazinski,52402,Cerovlje,
Oslići,52402,Cerovlje,
Pagubice,52402,Cerovlje,
Previž,52402,Cerovlje,
Babinec,42208,Cestica,
Brezje Dravsko,42208,Cestica,
Cestica,42208,Cestica,
Dubrava Križovljanska,42208,Cestica,
Falinić Breg,42208,Cestica,
Gornje Vratno,42208,Cestica,
Jarki,42208,Cestica,
Kolarovec,42208,Cestica,
Križanče,42208,Cestica,
Križovljan Radovečki,42208,Cestica,
Mali Lovrečan,42208,Cestica,
Malo Gradišće,42208,Cestica,
Natkrižovljan,42208,Cestica,
Otok Virje,42208,Cestica,
Radovec,42208,Cestica,
Radovec Polje,42208,Cestica,
Selci Križovljanski,42208,Cestica,
Veliki Lovrečan,42208,Cestica,
Virje Križovljansko,42208,Cestica,
Vratno Otok,42208,Cestica,
Batnoga,47222,Cetingrad,
Begovo Brdo,47222,Cetingrad,
Bilo,47222,Cetingrad,
Bogovolja,47222,Cetingrad,
Buhača,47222,Cetingrad,
Cetingrad,47222,Cetingrad,
Cetinski Varoš,47222,Cetingrad,
Delić Poljana,47222,Cetingrad,
Donja Žrvnica,47222,Cetingrad,
Donje Gnojnice,47222,Cetingrad,
Đurin Potok,47222,Cetingrad,
Glinice,47222,Cetingrad,
Gnojnice,47222,Cetingrad,
Gojkovac,47222,Cetingrad,
Gornja Žrvnica,47222,Cetingrad,
Gornje Gnojnice,47222,Cetingrad,
Grabarska,47222,Cetingrad,
Kapljuv,47222,Cetingrad,
Kestenje,47222,Cetingrad,
Komesarac,47222,Cetingrad,
Kruškovača,47222,Cetingrad,
Kuk,47222,Cetingrad,
Luke,47222,Cetingrad,
Maljevac,47222,Cetingrad,
Maljevačko Selište,47222,Cetingrad,
Pašin Potok,47222,Cetingrad,
Polojski Varoš,47222,Cetingrad,
Ponor,47222,Cetingrad,
Potcetin,47222,Cetingrad,
Ruševica,47222,Cetingrad,
Sadikovac,47222,Cetingrad,
Srednje Selo,47222,Cetingrad,
Strmačka,47222,Cetingrad,
Šiljkovača,47222,Cetingrad,
Tatar Varoš,47222,Cetingrad,
Trnovi,47222,Cetingrad,
Brdo Cirkvensko,48213,Cirkvena,
Cepidlak,48213,Cirkvena,
Cirkvena,48213,Cirkvena,
Hrsovo,48213,Cirkvena,
Kenđelovec,48213,Cirkvena,
Kuštani,48213,Cirkvena,
Ladinec,48213,Cirkvena,
Markovac Križevački,48213,Cirkvena,
Cista Provo,21256,Cista Provo,
Svib,21256,Cista Provo,
Biorine,21244,Cista Velika,
Dobranje,21244,Cista Velika,
Velika Cista,21244,Cista Velika,
Cres,51557,Cres,
Dragozetići,51557,Cres,
Filozići,51557,Cres,
Loznati,51557,Cres,
Lubenice,51557,Cres,
Mali Podol,51557,Cres,
Merag,51557,Cres,
Orlec,51557,Cres,
Pernat,51557,Cres,
Porozina,51557,Cres,
Predošćica,51557,Cres,
Stanić,51557,Cres,
Valun,51557,Cres,
Vodice,51557,Cres,
Vrana,51557,Cres,
Zbičina,51557,Cres,
Zbišina,51557,Cres,
Benići,51260,Crikvenica,
Crikvenica,51260,Crikvenica,
Dolac Crikvenički,51260,Crikvenica,
Draga Crikvenička,51260,Crikvenica,
Kotor,51260,Crikvenica,
Ladvić,51260,Crikvenica,
Sopaljska,51260,Crikvenica,
Šupera,51260,Crikvenica,
Zoričići,51260,Crikvenica,
Crivac,21229,Crivac,
Breštanovci,33507,Crnac,
Crnac,33507,Crnac,
Krivaja Pustara,33507,Crnac,
Mali Rastovac,33507,Crnac,
Milanovac,33507,Crnac,
Novo Petrovo Polje,33507,Crnac,
Staro Petrovo Polje,33507,Crnac,
Suha Mlaka,33507,Crnac,
Veliki Rastovac,33507,Crnac,
Žabnjača,33507,Crnac,
Bela Vodica,51317,Crni Lug,
Biljevina,51317,Crni Lug,
Crni Lug,51317,Crni Lug,
Donja Krašićevica,51317,Crni Lug,
Donji Okrug,51317,Crni Lug,
Gornja Krašićevica,51317,Crni Lug,
Gornji Okrug,51317,Crni Lug,
Leska,51317,Crni Lug,
Malo Selo,51317,Crni Lug,
Mrzla Vodica,51317,Crni Lug,
Plajzi,51317,Crni Lug,
Podtisovac,51317,Crni Lug,
Razloge,51317,Crni Lug,
Razloški Okrug,51317,Crni Lug,
Srednja Krašićevica,51317,Crni Lug,
Vela Voda,51317,Crni Lug,
Zelin Crnoluški,51317,Crni Lug,
Zelin Mrzlovodički,51317,Crni Lug,
Čabar,51306,Čabar,
Gorači,51306,Čabar,
Gornji Žagari,51306,Čabar,
Parg,51306,Čabar,
Tropeti,51306,Čabar,
Brezovljani Vojlovički,33514,Čačinci,
Bukvik,33514,Čačinci,
Čačinci,33514,Čačinci,
Humljani,33514,Čačinci,
Krajna,33514,Čačinci,
Kraskovići,33514,Čačinci,
Paušinci,33514,Čačinci,
Prekoračani,33514,Čačinci,
Pušina,33514,Čačinci,
Rajino Polje,33514,Čačinci,
Vojlovica,33514,Čačinci,
Čađavica,33523,Čađavica,
Čađavički Lug,33523,Čađavica,
Donje Bazije,33523,Čađavica,
Ilmin Dvor,33523,Čađavica,
Noskovačka Dubrava,33523,Čađavica,
Noskovci,33523,Čađavica,
Starin,33523,Čađavica,
Šaševo,33523,Čađavica,
Vraneševci,33523,Čađavica,
Zvonimirovac,33523,Čađavica,
Čaglin,34350,Čaglin,
Darkovac,34350,Čaglin,
Djedina Rijeka,34350,Čaglin,
Dobra Voda,34350,Čaglin,
Dobrogošće,34350,Čaglin,
Duboka,34350,Čaglin,
Imrijevci,34350,Čaglin,
Ivanovci,34350,Čaglin,
Jasik,34350,Čaglin,
Jezero,34350,Čaglin,
Jurkovac,34350,Čaglin,
Kneževac,34350,Čaglin,
Latinovac,34350,Čaglin,
Migalovci,34350,Čaglin,
Milanlug,34350,Čaglin,
Mokreš,34350,Čaglin,
Nova Ljeskovica,34350,Čaglin,
Novi Zdenkovac,34350,Čaglin,
Paka,34350,Čaglin,
Ruševo,34350,Čaglin,
Sapna,34350,Čaglin,
Sibokovac,34350,Čaglin,
Sovski Dol,34350,Čaglin,
Stara Ljeskovica,34350,Čaglin,
Stari Zdenkovac,34350,Čaglin,
Stojčinovac,34350,Čaglin,
Veliki Bilač,34350,Čaglin,
Vlatkovac,34350,Čaglin,
Vukojevica,34350,Čaglin,
Bokšić,32238,Čakovci,
Čakovci,32238,Čakovci,
Mikluševci,32238,Čakovci,
Novi Čakovci,32238,Čakovci,
Tompojevci,32238,Čakovci,
Čakovec,40000,Čakovec,
Ivanovec,40000,Čakovec,
Kuršanec,40000,Čakovec,
Mačkovec,40000,Čakovec,
Mihovljan,40000,Čakovec,
Novo Selo na Dravi,40000,Čakovec,
Novo Selo Rok,40000,Čakovec,
Pribislavec,40000,Čakovec,
Savska Ves,40000,Čakovec,
Slemenice,40000,Čakovec,
Strahoninec,40000,Čakovec,
Šandorovec,40000,Čakovec,
Šenkovec,40000,Čakovec,
Štefanec,40000,Čakovec,
Totovec,40000,Čakovec,
Čara,20273,Čara,
Buzdohanj,51219,Čavle,
Cernik,51219,Čavle,
Čavle,51219,Čavle,
Grobnik,51219,Čavle,
Mavrinci,51219,Čavle,
Podčudnič,51219,Čavle,
Podrvanj,51219,Čavle,
Soboli,51219,Čavle,
Valići,51219,Čavle,
Zastenice,51219,Čavle,
Andigola,43240,Čazma,
Bosiljevo,43240,Čazma,
Cerina,43240,Čazma,
Čazma,43240,Čazma,
Dapci,43240,Čazma,
Dereza,43240,Čazma,
Donji Dragičevci,43240,Čazma,
Donji Lipovčani,43240,Čazma,
Donji Miklouš,43240,Čazma,
Gornji Dragičevci,43240,Čazma,
Gornji Lipovčani,43240,Čazma,
Gornji Miklouš,43240,Čazma,
Grabik,43240,Čazma,
Grabovnica,43240,Čazma,
Marčani,43240,Čazma,
Martinac,43240,Čazma,
Milaševac,43240,Čazma,
Novo Selo,43240,Čazma,
Općevac,43240,Čazma,
Palančani,43240,Čazma,
Pavličani,43240,Čazma,
Pobjenik,43240,Čazma,
Pobrđani,43240,Čazma,
Prnjarovac,43240,Čazma,
Prokljuvani,43240,Čazma,
Sovari,43240,Čazma,
Suhaja,43240,Čazma,
Vrtlinska,43240,Čazma,
Vučani,43240,Čazma,
Čeminac,31325,Čeminac,
Kozarac,31325,Čeminac,
Novi Čeminac,31325,Čeminac,
Čepin,31431,Čepin,
Čepinski Martinci,31431,Čepin,
Čokadinci,31431,Čepin,
Livana,31431,Čepin,
Ovčara,31431,Čepin,
Bašarinka,52449,Červar Porat,
Červar,52449,Červar Porat,
Červar Porat,52449,Červar Porat,
Čilipi,20213,Čilipi,
Gabrili,20213,Čilipi,
Komaji,20213,Čilipi,
Močići,20213,Čilipi,
Bilo Stanovi,22214,Čista Velika,
Bribir,22214,Čista Velika,
Cicvare,22214,Čista Velika,
Čista Mala,22214,Čista Velika,
Čista Velika,22214,Čista Velika,
Krković,22214,Čista Velika,
Lađevci,22214,Čista Velika,
Međare,22214,Čista Velika,
Pavići,22214,Čista Velika,
Piramatovci,22214,Čista Velika,
Žažvić,22214,Čista Velika,
Črnkovci,31553,Črnkovci,
Ćeralije,33521,Ćeralije,
Ćunski,51564,Ćunski,
Dabar,53222,Dabar,
Dalj,31226,Dalj,
Darda,31326,Darda,
Mece,31326,Darda,
Švajcarnica,31326,Darda,
Uglješ,31326,Darda,
Batinjani,43500,Daruvar,
Batinjska Rijeka,43500,Daruvar,
Bijela,43500,Daruvar,
Daruvar,43500,Daruvar,
Daruvarski Vinogradi,43500,Daruvar,
Dobra Kuća,43500,Daruvar,
Doljani,43500,Daruvar,
Donji Borki,43500,Daruvar,
Donji Daruvar,43500,Daruvar,
Golubnjak,43500,Daruvar,
Gornji Borki,43500,Daruvar,
Gornji Daruvar,43500,Daruvar,
Ivanovo Polje,43500,Daruvar,
Kip,43500,Daruvar,
Lipovac Majur,43500,Daruvar,
Ljudevit Selo,43500,Daruvar,
Markovac,43500,Daruvar,
Pakrani,43500,Daruvar,
Srednji Borki,43500,Daruvar,
Šibovac,43500,Daruvar,
Vrbovac,43500,Daruvar,
Vukovije,43500,Daruvar,
Davor,35425,Davor,
Dekanovec,40318,Dekanovec,
Domašinec,40318,Dekanovec,
Novakovec,40318,Dekanovec,
Turčišće,40318,Dekanovec,
Delnice,51300,Delnice,
Donji Turni,51300,Delnice,
Gornji Turni,51300,Delnice,
Lučice,51300,Delnice,
Marija Trošt,51300,Delnice,
Raskrižje Tihovo,51300,Delnice,
Desinić,49216,Desinić,
Desinić Gora,49216,Desinić,
Donji Jalšovec,49216,Desinić,
Donji Zbilj,49216,Desinić,
Dubravica Desinićka,49216,Desinić,
Gaber,49216,Desinić,
Gora Košnička,49216,Desinić,
Gornji Jalšovec,49216,Desinić,
Gornji Zbilj,49216,Desinić,
Gostenje,49216,Desinić,
Grohot,49216,Desinić,
Hum Košnički,49216,Desinić,
Ivanić Desinićki,49216,Desinić,
Ivanić Košnički,49216,Desinić,
Jazbina,49216,Desinić,
Jelenjak,49216,Desinić,
Klanječno,49216,Desinić,
Košnica,49216,Desinić,
Nebojse,49216,Desinić,
Osredek Desinički,49216,Desinić,
Ravnice Desiničke,49216,Desinić,
Stara Ves Košnička,49216,Desinić,
Šimunci,49216,Desinić,
Škalić Zagorski,49216,Desinić,
Trnovec Desinički,49216,Desinić,
Turnišće Desinićko,49216,Desinić,
Turnovo,49216,Desinić,
Velika Horvatska,49216,Desinić,
Dežanovac,43506,Dežanovac,
Donji Sređani,43506,Dežanovac,
Drlež,43506,Dežanovac,
Gornji Sređani,43506,Dežanovac,
Goveđe Polje,43506,Dežanovac,
Imsovac,43506,Dežanovac,
Kaštel Dežanovački,43506,Dežanovac,
Kreštelovac,43506,Dežanovac,
Sokolovac,43506,Dežanovac,
Trojeglava,43506,Dežanovac,
Bisko,21232,Dicmo,
Dicmo,21232,Dicmo,
Ercegovci,21232,Dicmo,
Kraj,21232,Dicmo,
Krušvar,21232,Dicmo,
Liska,21232,Dicmo,
Osoje,21232,Dicmo,
Prisoje,21232,Dicmo,
Sičane,21232,Dicmo,
Sušci,21232,Dicmo,
Bujinja,44435,Divuša,
Bujinjski Riječani,44435,Divuša,
Divuša,44435,Divuša,
Donja Oraovica,44435,Divuša,
Draškovac,44435,Divuša,
Golubovac Divuški,44435,Divuša,
Gornja Oraovica,44435,Divuša,
Kozibrod,44435,Divuša,
Kuljani,44435,Divuša,
Lotine,44435,Divuša,
Šakanlije,44435,Divuša,
Šegestin,44435,Divuša,
Unčani,44435,Divuša,
Volinja,44435,Divuša,
Čižići,51514,Dobrinj,
Dobrinj,51514,Dobrinj,
Dolovo,51514,Dobrinj,
Gostinjac,51514,Dobrinj,
Hlapa,51514,Dobrinj,
Klanice,51514,Dobrinj,
Klimno,51514,Dobrinj,
Kras,51514,Dobrinj,
Rudine,51514,Dobrinj,
Soline,51514,Dobrinj,
Sužan,51514,Dobrinj,
Sveti Ivan Dobrinjski,51514,Dobrinj,
Sveti Vid Dobrinjski,51514,Dobrinj,
Tribulje,51514,Dobrinj,
Čepikuće,20231,Doli,
Doli,20231,Doli,
Lisac,20231,Doli,
Podimoć,20231,Doli,
Smokovljani,20231,Doli,
Točionik,20231,Doli,
Trnovica,20231,Doli,
Visočani,20231,Doli,
Zaton Doli,20231,Doli,
Brezovac Dobroselski,53252,Doljani,
Dobroselo,53252,Doljani,
Doljani,53252,Doljani,
Donja Bačuga,44205,Donja Bačuga,
Gornja Bačuga,44205,Donja Bačuga,
Grabovac Banski,44205,Donja Bačuga,
Luščani,44205,Donja Bačuga,
Pecki,44205,Donja Bačuga,
Veliki Šušnjar,44205,Donja Bačuga,
Bukovje Bistransko,10298,Donja Bistra,
Donja Bistra,10298,Donja Bistra,
Gornja Bistra,10298,Donja Bistra,
Jablanovec,10298,Donja Bistra,
Novaki Bistranski,10298,Donja Bistra,
Oborovo Bistransko,10298,Donja Bistra,
Poljanica Bistranska,10298,Donja Bistra,
Donja Dubrava,40328,Donja Dubrava,
Donja Lomnica,10412,Donja Lomnica,
Gornja Lomnica,10412,Donja Lomnica,
Lukavec,10412,Donja Lomnica,
Donja Motičina,31513,Donja Motičina,
Gornja Motičina,31513,Donja Motičina,
Seona,31513,Donja Motičina,
Bregovljana,10294,Donja Pušća,
Celine Pušćanske,10294,Donja Pušća,
Donja Pušća,10294,Donja Pušća,
Dubrava Pušćanska,10294,Donja Pušća,
Gornja Pušća,10294,Donja Pušća,
Hrebine,10294,Donja Pušća,
Hruševec Pušćanski,10294,Donja Pušća,
Marija Magdalena,10294,Donja Pušća,
Pojatno,10294,Donja Pušća,
Žlebec Gorički,10294,Donja Pušća,
Žlebec Pušćanski,10294,Donja Pušća,
Donja Podgora,49240,Donja Stubica,
Donja Stubica,49240,Donja Stubica,
Gornja Podgora,49240,Donja Stubica,
Hruševec,49240,Donja Stubica,
Lepa Ves,49240,Donja Stubica,
Matenci,49240,Donja Stubica,
Milekovo Selo,49240,Donja Stubica,
Pustodol,49240,Donja Stubica,
Bednjica,42255,Donja Višnjica,
Cvetlin,42255,Donja Višnjica,
Donja Višnjica,42255,Donja Višnjica,
Gornja Višnjica,42255,Donja Višnjica,
Jazbina Cvetlinska,42255,Donja Višnjica,
Jazbina Višnjička,42255,Donja Višnjica,
Zalužje,42255,Donja Višnjica,
Zlogonje,42255,Donja Višnjica,
Jamno,42255,Donja Višnjica ,
Budinščak,42245,Donja Voća,
Donja Voća,42245,Donja Voća,
Fotez Breg,42245,Donja Voća,
Gornja Voća,42245,Donja Voća,
Jelovec Voćanski,42245,Donja Voća,
Plitvica Voćanska,42245,Donja Voća,
Rijeka Voćanska,42245,Donja Voća,
Slivarsko,42245,Donja Voća,
Banje Selo,10382,Donja Zelina,
Blaškovec,10382,Donja Zelina,
Brezovec Zelinski,10382,Donja Zelina,
Bukevje,10382,Donja Zelina,
Bukovec Zelinski,10382,Donja Zelina,
Bunjak,10382,Donja Zelina,
Curkovec,10382,Donja Zelina,
Donja Drenova,10382,Donja Zelina,
Donja Zelina,10382,Donja Zelina,
Goričanec,10382,Donja Zelina,
Goričica,10382,Donja Zelina,
Gornja Drenova,10382,Donja Zelina,
Hrnjanec,10382,Donja Zelina,
Križevčec,10382,Donja Zelina,
Laktec,10382,Donja Zelina,
Majkovec,10382,Donja Zelina,
Nespeš,10382,Donja Zelina,
Paukovec,10382,Donja Zelina,
Suhodol Zelinski,10382,Donja Zelina,
Sveta Helena,10382,Donja Zelina,
Vukovje Zelinsko,10382,Donja Zelina,
Donje Ogorje,21206,Donje Ogorje,
Gornje Ogorje,21206,Donje Ogorje,
Mala Milešina,21206,Donje Ogorje,
Pribude,21206,Donje Ogorje,
Radunić,21206,Donje Ogorje,
Velika Milešina,21206,Donje Ogorje,
Donje Pazarište,53213,Donje Pazarište,
Kalinovača,53213,Donje Pazarište,
Mala Plana,53213,Donje Pazarište,
Novoselija,53213,Donje Pazarište,
Podstrana,53213,Donje Pazarište,
Popovača Pazariška,53213,Donje Pazarište,
Velika Plana,53213,Donje Pazarište,
Divoševci,35214,Donji Andrijevci,
Donji Andrijevci,35214,Donji Andrijevci,
Novo Topolje,35214,Donji Andrijevci,
Staro Topolje,35214,Donji Andrijevci,
Donji Dolac,21205,Donji Dolac,
Gornji Dolac,21205,Donji Dolac,
Putišići,21205,Donji Dolac,
Srijane,21205,Donji Dolac,
Bukovčak,10253,Donji Dragonožec,
Donji Dragonožec,10253,Donji Dragonožec,
Donji Trupci,10253,Donji Dragonožec,
Gornji Dragonožec,10253,Donji Dragonožec,
Gornji Trupci,10253,Donji Dragonožec,
Gudci,10253,Donji Dragonožec,
Havidić Selo,10253,Donji Dragonožec,
Lipnica,10253,Donji Dragonožec,
Markuševec Turopoljski,10253,Donji Dragonožec,
Donji Hrašćan,40320,Donji Kraljevec,
Donji Kraljevec,40320,Donji Kraljevec,
Hodošan,40320,Donji Kraljevec,
Palinovec,40320,Donji Kraljevec,
Donji Kukuruzari,44431,Donji Kukuruzari,
Gornji Kukuruzari,44431,Donji Kukuruzari,
Birovača,53250,Donji Lapac,
Borićevac,53250,Donji Lapac,
Bušević,53250,Donji Lapac,
Dnopolje,53250,Donji Lapac,
Donji Lapac,53250,Donji Lapac,
Gajine,53250,Donji Lapac,
Gornji Lapac,53250,Donji Lapac,
Mišljenovac,53250,Donji Lapac,
Oraovac,53250,Donji Lapac,
Čičkovina,42232,Donji Martijanec,
Donji Martijanec,42232,Donji Martijanec,
Gornji Martijanec,42232,Donji Martijanec,
Hrastovljan,42232,Donji Martijanec,
Madaraševec,42232,Donji Martijanec,
Rivalno,42232,Donji Martijanec,
Sudovčina,42232,Donji Martijanec,
Vrbanovec,42232,Donji Martijanec,
Blanje,31540,Donji Miholjac,
Bockovac,31540,Donji Miholjac,
Donji Miholjac,31540,Donji Miholjac,
Ivanovo,31540,Donji Miholjac,
Bračević,21203,Donji Muć,
Donje Pustinje,21203,Donji Muć,
Donji Muć,21203,Donji Muć,
Gornje Postinje,21203,Donji Muć,
Gornji Muć,21203,Donji Muć,
Ramljane,21203,Donji Muć,
Donji Proložac,21264,Donji Proložac,
Gornji Proložac,21264,Donji Proložac,
Postranje,21264,Donji Proložac,
Donji Vidovec,40327,Donji Vidovec,
Čavlovica,44443,Donji Žirovac,
Donji Žirovac,44443,Donji Žirovac,
Gornji Žirovac,44443,Donji Žirovac,
Komora,44443,Donji Žirovac,
Ostojići,44443,Donji Žirovac,
Draga Bašćanska,51522,Draga Bašćanska,
Dragalić,34428,Dragalić,
Gorice,34428,Dragalić,
Donji Bogićevci,35428,Dragalić,
Poljane,35428,Dragalić,
Barkovići,47201,Draganići,
Bencetići,47201,Draganići,
Budrovci,47201,Draganići,
Darići,47201,Draganići,
Draganići,47201,Draganići,
Franjetići,47201,Draganići,
Goljak,47201,Draganići,
Jazvaci,47201,Draganići,
Križančići,47201,Draganići,
Lazina,47201,Draganići,
Lug,47201,Draganići,
Mrzljaki,47201,Draganići,
Vrbanci,47201,Draganići,
Vrh,47201,Draganići,
Dragljane,21275,Dragljane,
Duge Njive,21275,Dragljane,
Vlaka,21275,Dragljane,
Zavojane,21275,Dragljane,
Dramalj,51265,Dramalj,
Čukovec,40325,Draškovec,
Draškovec,40325,Draškovec,
Hemuševec,40325,Draškovec,
Oporovec,40325,Draškovec,
Drašnice,21328,Drašnice,
Draž,31305,Draž,
Gajić,31305,Draž,
Baštijani,51218,Dražice,
Brnelići,51218,Dražice,
Drastin,51218,Dražice,
Dražice,51218,Dražice,
Jelenje,51218,Dražice,
Kukuljani,51218,Dražice,
Lopača,51218,Dražice,
Lubarska,51218,Dražice,
Lukeži,51218,Dražice,
Martinovo Selo,51218,Dražice,
Milaši,51218,Dražice,
Podhum,51218,Dražice,
Podkilavac,51218,Dražice,
Ratulje,51218,Dražice,
Trnovica,51218,Dražice,
Zoretići,51218,Dražice,
Borovik,31418,Drenje,
Drenje,31418,Drenje,
Kućanci Đakovački,31418,Drenje,
Mandićevac,31418,Drenje,
Preslatinci,31418,Drenje,
Pridvorje,31418,Drenje,
Slatinik Drenjski,31418,Drenje,
Drenovci,32257,Drenovci,
Brezno Drežničko,47313,Drežnica,
Drežnica,47313,Drežnica,
Krakar,47313,Drežnica,
Maravić Draga,47313,Drežnica,
Nikolići,47313,Drežnica,
Podbitoraj,47313,Drežnica,
Radojčići,47313,Drežnica,
Seočani,47313,Drežnica,
Tomići,47313,Drežnica,
Trbovići,47313,Drežnica,
Vručac,47313,Drežnica,
Vukelići,47313,Drežnica,
Zrnići,47313,Drežnica,
Čatrnja,47246,Drežnik Grad,
Drežničko Selište,47246,Drežnik Grad,
Drežnik Grad,47246,Drežnik Grad,
Grabovac Drežnički,47246,Drežnik Grad,
Irinovac,47246,Drežnik Grad,
Korana,47246,Drežnik Grad,
Lipovača Drežnička,47246,Drežnik Grad,
Sadilovac,47246,Drežnik Grad,
Bogatić,22324,Drinovci,
Brištane,22324,Drinovci,
Drinovci,22324,Drinovci,
Kaočine,22324,Drinovci,
Karalić,22324,Drinovci,
Ključ,22324,Drinovci,
Nos Kalik,22324,Drinovci,
Širitovci,22324,Drinovci,
Bačići,51242,Drivenik,
Benići Drivenički,51242,Drivenik,
Benkovići,51242,Drivenik,
Cerovići,51242,Drivenik,
Čandrli,51242,Drivenik,
Drivenik,51242,Drivenik,
Goričine,51242,Drivenik,
Jerčinovići,51242,Drivenik,
Klarići,51242,Drivenik,
Kokanj,51242,Drivenik,
Petrinovići,51242,Drivenik,
Plišići,51242,Drivenik,
Šimići,51242,Drivenik,
Badanj,22320,Drniš,
Drniš,22320,Drniš,
Kričke,22320,Drniš,
Lišnjak,22320,Drniš,
Moseć,22320,Drniš,
Pakovo Selo,22320,Drniš,
Trbounje,22320,Drniš,
Velušić,22320,Drniš,
Žitnić,22320,Drniš,
Botovo,48322,Drnje,
Drnje,48322,Drnje,
Torčec,48322,Drnje,
Drvenik,21333,Drvenik,
Drvenik Mali,21225,Drvenik Veliki,
Drvenik Veliki,21225,Drvenik Veliki,
Duboševica,31304,Duboševica,
Topolje,31304,Duboševica,
Cerovski Vrh,10418,Dubranec,
Cvetković Brdo,10418,Dubranec,
Dubranec,10418,Dubranec,
Gustelnica,10418,Dubranec,
Jerebić,10418,Dubranec,
Petrovec,10418,Dubranec,
Prvonožina,10418,Dubranec,
Vukomerić,10418,Dubranec,
Bađinec,10342,Dubrava,
Brezje,10342,Dubrava,
Donji Marinkovac,10342,Dubrava,
Donji Vukašinac,10342,Dubrava,
Dubrava,10342,Dubrava,
Dubravski Markovac,10342,Dubrava,
Gornji Marinkovac,10342,Dubrava,
Gornji Vukašinac,10342,Dubrava,
Graberec,10342,Dubrava,
Koritna,10342,Dubrava,
Kostanj,10342,Dubrava,
Ladina,10342,Dubrava,
Mostari,10342,Dubrava,
Novaki,10342,Dubrava,
Paruževac,10342,Dubrava,
Pehardovac,10342,Dubrava,
Podlužan,10342,Dubrava,
Radulec,10342,Dubrava,
Svinjarec,10342,Dubrava,
Zetkan,10342,Dubrava,
Zgališće,10342,Dubrava,
Zvekovac,10342,Dubrava,
Žukovec,10342,Dubrava,
Bela Gorica,10293,Dubravica,
Bobovec Rozganski,10293,Dubravica,
Donji Čemehovec,10293,Dubravica,
Dubravica,10293,Dubravica,
Kraj Gornji -južni dio,10293,Dubravica,
Kraj Gornji -sjeverni dio,10293,Dubravica,
Lugarski Breg,10293,Dubravica,
Lukavec Sutlanski,10293,Dubravica,
Pologi,10293,Dubravica,
Prosinec,10293,Dubravica,
Rozga,10293,Dubravica,
Vučilčevo,10293,Dubravica,
Dubravka,20216,Dubravka,
Dunave,20216,Dubravka,
Vodovađa,20216,Dubravka,
Zastolje,20216,Dubravka,
Dubrovnik,20000,Dubrovnik,
Banjsko Selo,47250,Duga Resa,
Belaj,47250,Duga Resa,
Belajska Vinica,47250,Duga Resa,
Belajske Poljice,47250,Duga Resa,
Belajski Malinci,47250,Duga Resa,
Belavići,47250,Duga Resa,
Bošt,47250,Duga Resa,
Bukovlje Netretičko,47250,Duga Resa,
Cerovački Galovići,47250,Duga Resa,
Donje Mrzlo Polje Mrežničko,47250,Duga Resa,
Dubravci,47250,Duga Resa,
Dubravčani,47250,Duga Resa,
Duga Resa,47250,Duga Resa,
Frketić Selo,47250,Duga Resa,
Galović Selo,47250,Duga Resa,
Gorica,47250,Duga Resa,
Gornje Mrzlo Polje Mrežničko,47250,Duga Resa,
Gršćaki,47250,Duga Resa,
Jarče Polje,47250,Duga Resa,
Lišnica,47250,Duga Resa,
Maletić,47250,Duga Resa,
Mihalić Selo,47250,Duga Resa,
Mračin,47250,Duga Resa,
Mrežničke Poljice,47250,Duga Resa,
Mrežnički Brig,47250,Duga Resa,
Mrežnički Novaki,47250,Duga Resa,
Mrežnički Varoš,47250,Duga Resa,
Mrežničko Dvorišće,47250,Duga Resa,
Novigrad na Dobri,47250,Duga Resa,
Pećurkovo Brdo,47250,Duga Resa,
Petrakovo Brdo,47250,Duga Resa,
Podvožić,47250,Duga Resa,
Rešetarevo,47250,Duga Resa,
Skupica,47250,Duga Resa,
Straža,47250,Duga Resa,
Sveti Petar Mrežnički,47250,Duga Resa,
Šeketino Brdo,47250,Duga Resa,
Tončići,47250,Duga Resa,
Zagradci,47250,Duga Resa,
Duće,21315,Dugi Rat,
Dugi Rat,21315,Dugi Rat,
Andrilovec,10370,Dugo Selo,
Božjakovina,10370,Dugo Selo,
Brckovljani,10370,Dugo Selo,
Črnec Dugoselski,10370,Dugo Selo,
Črnec Rugvički,10370,Dugo Selo,
Donja Greda,10370,Dugo Selo,
Donje Dvorišće,10370,Dugo Selo,
Dragošička,10370,Dugo Selo,
Dugo Selo,10370,Dugo Selo,
Gornja Greda,10370,Dugo Selo,
Gornje Dvorišće,10370,Dugo Selo,
Gračec,10370,Dugo Selo,
Hrebinec,10370,Dugo Selo,
Jalševec Nartski,10370,Dugo Selo,
Ježevo,10370,Dugo Selo,
Kopčevec,10370,Dugo Selo,
Kozinščak,10370,Dugo Selo,
Kusanovec,10370,Dugo Selo,
Leprovica,10370,Dugo Selo,
Lukarišće,10370,Dugo Selo,
Lupoglav,10370,Dugo Selo,
Mala Ostrna,10370,Dugo Selo,
Nart Savski,10370,Dugo Selo,
Obedišće Ježevsko,10370,Dugo Selo,
Okunšćak,10370,Dugo Selo,
Prečec,10370,Dugo Selo,
Prikraj,10370,Dugo Selo,
Prozorje,10370,Dugo Selo,
Puhovo,10370,Dugo Selo,
Rugvica,10370,Dugo Selo,
Stančić,10370,Dugo Selo,
Štakorovec,10370,Dugo Selo,
Tedrovec,10370,Dugo Selo,
Velika Ostrna,10370,Dugo Selo,
Dugopolje,21204,Dugopolje,
Kotlenice,21204,Dugopolje,
Ćore,44440,Dvor,
Donji Dobretin,44440,Dvor,
Donji Javoranj,44440,Dvor,
Dvor,44440,Dvor,
Glavičani,44440,Dvor,
Gornji Dobretin,44440,Dvor,
Gornji Javoranj,44440,Dvor,
Grmušani,44440,Dvor,
Hrtić,44440,Dvor,
Javnica,44440,Dvor,
Javornik,44440,Dvor,
Jovac,44440,Dvor,
Kepčije,44440,Dvor,
Kotarani,44440,Dvor,
Matijevići,44440,Dvor,
Sočanica,44440,Dvor,
Stanić Polje,44440,Dvor,
Struga Banska,44440,Dvor,
Udetin,44440,Dvor,
Vanići,44440,Dvor,
Vrpolje Bansko,44440,Dvor,
Zakopa,44440,Dvor,
Zamlača,44440,Dvor,
Zut,44440,Dvor,
Budrovci,31400,Đakovo,
Đakovo,31400,Đakovo,
Ivanovci Gorjanski,31400,Đakovo,
Kuševac,31400,Đakovo,
Đelekovec,48316,Đelekovec,
Imbriovec,48316,Đelekovec,
Zablatje,48316,Đelekovec,
Đeletovci,32244,Đeletovci,
Đevrske,22319,Đevrske,
Gošić,22319,Đevrske,
Kakanj,22319,Đevrske,
Krnjeuve,22319,Đevrske,
Smrdelje,22319,Đevrske,
Varivode,22319,Đevrske,
Zečevo,22319,Đevrske,
Donje Cjepidlake,43532,Đulovac,
Đulovac,43532,Đulovac,
Gornje Cjepidlake,43532,Đulovac,
Jasenaš,43532,Đulovac,
Katinac,43532,Đulovac,
Mala Babina Gora,43532,Đulovac,
Nova Krivaja,43532,Đulovac,
Potočani,43532,Đulovac,
Puklica,43532,Đulovac,
Removac,43532,Đulovac,
Stara Krivaja,43532,Đulovac,
Beljevina,31511,Đurđenovac,
Bokšić,31511,Đurđenovac,
Bokšić Lug,31511,Đurđenovac,
Đurđenovac,31511,Đurđenovac,
Gabrilovac,31511,Đurđenovac,
Ličko Novo Selo,31511,Đurđenovac,
Našičko Novo Selo,31511,Đurđenovac,
Pribiševci,31511,Đurđenovac,
Sušine,31511,Đurđenovac,
Šaptinovci,31511,Đurđenovac,
Teodorovac,31511,Đurđenovac,
Budrovac,48350,Đurđevac,
Čepelovac,48350,Đurđevac,
Đurđevac,48350,Đurđevac,
Grkine,48350,Đurđevac,
Hampovica,48350,Đurđevac,
Mičetinac,48350,Đurđevac,
Rakitnica,48350,Đurđevac,
Severovci,48350,Đurđevac,
Sirova Katalena,48350,Đurđevac,
Sveta Ana,48350,Đurđevac,
Šemovci,48350,Đurđevac,
Đurići,32263,Đurići,
Brezovica Petrovska,49225,Đurmanec,
Donji Macelj,49225,Đurmanec,
Đurmanec,49225,Đurmanec,
Goričanovec,49225,Đurmanec,
Gornji Macelj,49225,Đurmanec,
Hlevnica,49225,Đurmanec,
Hromec,49225,Đurmanec,
Jezerišće,49225,Đurmanec,
Koprivnica Zagorska,49225,Đurmanec,
Lukovčak,49225,Đurmanec,
Podbrezovica,49225,Đurmanec,
Prigorje,49225,Đurmanec,
Putkovec,49225,Đurmanec,
Ravninsko,49225,Đurmanec,
Erdut,31206,Erdut,
Divoš,31215,Ernestinovo,
Ernestinovo,31215,Ernestinovo,
Koprivna,31215,Ernestinovo,
Paulin Dvor,31215,Ernestinovo,
Petrova Slatina,31215,Ernestinovo,
Šodolovci,31215,Ernestinovo,
Ervenik,22306,Ervenik,
Bolč,10344,Farkaševac,
Brezine,10344,Farkaševac,
Donji Markovac,10344,Farkaševac,
Farkaševac,10344,Farkaševac,
Ivančani,10344,Farkaševac,
Kabal,10344,Farkaševac,
Mački,10344,Farkaševac,
Majur,10344,Farkaševac,
Prašćevac,10344,Farkaševac,
Zvonik,10344,Farkaševac,
Fažana,52212,Fažana,
Peroj,52212,Fažana,
Štinjan,52212,Fažana,
Batinske,48356,Ferdinandovac,
Brodić,48356,Ferdinandovac,
Ferdinandovac,48356,Ferdinandovac,
Molvice,48356,Ferdinandovac,
Feričanci,31512,Feričanci,
Gazije,31512,Feričanci,
Valenovac,31512,Feričanci,
Vučjak Feričanački,31512,Feričanci,
Funtana,52452,Funtana,
Benkovac Fužinski,51322,Fužine,
Fužine,51322,Fužine,
Gaboš,32212,Gaboš,
Galižana,52216,Galižana (Gallesano),
Bicko Selo,35212,Garčin,
Garčin,35212,Garčin,
Sapci,35212,Garčin,
Selna,35212,Garčin,
Ciglenica,43280,Garešnica,
Dišnik,43280,Garešnica,
Garešnica,43280,Garešnica,
Garešnički Brestovac,43280,Garešnica,
Hrastovac,43280,Garešnica,
Kajgana,43280,Garešnica,
Kapelica,43280,Garešnica,
Mali Pašijan,43280,Garešnica,
Tomašica,43280,Garešnica,
Veliki Pašijan,43280,Garešnica,
Zdenčac,43280,Garešnica,
Gat,31554,Gat,
Kitišanci,31554,Gat,
Tiborjanci,31554,Gat,
Veliškovci,31554,Gat,
Vinogradci,31554,Gat,
Čišla,21253,Gata,
Gata,21253,Gata,
Ostrovica,21253,Gata,
Svolonje,21253,Gata,
Zvečanje,21253,Gata,
Gdinj,21467,Gdinj,
Crno Kamanje,47262,Generalski Stol,
Dobrenići,47262,Generalski Stol,
Donje Dubrave,47262,Generalski Stol,
Donji Zatezeli,47262,Generalski Stol,
Duga Gora,47262,Generalski Stol,
Erdelj,47262,Generalski Stol,
Generalski Stol,47262,Generalski Stol,
Goričice Dobranske,47262,Generalski Stol,
Gorinci,47262,Generalski Stol,
Gornji Zatezali,47262,Generalski Stol,
Jankovo Selište,47262,Generalski Stol,
Kejići,47262,Generalski Stol,
Lešće,47262,Generalski Stol,
Mateško Selo,47262,Generalski Stol,
Mrežnički Brest,47262,Generalski Stol,
Petrunići,47262,Generalski Stol,
Radočaji,47262,Generalski Stol,
Skukani,47262,Generalski Stol,
Tomašići,47262,Generalski Stol,
Gerovo,51304,Gerovo,
Gerovski Kraj,51304,Gerovo,
Hrib,51304,Gerovo,
Mali Lug,51304,Gerovo,
Smrečje,51304,Gerovo,
Vode,51304,Gerovo,
Baturi,44400,Glina,
Bišćanovo,44400,Glina,
Brnjeuška,44400,Glina,
Donja Trstenica,44400,Glina,
Donje Selište,44400,Glina,
Donji Selkovac,44400,Glina,
Donji Viduševac,44400,Glina,
Dvorišće,44400,Glina,
Glina,44400,Glina,
Gornje Selište,44400,Glina,
Gornji Selkovac,44400,Glina,
Gornji Viduševac,44400,Glina,
Hađer,44400,Glina,
Joševica,44400,Glina,
Kihalac,44400,Glina,
Majske Poljane,44400,Glina,
Marinbrod,44400,Glina,
Novo Selo Glinsko,44400,Glina,
Prekopa,44400,Glina,
Roviška,44400,Glina,
Skela,44400,Glina,
Šatornja,44400,Glina,
Trtnik Glinski,44400,Glina,
Turčenica,44400,Glina,
Velika Solina,44400,Glina,
Gola,48331,Gola,
Gotalovo,48331,Gola,
Novačka,48331,Gola,
Otočka,48331,Gola,
Golubić,22301,Golubić,
Gomirje,51327,Gomirje,
Ljubošina,51327,Gomirje,
Majer,51327,Gomirje,
Musulini,51327,Gomirje,
Cepeliš,44251,Gora,
Glinska Poljana,44251,Gora,
Gora,44251,Gora,
Graberje,44251,Gora,
Križ Hrastovački,44251,Gora,
Sibić,44251,Gora,
Strašnik,44251,Gora,
Belčići,10453,Gorica Svetojanska,
Brezovac Žumberački,10453,Gorica Svetojanska,
Bukovac Svetojanski,10453,Gorica Svetojanska,
Celine,10453,Gorica Svetojanska,
Dolanjski Jarak,10453,Gorica Svetojanska,
Draga Svetojanska,10453,Gorica Svetojanska,
Gorica Svetojanska,10453,Gorica Svetojanska,
Grabarak,10453,Gorica Svetojanska,
Ivančići,10453,Gorica Svetojanska,
Kupeć Dol,10453,Gorica Svetojanska,
Lanišće,10453,Gorica Svetojanska,
Miladini,10453,Gorica Svetojanska,
Paljugi,10453,Gorica Svetojanska,
Prodin Dol,10453,Gorica Svetojanska,
Redovje,10453,Gorica Svetojanska,
Srednjak,10453,Gorica Svetojanska,
Špigelski Breg,10453,Gorica Svetojanska,
Tihočaj,10453,Gorica Svetojanska,
Toplice,10453,Gorica Svetojanska,
Goričan,40324,Goričan,
Gorjani,31422,Gorjani,
Tomašinci,31422,Gorjani,
Desni Degoj,44425,Gornja Bučica,
Donja Bučica,44425,Gornja Bučica,
Donje Taborište,44425,Gornja Bučica,
Gornja Bučica,44425,Gornja Bučica,
Gornje Taborište,44425,Gornja Bučica,
Ilovačak,44425,Gornja Bučica,
Slatina Pokupska,44425,Gornja Bučica,
Barlabaševec,48268,Gornja Rijeka,
Bogačevo Riječko,48268,Gornja Rijeka,
Brezje Miholečko,48268,Gornja Rijeka,
Deklešanec,48268,Gornja Rijeka,
Donja Rijeka,48268,Gornja Rijeka,
Dropkovec,48268,Gornja Rijeka,
Fajerovec,48268,Gornja Rijeka,
Fodrovac Riječki,48268,Gornja Rijeka,
Gornja Rijeka,48268,Gornja Rijeka,
Kolarec,48268,Gornja Rijeka,
Kostanjevec Riječki,48268,Gornja Rijeka,
Kusijevec,48268,Gornja Rijeka,
Lukačevec,48268,Gornja Rijeka,
Mokrice Miholečke,48268,Gornja Rijeka,
Nemčevac,48268,Gornja Rijeka,
Pofuki,48268,Gornja Rijeka,
Sudovec,48268,Gornja Rijeka,
Štrigovec,48268,Gornja Rijeka,
Vukšinec Riječki,48268,Gornja Rijeka,
Banšćica,49245,Gornja Stubica,
Brezje,49245,Gornja Stubica,
Dobri Zdenci,49245,Gornja Stubica,
Dubovec,49245,Gornja Stubica,
Gornja Stubica,49245,Gornja Stubica,
Gusakovec,49245,Gornja Stubica,
Hižakovec,49245,Gornja Stubica,
Hum Stubički,49245,Gornja Stubica,
Jakšinec,49245,Gornja Stubica,
Karivaroš,49245,Gornja Stubica,
Modrovec,49245,Gornja Stubica,
Orehova Gorica,49245,Gornja Stubica,
Pasanska Gorica,49245,Gornja Stubica,
Repićevo Selo,49245,Gornja Stubica,
Samci,49245,Gornja Stubica,
Sekirevo Selo,49245,Gornja Stubica,
Slani Potok,49245,Gornja Stubica,
Sveti Matej,49245,Gornja Stubica,
Šagudovec,49245,Gornja Stubica,
Vinterovec,49245,Gornja Stubica,
Volavec,49245,Gornja Stubica,
Gornje Bazje,33407,Gornje Bazje,
Katinka,33407,Gornje Bazje,
Rit,33407,Gornje Bazje,
Terezino Polje,33407,Gornje Bazje,
Turanovac/dio/,33407,Gornje Bazje,
Veliko Polje,33407,Gornje Bazje,
Zrinj Lukački,33407,Gornje Bazje,
Bartolovići,47263,Gornje Dubrave,
Gojak,47263,Gornje Dubrave,
Gornje Dubrave,47263,Gornje Dubrave,
Janjani,47263,Gornje Dubrave,
Mikašinovići,47263,Gornje Dubrave,
Mirići,47263,Gornje Dubrave,
Munjasi,47263,Gornje Dubrave,
Perići,47263,Gornje Dubrave,
Ponikve,47263,Gornje Dubrave,
Popovo Selo,47263,Gornje Dubrave,
Trošmarija,47263,Gornje Dubrave,
Višnjić Brdo,47263,Gornje Dubrave,
Vucelići,47263,Gornje Dubrave,
Brdo Jesenjsko,49233,Gornje Jesenje,
Cerje Jesenjsko,49233,Gornje Jesenje,
Donje Jesenje,49233,Gornje Jesenje,
Gornje Jesenje,49233,Gornje Jesenje,
Lužani Zagorski,49233,Gornje Jesenje,
Desmerice,47307,Gornje Zagorje,
Donje Zagorje,47307,Gornje Zagorje,
Dujmić Selo,47307,Gornje Zagorje,
Gornje Zagorje,47307,Gornje Zagorje,
Zagorje Modruško,47307,Gornje Zagorje,
Gornji Bogićevci,35429,Gornji Bogićevci,
Mašić,35429,Gornji Bogićevci,
Ratkovac,35429,Gornji Bogićevci,
Smrtić,35429,Gornji Bogićevci,
Šagovina Mašička,35429,Gornji Bogićevci,
Širinci,35429,Gornji Bogićevci,
Trnava,35429,Gornji Bogićevci,
Žuberkovac,35429,Gornji Bogićevci,
Bojana,43245,Gornji Draganec,
Donji Draganec,43245,Gornji Draganec,
Gornji Draganec,43245,Gornji Draganec,
Komuševac,43245,Gornji Draganec,
Siščani,43245,Gornji Draganec,
Vagovina,43245,Gornji Draganec,
Zdenčec,43245,Gornji Draganec,
Brezovo Polje,44404,Gornji Klasnić,
Brubno,44404,Gornji Klasnić,
Donji Klasnić,44404,Gornji Klasnić,
Gornji Klasnić,44404,Gornji Klasnić,
Donji Stupnik,10255,Gornji Stupnik,
Gornji Stupnik,10255,Gornji Stupnik,
Obrež Stupnički,10255,Gornji Stupnik,
Barlete,53000,Gospić,
Bilaj,53000,Gospić,
Debelo Brdo I,53000,Gospić,
Debelo Brdo II,53000,Gospić,
Divoselo,53000,Gospić,
Gospić,53000,Gospić,
Kaniža Gospićka,53000,Gospić,
Lički Čitluk,53000,Gospić,
Lički Novi,53000,Gospić,
Lički Ribnik,53000,Gospić,
Novoselo Bilajsko,53000,Gospić,
Novoselo Trnovačko,53000,Gospić,
Ornice,53000,Gospić,
Podoštra,53000,Gospić,
Trnovac,53000,Gospić,
Žabica,53000,Gospić,
Babine Kuće,20226,Goveđari,
Goveđari,20226,Goveđari,
Njivice,20226,Goveđari,
Polače,20226,Goveđari,
Pomena,20226,Goveđari,
Pristanište,20226,Goveđari,
Soline,20226,Goveđari,
Tatinica,20226,Goveđari,
Velika Loza,20226,Goveđari,
Grab,21242,Grab,
Krivodol,21242,Grab,
Podi,21242,Grab,
Ruda,21242,Grab,
Udovičić,21242,Grab,
Vrabač,21242,Grab,
Caginec,10313,Graberje Ivaničko,
Deanovec,10313,Graberje Ivaničko,
Derežani,10313,Graberje Ivaničko,
Graberje Ivanićko,10313,Graberje Ivaničko,
Prkos Ivanićki,10313,Graberje Ivaničko,
Šumećani,10313,Graberje Ivaničko,
Gornja Meminska,44434,Graboštani,
Gornji Hrastovac,44434,Graboštani,
Graboštani,44434,Graboštani,
Malo Krčevo,44434,Graboštani,
Mračaj,44434,Graboštani,
Srednja Meminska,44434,Graboštani,
Veliko Krčevo,44434,Graboštani,
Grabovac,21271,Grabovac,
Medov Dolac,21271,Grabovac,
Cerovac,23440,Gračac,
Deringaj,23440,Gračac,
Duboki Dol,23440,Gračac,
Glogovo,23440,Gračac,
Grab,23440,Gračac,
Gračac,23440,Gračac,
Gubavčevo Polje,23440,Gračac,
Kijani,23440,Gračac,
Omsica,23440,Gračac,
Tomingaj,23440,Gračac,
Vučipolje,23440,Gračac,
Gračišće,52403,Gračišće,
Mandalenčići,52403,Gračišće,
Škopljak,52403,Gračišće,
Gradac,21330,Gradac,
Buzadovac,10345,Gradec,
Cugovec,10345,Gradec,
Festinec,10345,Gradec,
Grabrić,10345,Gradec,
Gradec,10345,Gradec,
Gradečki Pavlovec,10345,Gradec,
Lubena,10345,Gradec,
Mali Brezovec,10345,Gradec,
Podjales,10345,Gradec,
Pokasin,10345,Gradec,
Potočec,10345,Gradec,
Remetinec,10345,Gradec,
Repinec,10345,Gradec,
Salajci,10345,Gradec,
Tučenik,10345,Gradec,
Veliki Brezovec,10345,Gradec,
Zabrđe,10345,Gradec,
Bačevac,33411,Gradina,
Brezovica,33411,Gradina,
Budakovac,33411,Gradina,
Detkovac,33411,Gradina,
Gradina,33411,Gradina,
Lipovac,33411,Gradina,
Lug Gradinski,33411,Gradina,
Novi Gradac,33411,Gradina,
Rušani,33411,Gradina,
Vladimirovac,33411,Gradina,
Žlebina,33411,Gradina,
Gradište,32273,Gradište,
Antovo,51244,Grižane,
Barci,51244,Grižane,
Baretići,51244,Grižane,
Bašunje Vele,51244,Grižane,
Belgrad,51244,Grižane,
Blaškovići,51244,Grižane,
Dolinci,51244,Grižane,
Franovići,51244,Grižane,
Grižane,51244,Grižane,
Kamenjak,51244,Grižane,
Kostelj,51244,Grižane,
Marušići,51244,Grižane,
Mavrići,51244,Grižane,
Miroši,51244,Grižane,
Saftići,51244,Grižane,
Šarari,51244,Grižane,
Donje Selo,21430,Grohote,
Grohote,21430,Grohote,
Maslinica,21430,Grohote,
Nečujam,21430,Grohote,
Srednje Selo,21430,Grohote,
Bijele Zemlje,52429,Grožnjan (Grisignana),
Grožnjan,52429,Grožnjan (Grisignana),
Kostanjica,52429,Grožnjan (Grisignana),
Makovci,52429,Grožnjan (Grisignana),
Martinčići,52429,Grožnjan (Grisignana),
Vižintini Vrhi,52429,Grožnjan (Grisignana),
Završje,52429,Grožnjan (Grisignana),
Brđani Dapčevački,43290,Grubišno Polje,
Donja Rašenica,43290,Grubišno Polje,
Gornja Rašenica,43290,Grubišno Polje,
Grbavac,43290,Grubišno Polje,
Grubišno Polje,43290,Grubišno Polje,
Lončarica,43290,Grubišno Polje,
Mala Barna,43290,Grubišno Polje,
Mala Jasenovača,43290,Grubišno Polje,
Mala Peratovica,43290,Grubišno Polje,
Poljani,43290,Grubišno Polje,
Treglava,43290,Grubišno Polje,
Velika Barna,43290,Grubišno Polje,
Velika Dapčevica,43290,Grubišno Polje,
Velika Jasenovača,43290,Grubišno Polje,
Velika Peratovica,43290,Grubišno Polje,
Gruda,20215,Gruda,
Poljice,20215,Gruda,
Popovići,20215,Gruda,
Radovčići,20215,Gruda,
Gudovac,43251,Gudovac,
Gundinci,35222,Gundinci,
Gunja,32260,Gunja,
Gušće,44203,Gušće,
Lukavec Posavski,44203,Gušće,
Veliko Svinjičko,44203,Gušće,
Blatuša,44410,Gvozd,
Brnjavac,44410,Gvozd,
Crevarska Strana,44410,Gvozd,
Donja Čemernica,44410,Gvozd,
Dugo Selo,44410,Gvozd,
Gornja Čemernica,44410,Gvozd,
Gvozd,44410,Gvozd,
Malička,44410,Gvozd,
Ostrožin,44410,Gvozd,
Pješčanica,44410,Gvozd,
Podgorje,44410,Gvozd,
Slavsko Polje,44410,Gvozd,
Trepča,44410,Gvozd,
Balinac,44401,Hajtić,
Borovita,44401,Hajtić,
Buzeta,44401,Hajtić,
Hajtić,44401,Hajtić,
Šaševa,44401,Hajtić,
Šibine,44401,Hajtić,
Hercegovac,43284,Hercegovac,
Ilovski Klokočevac,43284,Hercegovac,
Ladislav,43284,Hercegovac,
Palešnik,43284,Hercegovac,
Velika Trnava,43284,Hercegovac,
Gambajeva Greda,48323,Hlebine,
Hlebine,48323,Hlebine,
Komatnica,48323,Hlebine,
Domovec,49283,Hraščina-Trgovišće,
Donji Kraljevec,49283,Hraščina-Trgovišće,
Gornjaki,49283,Hraščina-Trgovišće,
Gornji Kraljevec,49283,Hraščina-Trgovišće,
Hrašćina,49283,Hraščina-Trgovišće,
Husinec,49283,Hraščina-Trgovišće,
Jarek Habekov,49283,Hraščina-Trgovišće,
Maretić,49283,Hraščina-Trgovišće,
Trgovišće,49283,Hraščina-Trgovišće,
Vrbovo,49283,Hraščina-Trgovišće,
Hreljin,51226,Hreljin,
Meja Gaj,51226,Hreljin,
Ružić Selo,51226,Hreljin,
Dabar,21233,Hrvace,
Donji Bitelić,21233,Hrvace,
Gornji Bitelić,21233,Hrvace,
Hrvace,21233,Hrvace,
Laktac,21233,Hrvace,
Maljkovo,21233,Hrvace,
Potravlje,21233,Hrvace,
Rumin,21233,Hrvace,
Satrić,21233,Hrvace,
Vučipolje,21233,Hrvace,
Zasiok,21233,Hrvace,
Zelovo,21233,Hrvace,
Baćin,44450,Hrvatska Dubica,
Donji Cerovljani,44450,Hrvatska Dubica,
Gornji Cerovljani,44450,Hrvatska Dubica,
Hrvatska Dubica,44450,Hrvatska Dubica,
Slabinja,44450,Hrvatska Dubica,
Živaja,44450,Hrvatska Dubica,
Čukur,44430,Hrvatska Kostajnica,
Hrvatska Kostajnica,44430,Hrvatska Kostajnica,
Rausovac,44430,Hrvatska Kostajnica,
Rosulje,44430,Hrvatska Kostajnica,
Selište Kostajničko,44430,Hrvatska Kostajnica,
Demerje,10251,Hrvatski Leskovac,
Hrvatski Leskovac,10251,Hrvatski Leskovac,
Brezno Gora,49231,Hum na Sutli,
Donje Brezno,49231,Hum na Sutli,
Druškovec Gora,49231,Hum na Sutli,
Druškovec Humski,49231,Hum na Sutli,
Gornje Brezno,49231,Hum na Sutli,
Grletinec,49231,Hum na Sutli,
Hum na Sutli,49231,Hum na Sutli,
Klenovec Humski,49231,Hum na Sutli,
Lastine,49231,Hum na Sutli,
Lupinjak,49231,Hum na Sutli,
Mali Tabor,49231,Hum na Sutli,
Orešje Humsko,49231,Hum na Sutli,
Poredje,49231,Hum na Sutli,
Prišlin,49231,Hum na Sutli,
Rusnica,49231,Hum na Sutli,
Strmec Humski,49231,Hum na Sutli,
Vrbišnica,49231,Hum na Sutli,
Zalug,49231,Hum na Sutli,
Hvar,21450,Hvar,
Malo Grablje,21450,Hvar,
Milna,21450,Hvar,
Velo Grablje,21450,Hvar,
Zaraće,21450,Hvar,
Donje Selo,51414,Ičići,
Gornje Selo,51414,Ičići,
Ičići,51414,Ičići,
Ika,51414,Ičići,
Poljane,51414,Ičići,
Vela Učka,51414,Ičići,
Veprinac,51414,Ičići,
Igrane,21329,Igrane,
Živogošće,21329,Igrane,
Ilača,32248,Ilača,
Ilok,32236,Ilok,
Ilovik,51552,Ilovik,
Donji Vinjani,21260,Imotski,
Glavina Donja,21260,Imotski,
Glavina Gornja,21260,Imotski,
Gornji Vinjani,21260,Imotski,
Imotski,21260,Imotski,
Medvidovića Draga,21260,Imotski,
Ist,23293,Ist,
Bedenec,42240,Ivanec,
Gečkovec,42240,Ivanec,
Ivanec,42240,Ivanec,
Ivanečka Željeznica,42240,Ivanec,
Ivanečki Vrhovec,42240,Ivanec,
Ivanečko Naselje,42240,Ivanec,
Jerovec,42240,Ivanec,
Kaniža,42240,Ivanec,
Knapić,42240,Ivanec,
Lančić,42240,Ivanec,
Prigorec,42240,Ivanec,
Punikve,42240,Ivanec,
Ribić Breg,42240,Ivanec,
Salinovec,42240,Ivanec,
Vitešinec,42240,Ivanec,
Vuglovec,42240,Ivanec,
Donji Šarampov,10310,Ivanić-Grad,
Ivanić Grad,10310,Ivanić-Grad,
Jalševec Breški,10310,Ivanić-Grad,
Lepšić,10310,Ivanić-Grad,
Opatinec,10310,Ivanić-Grad,
Tarno,10310,Ivanić-Grad,
Hruščica,10373,Ivanja Reka,
Ivanja Reka,10373,Ivanja Reka,
Ivankovo,32281,Ivankovo,
Dijakovac,43504,Ivanovo Selo,
Ivanovo Selo,43504,Ivanovo Selo,
Mala Dapčevica,43504,Ivanovo Selo,
Munije,43504,Ivanovo Selo,
Rastovac,43504,Ivanovo Selo,
Turčević Polje,43504,Ivanovo Selo,
Đurđic,43231,Ivanska,
Ivanska,43231,Ivanska,
Križic,43231,Ivanska,
Rastovac,43231,Ivanska,
Srijedska,43231,Ivanska,
Utiskani,43231,Ivanska,
Jablanac,53287,Jablanac,
Prizna,53287,Jablanac,
Stinica,53287,Jablanac,
Begovići,44204,Jabukovac,
Čuntić,44204,Jabukovac,
Deanovići,44204,Jabukovac,
Dodoši,44204,Jabukovac,
Donja Mlinoga,44204,Jabukovac,
Donja Pastuša,44204,Jabukovac,
Dragotinci,44204,Jabukovac,
Gornja Mlinoga,44204,Jabukovac,
Gornja Pastuša,44204,Jabukovac,
Hrvatski Čuntić,44204,Jabukovac,
Jabukovac,44204,Jabukovac,
Klinac,44204,Jabukovac,
Kraljevčani,44204,Jabukovac,
Mačkovo Selo,44204,Jabukovac,
Miočinovići,44204,Jabukovac,
Prnjavor Čuntićki,44204,Jabukovac,
Tremušnjak,44204,Jabukovac,
Jadranovo,51264,Jadranovo,
Katun,51264,Jadranovo,
Kloštar Šiljevički,51264,Jadranovo,
Smokovo,51264,Jadranovo,
Jagodnjak,31324,Jagodnjak,
Igrišće,10297,Jakovlje,
Jakovlje,10297,Jakovlje,
Kraljev Vrh,10297,Jakovlje,
Bertelovci,34308,Jakšić,
Cerovac,34308,Jakšić,
Eminovci,34308,Jakšić,
Granje,34308,Jakšić,
Jakšić,34308,Jakšić,
Radnovac,34308,Jakšić,
Rajsavac,34308,Jakšić,
Svetinja,34308,Jakšić,
Šumanovci,34308,Jakšić,
Tekić,34308,Jakšić,
Treštanovci,34308,Jakšić,
Imbrijovec Jalžabetski,42203,Jalžabet,
Jalžabet,42203,Jalžabet,
Kelemen,42203,Jalžabet,
Leštakovec,42203,Jalžabet,
Novakovec,42203,Jalžabet,
Pihovec,42203,Jalžabet,
Drače,20246,Janjina,
Janjina,20246,Janjina,
Osobljava,20246,Janjina,
Popova Luka,20246,Janjina,
Sreser,20246,Janjina,
Jarmina,32280,Jarmina,
Karadžićevo,32280,Jarmina,
Jasenak,47314,Jasenak,
Jasenovac,44324,Jasenovac,
Košutarica,44324,Jasenovac,
Mlaka,44324,Jasenovac,
Tanac,44324,Jasenovac,
Uštica,44324,Jasenovac,
Višnjica Uštička,44324,Jasenovac,
Beter,10450,Jastrebarsko,
Brebrovac,10450,Jastrebarsko,
Brezari,10450,Jastrebarsko,
Breznik Plešivički,10450,Jastrebarsko,
Crna Mlaka,10450,Jastrebarsko,
Cvetković,10450,Jastrebarsko,
Čabdin,10450,Jastrebarsko,
Čeglje,10450,Jastrebarsko,
Črnilovec,10450,Jastrebarsko,
Domagović,10450,Jastrebarsko,
Donja Purgarija,10450,Jastrebarsko,
Donja Reka,10450,Jastrebarsko,
Donja Zdenčina,10450,Jastrebarsko,
Donji Desinec,10450,Jastrebarsko,
Dragovanščak,10450,Jastrebarsko,
Goli Vrh,10450,Jastrebarsko,
Goljak,10450,Jastrebarsko,
Gonjeva,10450,Jastrebarsko,
Gornja Purgarija,10450,Jastrebarsko,
Gornja Reka,10450,Jastrebarsko,
Gornja Zdenčina,10450,Jastrebarsko,
Gornji Desinec,10450,Jastrebarsko,
Guci Draganički,10450,Jastrebarsko,
Hrastje Plešivičko,10450,Jastrebarsko,
Hrašća,10450,Jastrebarsko,
Izimje,10450,Jastrebarsko,
Jastrebarsko,10450,Jastrebarsko,
Jurjevčani,10450,Jastrebarsko,
Klinča Sela,10450,Jastrebarsko,
Kozlikovo,10450,Jastrebarsko,
Kupinec,10450,Jastrebarsko,
Lokošin Dol,10450,Jastrebarsko,
Malunje,10450,Jastrebarsko,
Novaki Petrovinski,10450,Jastrebarsko,
Novo Selo Okićko,10450,Jastrebarsko,
Orešje Okićko,10450,Jastrebarsko,
Pavlovčani,10450,Jastrebarsko,
Pavučnjak,10450,Jastrebarsko,
Petkov Breg,10450,Jastrebarsko,
Petrovina,10450,Jastrebarsko,
Plešivica,10450,Jastrebarsko,
Poljanica Okićka,10450,Jastrebarsko,
Prhoć,10450,Jastrebarsko,
Prilipje,10450,Jastrebarsko,
Rastoki,10450,Jastrebarsko,
Repišće,10450,Jastrebarsko,
Slavetić,10450,Jastrebarsko,
Stankovo,10450,Jastrebarsko,
Tržić,10450,Jastrebarsko,
Vlaškovec,10450,Jastrebarsko,
Volavje,10450,Jastrebarsko,
Vranov Dol,10450,Jastrebarsko,
Zdihovo,10450,Jastrebarsko,
Gromin Dolac,21465,Jelsa,
Humac,21465,Jelsa,
Ivan Dolac,21465,Jelsa,
Jelsa,21465,Jelsa,
Pitve,21465,Jelsa,
Sveta Nedjelja,21465,Jelsa,
Vrisnik,21465,Jelsa,
Zavala,21465,Jelsa,
Jesenice,21314,Jesenice,
Jezera,22242,Jezera,
Jezerane,53262,Jezerane,
Stajnica,53262,Jezerane,
Carevo Polje,47303,Josipdol,
Cerovnik,47303,Josipdol,
Istočni Trojvrh,47303,Josipdol,
Josipdol,47303,Josipdol,
Modruš,47303,Josipdol,
Modruška Munjava,47303,Josipdol,
Munjava,47303,Josipdol,
Sabljaki Modruški,47303,Josipdol,
Salopeki Modruški,47303,Josipdol,
Trojvrh,47303,Josipdol,
Vajin Vrh,47303,Josipdol,
Vojnovac,47303,Josipdol,
Josipovac,31221,Josipovac,
Brešca,51213,Jurdani,
Breza,51213,Jurdani,
Jurdani,51213,Jurdani,
Jušići,51213,Jurdani,
Mali Brgud,51213,Jurdani,
Mučići,51213,Jurdani,
Permani,51213,Jurdani,
Ružići,51213,Jurdani,
Veli Brgud,51213,Jurdani,
Zaluki,51213,Jurdani,
Zvoneća,51213,Jurdani,
Drenovac Osredački,23446,Kaldrma,
Dugopolje,23446,Kaldrma,
Kaldrma,23446,Kaldrma,
Osredci,23446,Kaldrma,
Tiškovac Lički,23446,Kaldrma,
Kali,23272,Kali,
Hladna Voda,48361,Kalinovac,
Hrastova Greda,48361,Kalinovac,
Kalinovac,48361,Kalinovac,
Bratelji,10456,Kalje,
Budinjak,10456,Kalje,
Cerovica,10456,Kalje,
Čučići,10456,Kalje,
Dane,10456,Kalje,
Glušinja,10456,Kalje,
Golubići,10456,Kalje,
Gornja Vas,10456,Kalje,
Grgetići,10456,Kalje,
Grič,10456,Kalje,
Hartje,10456,Kalje,
Javor,10456,Kalje,
Kalje,10456,Kalje,
Mrzlo Polje Žumberačko,10456,Kalje,
Novo Selo Žumberačko,10456,Kalje,
Osredek Žumberački,10456,Kalje,
Osunja,10456,Kalje,
Pećno,10456,Kalje,
Petričko Selo,10456,Kalje,
Sječevac,10456,Kalje,
Staničići Žumberački,10456,Kalje,
Šimraki,10456,Kalje,
Tisovac Žumberački,10456,Kalje,
Tomaševci,10456,Kalje,
Višći Vrh,10456,Kalje,
Borje,48269,Kalnik,
Dedina,48269,Kalnik,
Hižanovec,48269,Kalnik,
Kalnik,48269,Kalnik,
Kamešnica,48269,Kalnik,
Obrež Kalnički,48269,Kalnik,
Popovec Kalnički,48269,Kalnik,
Potok Kalnički,48269,Kalnik,
Šopron,48269,Kalnik,
Vojnovec Kalnički,48269,Kalnik,
Žibrinovec,48269,Kalnik,
Bratovanci,47282,Kamanje,
Brlog Ozaljski,47282,Kamanje,
Bubnjarci,47282,Kamanje,
Durlinci,47282,Kamanje,
Kamanje,47282,Kamanje,
Lukinić Draga,47282,Kamanje,
Mali Vrh Kamanjski,47282,Kamanje,
Orljakovo,47282,Kamanje,
Police Pirišće,47282,Kamanje,
Preseka Ozaljska,47282,Kamanje,
Reštovo,47282,Kamanje,
Rujevo,47282,Kamanje,
Veliki Vrh Kamanjski,47282,Kamanje,
Drum,21262,Kamenmost,
Grubine,21262,Kamenmost,
Hrščevani,21262,Kamenmost,
Ivanbegovina,21262,Kamenmost,
Kamenmost,21262,Kamenmost,
Podbablje Gornje,21262,Kamenmost,
Barat,52352,Kanfanar,
Brajkovići,52352,Kanfanar,
Bubani,52352,Kanfanar,
Burići,52352,Kanfanar,
Červari,52352,Kanfanar,
Dubravci,52352,Kanfanar,
Golaš,52352,Kanfanar,
Jural,52352,Kanfanar,
Kanfanar,52352,Kanfanar,
Korenići,52352,Kanfanar,
Krmed,52352,Kanfanar,
Kurili,52352,Kanfanar,
Ladići,52352,Kanfanar,
Marići,52352,Kanfanar,
Maružini,52352,Kanfanar,
Matohanci,52352,Kanfanar,
Mrgani,52352,Kanfanar,
Okreti,52352,Kanfanar,
Pilkovići,52352,Kanfanar,
Putini,52352,Kanfanar,
Sošići,52352,Kanfanar,
Šorići,52352,Kanfanar,
Žuntići,52352,Kanfanar,
Kaniška Iva,43283,Kaniška Iva,
Malo Vukovje,43283,Kaniška Iva,
Babotok,43203,Kapela,
Botinac,43203,Kapela,
Donji Mosti,43203,Kapela,
Gornje Zdjelice,43203,Kapela,
Gornji Mosti,43203,Kapela,
Jabučeta,43203,Kapela,
Kapela,43203,Kapela,
Lalići,43203,Kapela,
Lipovo Brdo,43203,Kapela,
Nova Diklenica,43203,Kapela,
Novi Skucani,43203,Kapela,
Pavlin Kloštar,43203,Kapela,
Poljančani,43203,Kapela,
Sredice Gornje,43203,Kapela,
Srednja Diklenica,43203,Kapela,
Srednji Mosti,43203,Kapela,
Stanići,43203,Kapela,
Stara Diklenica,43203,Kapela,
Starčevljani,43203,Kapela,
Stari Skucani,43203,Kapela,
Kaprije,22235,Kaprije,
Alilovci,34334,Kaptol,
Bešinci,34334,Kaptol,
Češljakovci,34334,Kaptol,
Doljanovci,34334,Kaptol,
Golo Brdo,34334,Kaptol,
Kaptol,34334,Kaptol,
Komarovci,34334,Kaptol,
Novi Bešinci,34334,Kaptol,
Ramanovci,34334,Kaptol,
Karanac,31315,Karanac,
Gornji Karin,23452,Karin,
Karin,23452,Karin,
Karlobag,53288,Karlobag,
Konjsko,53288,Karlobag,
Kućišta Cesarička,53288,Karlobag,
Ledenik Cesarički,53288,Karlobag,
Staništa,53288,Karlobag,
Sušanj Cesarički,53288,Karlobag,
Vidovac Cesarički,53288,Karlobag,
Donje Mekušje,47000,Karlovac,
Gornje Stative,47000,Karlovac,
Gradac Orlovac,47000,Karlovac,
Hrnetić-Novaki,47000,Karlovac,
Husje,47000,Karlovac,
Kamensko,47000,Karlovac,
Karlovac,47000,Karlovac,
Kobilić Pokupski,47000,Karlovac,
Mala Jelsa,47000,Karlovac,
Velika Jelsa,47000,Karlovac,
Vodostaj,47000,Karlovac,
Zadobarje,47000,Karlovac,
Karojba,52423,Karojba,
Motovunski Novaki,52423,Karojba,
Rakotule,52423,Karojba,
Škropeti,52423,Karojba,
Brnčići,51215,Kastav,
Ćikovići,51215,Kastav,
Kastav,51215,Kastav,
Rubeši,51215,Kastav,
Spinčići,51215,Kastav,
Trinajstići,51215,Kastav,
Blaguša,10362,Kašina,
Đurđekovec,10362,Kašina,
Gajec,10362,Kašina,
Kašina,10362,Kašina,
Kašinska Sopnica,10362,Kašina,
Kučilovina,10362,Kašina,
Paruževina,10362,Kašina,
Planina Donja,10362,Kašina,
Planina Gornja,10362,Kašina,
Prekvršje,10362,Kašina,
Prepuštovec,10362,Kašina,
Vurnovec,10362,Kašina,
Badovinci,47284,Kašt,
Brašljevica,47284,Kašt,
Dančulovići,47284,Kašt,
Kašt,47284,Kašt,
Kaštel Gomilica,21213,Kaštel Gomilica,
Kaštel Kambelovac,21214,Kaštel Kambelovac,
Kaštel Lukšić,21215,Kaštel Lukšić,
Kaštel Novi,21216,Kaštel Stari,
Kaštel Stari,21216,Kaštel Stari,
Kaštel Štafilić,21216,Kaštel Stari,
Kaštel Sućurac,21212,Kaštel Sućurac,
Babići,52464,Kaštelir,
Brnobići,52464,Kaštelir,
Cerjani,52464,Kaštelir,
Deklići,52464,Kaštelir,
Dvori,52464,Kaštelir,
Kaštelir,52464,Kaštelir,
Kovači,52464,Kaštelir,
Krančići,52464,Kaštelir,
Labinci,52464,Kaštelir,
Mekiši kod Kaštelira,52464,Kaštelir,
Rojci,52464,Kaštelir,
Roškići,52464,Kaštelir,
Tadini,52464,Kaštelir,
Valentići,52464,Kaštelir,
Cetina,22310,Kijevo,
Civljane,22310,Kijevo,
Kijevo,22310,Kijevo,
Biovičino Selo,22305,Kistanje,
Ivoševci,22305,Kistanje,
Kistanje,22305,Kistanje,
Kolašac,22305,Kistanje,
Modrino Selo,22305,Kistanje,
Nunić,22305,Kistanje,
Parčić,22305,Kistanje,
Klana,51217,Klana,
Lisac,51217,Klana,
Studena,51217,Klana,
Škalnica,51217,Klana,
Aleksinica,53212,Klanac,
Klanac,53212,Klanac,
Oteš,53212,Klanac,
Vaganac,53212,Klanac,
Veliki Žitnik,53212,Klanac,
Vranovine,53212,Klanac,
Bobovec Tomaševečki,49290,Klanjec,
Cesarska Ves,49290,Klanjec,
Dol Klanječki,49290,Klanjec,
Florijan,49290,Klanjec,
Gorkovec,49290,Klanjec,
Gredice,49290,Klanjec,
Klanjec,49290,Klanjec,
Ledine Klanječke,49290,Klanjec,
Lepoglavec,49290,Klanjec,
Letovčan Novodvorski,49290,Klanjec,
Letovčan Tomaševečki,49290,Klanjec,
Lučelnica Tomaševečka,49290,Klanjec,
Mihanovićev Dol,49290,Klanjec,
Novi Dvori Klanječki,49290,Klanjec,
Police,49290,Klanjec,
Rakovec Tomaševečki,49290,Klanjec,
Tomaševec,49290,Klanjec,
Duboka,20356,Klek,
Klek,20356,Klek,
Komarna,20356,Klek,
Raba,20356,Klek,
Slivno Ravno,20356,Klek,
Bile,51252,Klenovica,
Drinak,51252,Klenovica,
Jakov Polje,51252,Klenovica,
Javorje,51252,Klenovica,
Klenovica,51252,Klenovica,
Krmpotske Vodice,51252,Klenovica,
Luka Krmpotska,51252,Klenovica,
Podmelnik,51252,Klenovica,
Ruševo Krmpotsko,51252,Klenovica,
Sibinj Krmpotski,51252,Klenovica,
Smokvica Krmpotska,51252,Klenovica,
Zabukovac,51252,Klenovica,
Dubravec,42244,Klenovnik,
Goranec,42244,Klenovnik,
Horvatsko,42244,Klenovnik,
Klenovnik,42244,Klenovnik,
Lipovnik,42244,Klenovnik,
Plemenšćina,42244,Klenovnik,
Vukovoj,42244,Klenovnik,
Klis,21231,Klis,
Konjsko,21231,Klis,
Koprivno,21231,Klis,
Prugovo,21231,Klis,
Veliki Bročanac,21231,Klis,
Bešlinec,10312,Kloštar Ivanić,
Čemernica Lonjska,10312,Kloštar Ivanić,
Donja Obreška,10312,Kloštar Ivanić,
Gornja Obreška,10312,Kloštar Ivanić,
Kloštar Ivanić,10312,Kloštar Ivanić,
Križci,10312,Kloštar Ivanić,
Lipovec Lonjski,10312,Kloštar Ivanić,
Predavec,10312,Kloštar Ivanić,
Sobočani,10312,Kloštar Ivanić,
Stara Marča,10312,Kloštar Ivanić,
Šćapovec,10312,Kloštar Ivanić,
Budančevica,48362,Kloštar Podravski,
Dinjevac,48362,Kloštar Podravski,
Kloštar Podravski,48362,Kloštar Podravski,
Kozarevac,48362,Kloštar Podravski,
Prugovac,48362,Kloštar Podravski,
Suha Katalena,48362,Kloštar Podravski,
Čabraji,48264,Kloštar Vojakovački,
Kloštar Vojakovački,48264,Kloštar Vojakovački,
Male Sesvete,48264,Kloštar Vojakovački,
Mičijevac,48264,Kloštar Vojakovački,
Podbrđani Vojkovački,48264,Kloštar Vojakovački,
Raščani,48264,Kloštar Vojakovački,
Večeslavec,48264,Kloštar Vojakovački,
Velike Sesvete,48264,Kloštar Vojakovački,
Vojakovac,48264,Kloštar Vojakovački,
Vujići Vojakovački,48264,Kloštar Vojakovački,
Grabovac,31309,Kneževi Vinogradi,
Jasenovac,31309,Kneževi Vinogradi,
Kamenac,31309,Kneževi Vinogradi,
Kneževi Vinogradi,31309,Kneževi Vinogradi,
Kotlina,31309,Kneževi Vinogradi,
Mirkovac,31309,Kneževi Vinogradi,
Mitrovac,31309,Kneževi Vinogradi,
Sokolovac,31309,Kneževi Vinogradi,
Kneževo,31302,Kneževo,
Biskupija,22300,Knin,
Knin,22300,Knin,
Kninsko Polje,22300,Knin,
Kovačić,22300,Knin,
Ljubač,22300,Knin,
Potkonje,22300,Knin,
Vrbnik,22300,Knin,
Vrpolje,22300,Knin,
Žagrović,22300,Knin,
Gajac-dio,23251,Kolan,
Kolan,23251,Kolan,
Mandre,23251,Kolan,
Šimuni,23251,Kolan,
Koločep,20221,Koločep,
Dubovec Bisaški,10383,Komin,
Filipovići,10383,Komin,
Gornji Vinkovec,10383,Komin,
Keleminovec,10383,Komin,
Komin,10383,Komin,
Mokrica Tomaševečka,10383,Komin,
Polonje,10383,Komin,
Polonje Tomaševečko,10383,Komin,
Radoišće,10383,Komin,
Salnik,10383,Komin,
Tomaševec,10383,Komin,
Vinkovec /dio/,10383,Komin,
Zrinšćina,10383,Komin,
Banja,20344,Komin (Dalmacija),
Desne,20344,Komin (Dalmacija),
Komin,20344,Komin (Dalmacija),
Biševo,21485,Komiža,
Jabuka,21485,Komiža,
Komiža,21485,Komiža,
Oključna,21485,Komiža,
Palagruža,21485,Komiža,
Sveti Andrija,21485,Komiža,
Komletinci,32253,Komletinci,
Brlog,53226,Kompolje,
Brloška Dubrava,53226,Kompolje,
Drenov Klanac,53226,Kompolje,
Hrvatsko Polje,53226,Kompolje,
Kompolje,53226,Kompolje,
Boriš,43505,Končanica,
Brestovac Daruvarski,43505,Končanica,
Brestovačka Brda,43505,Končanica,
Dioš,43505,Končanica,
Končanica,43505,Končanica,
Otkopi,43505,Končanica,
Stražanac,43505,Končanica,
Šuplja Lipa,43505,Končanica,
Bočadir,49282,Konjščina,
Bočaki,49282,Konjščina,
Brlekovo,49282,Konjščina,
Donja Batina/dio/,49282,Konjščina,
Donja Konjščina,49282,Konjščina,
Galovec,49282,Konjščina,
Gornja Konjščina,49282,Konjščina,
Jelovec,49282,Konjščina,
Jertovec,49282,Konjščina,
Klimen,49282,Konjščina,
Konjščina,49282,Konjščina,
Kosovečko,49282,Konjščina,
Krapina Selo,49282,Konjščina,
Lipovec,49282,Konjščina,
Pešćeno,49282,Konjščina,
Sušobreg,49282,Konjščina,
Turnišće,49282,Konjščina,
Bakovčice,48000,Koprivnica,
Donja Velika,48000,Koprivnica,
Gornja Velika,48000,Koprivnica,
Herešin,48000,Koprivnica,
Hudovljani,48000,Koprivnica,
Jagnjedovac,48000,Koprivnica,
Koprivnica,48000,Koprivnica,
Pešćenik,48000,Koprivnica,
Rovištanci,48000,Koprivnica,
Starigrad,48000,Koprivnica,
Štaglinec,48000,Koprivnica,
Borovljani,48324,Koprivnički Bregi,
Glogovac,48324,Koprivnički Bregi,
Jeduševac,48324,Koprivnički Bregi,
Koprivnički Bregi,48324,Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec,48314,Koprivnički Ivanec,
Pustakovec,48314,Koprivnički Ivanec,
Korčula,20260,Korčula,
Bjelopolje,53230,Korenica,
Drakulić Rijeka,53230,Korenica,
Frkašić,53230,Korenica,
Grabušić,53230,Korenica,
Gradina Korenička,53230,Korenica,
Homoljac,53230,Korenica,
Jasikovac,53230,Korenica,
Kalebovac,53230,Korenica,
Kapela Korenička,53230,Korenica,
Klašnjica,53230,Korenica,
Kompolje Koreničko,53230,Korenica,
Korenica,53230,Korenica,
Mihaljevac,53230,Korenica,
Novo Selo Koreničko,53230,Korenica,
Oravac,53230,Korenica,
Ponor Korenički,53230,Korenica,
Rudanovac,53230,Korenica,
Šeganovac,53230,Korenica,
Trnavac,53230,Korenica,
Tuk Bjelopoljski,53230,Korenica,
Vedašići,53230,Korenica,
Vranovača,53230,Korenica,
Vrelo Koreničko,53230,Korenica,
Vrpile,53230,Korenica,
Kornić,51517,Kornić,
Lakmartin,51517,Kornić,
Muraj,51517,Kornić,
Brovinje,52222,Koromačno,
Diminići,52222,Koromačno,
Koromačno,52222,Koromačno,
Skitača,52222,Koromačno,
Stanišovi,52222,Koromačno,
Škvaransko,52222,Koromačno,
Viškovići,52222,Koromačno,
Donji Kosinj,53203,Kosinj,
Gornji Kosinj,53203,Kosinj,
Kosinjski Bakovac,53203,Kosinj,
Krš,53203,Kosinj,
Kruščica,53203,Kosinj,
Lipovo Polje,53203,Kosinj,
Mlakva,53203,Kosinj,
Rudinka,53203,Kosinj,
Vukelići,53203,Kosinj,
Markovac,22312,Kosovo/Zvjerinac/,
Orlić,22312,Kosovo/Zvjerinac/,
Ramljane,22312,Kosovo/Zvjerinac/,
Riđane,22312,Kosovo/Zvjerinac/,
Uzdolje,22312,Kosovo/Zvjerinac/,
Zvjerinac,22312,Kosovo/Zvjerinac/,
Kostanje,21207,Kostanje,
Podgrađe,21207,Kostanje,
Barovka,10455,Kostanjevac,
Begovo Brdo Žumberačko,10455,Kostanjevac,
Čunkova Draga,10455,Kostanjevac,
Donji Oštrc,10455,Kostanjevac,
Drašći Vrh,10455,Kostanjevac,
Gornji Oštrc,10455,Kostanjevac,
Grgetići,10455,Kostanjevac,
Jurkovo Selo,10455,Kostanjevac,
Konjarić Vrh,10455,Kostanjevac,
Kostanjevac,10455,Kostanjevac,
Kupčina Žumberačka,10455,Kostanjevac,
Markušići,10455,Kostanjevac,
Medven Draga,10455,Kostanjevac,
Prvinci,10455,Kostanjevac,
Radinovo Brdo,10455,Kostanjevac,
Stupe,10455,Kostanjevac,
Tupčina,10455,Kostanjevac,
Veliki Vrh,10455,Kostanjevac,
Vlašić Brdo,10455,Kostanjevac,
Vukovo Brdo,10455,Kostanjevac,
Žamarija,10455,Kostanjevac,
Željezno Žumberačko,10455,Kostanjevac,
Žumberak,10455,Kostanjevac,
Dorčići,51221,Kostrena,
Dujmići,51221,Kostrena,
Glavani,51221,Kostrena,
Kostrena Sveta Barbara,51221,Kostrena,
Kostrena Sveta Lucija,51221,Kostrena,
Maračići,51221,Kostrena,
Martinšćica,51221,Kostrena,
Paveki,51221,Kostrena,
Perovići,51221,Kostrena,
Plešići,51221,Kostrena,
Randići,51221,Kostrena,
Rožići,51221,Kostrena,
Rožmanići,51221,Kostrena,
Šodići,51221,Kostrena,
Šoići,51221,Kostrena,
Urinj,51221,Kostrena,
Vrh Martinšćice,51221,Kostrena,
Žuknica,51221,Kostrena,
Žurkovo,51221,Kostrena,
Andrijevac,31224,Koška,
Branimirovac,31224,Koška,
Koška,31224,Koška,
Ledenik,31224,Koška,
Lug Subotički,31224,Koška,
Niza,31224,Koška,
Normanci,31224,Koška,
Ordanja,31224,Koška,
Topoline,31224,Koška,
Kotoriba,40329,Kotoriba,
Kozica,21274,Kozica,
Poljica Kozička,21274,Kozica,
Bratovski Vrh,49294,Kraljevec na Sutli,
Draše,49294,Kraljevec na Sutli,
Goljak Klanječki,49294,Kraljevec na Sutli,
Gornji Čemehovec,49294,Kraljevec na Sutli,
Kačkovec,49294,Kraljevec na Sutli,
Kapelski Vrh,49294,Kraljevec na Sutli,
Kraljevec na Sutli,49294,Kraljevec na Sutli,
Lukavec Klanječki,49294,Kraljevec na Sutli,
Movrač,49294,Kraljevec na Sutli,
Pušava,49294,Kraljevec na Sutli,
Radakovo,49294,Kraljevec na Sutli,
Strmec Sutlanski,49294,Kraljevec na Sutli,
Kraljevica,51262,Kraljevica,
Krapanj,22231,Krapanj,
Bobovje,49000,Krapina,
Dolići,49000,Krapina,
Krapina,49000,Krapina,
Lazi Krapinski,49000,Krapina,
Mihaljekov Jarek,49000,Krapina,
Podgora Krapinska,49000,Krapina,
Polje Krapinsko,49000,Krapina,
Pretkovec,49000,Krapina,
Pristava Krapinska,49000,Krapina,
Strahinje,49000,Krapina,
Straža Krapinska,49000,Krapina,
Šušelj Brijeg,49000,Krapina,
Tkalci,49000,Krapina,
Trški Vrh,49000,Krapina,
Vidovec Krapinski,49000,Krapina,
Zagora,49000,Krapina,
Žutnica,49000,Krapina,
Čret,49217,Krapinske Toplice,
Donje Vino,49217,Krapinske Toplice,
Gregurovec,49217,Krapinske Toplice,
Hršak Breg,49217,Krapinske Toplice,
Jasenovec Zagorski,49217,Krapinske Toplice,
Jurjevec Začretski,49217,Krapinske Toplice,
Klokovec,49217,Krapinske Toplice,
Klupci,49217,Krapinske Toplice,
Krapinske Toplice,49217,Krapinske Toplice,
Lovreća Sela,49217,Krapinske Toplice,
Mala Erpenja,49217,Krapinske Toplice,
Maturovec,49217,Krapinske Toplice,
Oratje,49217,Krapinske Toplice,
Selno,49217,Krapinske Toplice,
Slivonja Jarek,49217,Krapinske Toplice,
Viča Sela,49217,Krapinske Toplice,
Vrtnjakovec,49217,Krapinske Toplice,
Drenov Bok,44325,Krapje,
Krapje,44325,Krapje,
Plesmo,44325,Krapje,
Puska,44325,Krapje,
Trebež,44325,Krapje,
Krasica,51224,Krasica,
Krasno,53274,Krasno ,
Brezarić,10454,Krašić,
Brlenić,10454,Krašić,
Bukovica Prekriška,10454,Krašić,
Careva Draga,10454,Krašić,
Dol,10454,Krašić,
Donje Prekrižje,10454,Krašić,
Gornja Kupčina,10454,Krašić,
Gornje Prekrižje,10454,Krašić,
Gračac Slavetički,10454,Krašić,
Hrženik,10454,Krašić,
Hutin,10454,Krašić,
Jezerine,10454,Krašić,
Kostel Pribićki,10454,Krašić,
Krašić,10454,Krašić,
Krnežići,10454,Krašić,
Krupače,10454,Krašić,
Kučer,10454,Krašić,
Kurpezova Gorica,10454,Krašić,
Mirkopolje,10454,Krašić,
Pesak,10454,Krašić,
Pribić,10454,Krašić,
Pribić Crkveni,10454,Krašić,
Radina Gorica,10454,Krašić,
Rude Pribićke,10454,Krašić,
Strmec Pribićki,10454,Krašić,
Svrževo,10454,Krašić,
Vranjak Žumberački,10454,Krašić,
Vukšin Šipak,10454,Krašić,
Čigoč,44213,Kratečko,
Kratečko,44213,Kratečko,
Lonja,44213,Kratečko,
Mužilovčica,44213,Kratečko,
Suvoj,44213,Kratečko,
Barbarići Kravarski,10413,Kravarsko,
Čakanec,10413,Kravarsko,
Donji Hruševec,10413,Kravarsko,
Gladovec Kravarski,10413,Kravarsko,
Gornji Hruševec,10413,Kravarsko,
Ključić Brdo,10413,Kravarsko,
Kozjača,10413,Kravarsko,
Kravarsko,10413,Kravarsko,
Mala Buna,10413,Kravarsko,
Novo Brdo,10413,Kravarsko,
Opatija,10413,Kravarsko,
Podvornica,10413,Kravarsko,
Pustike,10413,Kravarsko,
Šiljakovina,10413,Kravarsko,
Velika Buna,10413,Kravarsko,
Žitkovčica,10413,Kravarsko,
Alan,53271,Krivi Put,
Krivi Put,53271,Krivi Put,
Mrzli Dol,53271,Krivi Put,
Podbilo,53271,Krivi Put,
Veljun Primorski,53271,Krivi Put,
Vrataruša,53271,Krivi Put,
Dobrinče,21263,Krivodol,
Dolića Draga,21263,Krivodol,
Krivodol,21263,Krivodol,
Lokvičići,21263,Krivodol,
Poljica,21263,Krivodol,
Šumet,21263,Krivodol,
Bunjani,10314,Križ,
Donji Prnjarovec,10314,Križ,
Gornji Prnjarovec,10314,Križ,
Johovec,10314,Križ,
Križ,10314,Križ,
Mala Hrastilnica,10314,Križ,
Širinec,10314,Križ,
Šušnjari,10314,Križ,
Velika Hrastilnica,10314,Križ,
Apatovec,48260,Križevci,
Bukovje Križevačko,48260,Križevci,
Cubinec,48260,Križevci,
Dijankovec,48260,Križevci,
Donja Brckovčina,48260,Križevci,
Donja Glogovnica,48260,Križevci,
Đurđic,48260,Križevci,
Erdovec,48260,Križevci,
Gornja Brckovčina,48260,Križevci,
Gornja Glogovnica,48260,Križevci,
Gračina,48260,Križevci,
Ivanec Križevački,48260,Križevci,
Jarčani,48260,Križevci,
Karane,48260,Križevci,
Križevci,48260,Križevci,
Lemeš Križevački,48260,Križevci,
Majurec,48260,Križevci,
Mali Potočec,48260,Križevci,
Marinovec,48260,Križevci,
Novi Đurđic,48260,Križevci,
Osijek Vojakovački,48260,Križevci,
Pesek,48260,Križevci,
Podgajec,48260,Križevci,
Poljana Križevačka,48260,Križevci,
Povelić,48260,Križevci,
Prikraj Križevački,48260,Križevci,
Ruševac,48260,Križevci,
Sveta Helena,48260,Križevci,
Sveti Martin,48260,Križevci,
Sveti Petar Čvrstec,48260,Križevci,
Veliki Potočec,48260,Križevci,
Križišće,51241,Križišće,
Mali Dol,51241,Križišće,
Veli Dol,51241,Križišće,
Glibodol,53261,Križpolje,
Križ Kamenica,53261,Križpolje,
Križpolje,53261,Križpolje,
Lipice,53261,Križpolje,
Krk,51500,Krk,
Pinezići,51500,Krk,
Skrbčići,51500,Krk,
Vrh,51500,Krk,
Cokuni,52208,Krnica,
Kavran,52208,Krnica,
Krnica,52208,Krnica,
Mali Vareški,52208,Krnica,
Mutvoran,52208,Krnica,
Pavićini,52208,Krnica,
Peruški,52208,Krnica,
Prodol,52208,Krnica,
Rakalj,52208,Krnica,
Šegotići,52208,Krnica,
Veliki Vareški,52208,Krnica,
Bijeli Klanac,47242,Krnjak,
Brebornica,47242,Krnjak,
Budačka Rijeka,47242,Krnjak,
Burić Selo,47242,Krnjak,
Čatrnja,47242,Krnjak,
Dugi Dol,47242,Krnjak,
Dvorište,47242,Krnjak,
Gornji Budački,47242,Krnjak,
Gornji Skrad,47242,Krnjak,
Grabovac Krnjački,47242,Krnjak,
Grabovac Vojnićki,47242,Krnjak,
Jasnić Brdo,47242,Krnjak,
Keserov Potok,47242,Krnjak,
Krnjak,47242,Krnjak,
Mala Crkvina,47242,Krnjak,
Partizansko Žarište,47242,Krnjak,
Perići,47242,Krnjak,
Podgorje Krnjačko,47242,Krnjak,
Poljana Vojnićka,47242,Krnjak,
Ponorac,47242,Krnjak,
Rastovac Budački,47242,Krnjak,
Suhodol Budački,47242,Krnjak,
Trupinjak,47242,Krnjak,
Velika Crkvina,47242,Krnjak,
Vojnović Brdo,47242,Krnjak,
Zagorje,47242,Krnjak,
Donja Brusovača,47221,Krstinja,
Dunjak,47221,Krstinja,
Džaperovac,47221,Krstinja,
Gejkovac,47221,Krstinja,
Gornja Brusovača,47221,Krstinja,
Jagrovac,47221,Krstinja,
Kestenovac,47221,Krstinja,
Klokoč,47221,Krstinja,
Klupica,47221,Krstinja,
Krstinja,47221,Krstinja,
Kusaja,47221,Krstinja,
Lipovac Krstinjski,47221,Krstinja,
Lisine,47221,Krstinja,
Miholjsko,47221,Krstinja,
Mracelj,47221,Krstinja,
Mračaj Krstinjski,47221,Krstinja,
Petrova Poljana,47221,Krstinja,
Prisjeka,47221,Krstinja,
Rajić Brdo,47221,Krstinja,
Selakova Poljana,47221,Krstinja,
Svinica Krstinjska,47221,Krstinja,
Široka Rijeka,47221,Krstinja,
Štakorovica,47221,Krstinja,
Blaškovići,52232,Kršan,
Boljevići,52232,Kršan,
Čambarelići,52232,Kršan,
Kršan,52232,Kršan,
Lanišće,52232,Kršan,
Lazarići,52232,Kršan,
Polje Ćepić,52232,Kršan,
Purgarija Ćepić,52232,Kršan,
Veljaki,52232,Kršan,
Zatka Ćepić,52232,Kršan,
Kučiće,21208,Kučiće,
Podašpilje,21208,Kučiće,
Svinišće,21208,Kučiće,
Kućište,20267,Kućište,
Nakovanj,20267,Kućište,
Viganj,20267,Kućište,
Kukljica,23271,Kukljica,
Krvavac I,20341,Kula Norinska,
Kula Norinska,20341,Kula Norinska,
Momići,20341,Kula Norinska,
Podrujnica,20341,Kula Norinska,
Donji Škrnik,49295,Kumrovec,
Dugnjevec,49295,Kumrovec,
Kladnik,49295,Kumrovec,
Kumrovec,49295,Kumrovec,
Podgora,49295,Kumrovec,
Ravno Brezje,49295,Kumrovec,
Razdrto Tuheljsko,49295,Kumrovec,
Razvor,49295,Kumrovec,
Risvica,49295,Kumrovec,
Velinci,49295,Kumrovec,
Kuna Pelješka,20243,Kuna,
Pijavičino,20243,Kuna,
Botinovec,48311,Kunovec,
Goričko,48311,Kunovec,
Kunovec,48311,Kunovec,
Kunovec Breg,48311,Kunovec,
Subotica Podravska,48311,Kunovec,
Dedin,51313,Kupjak,
Kupjak,51313,Kupjak,
Leskova Draga,51313,Kupjak,
Šije,51313,Kupjak,
Zalesina,51313,Kupjak,
Hruševec Kupljenski,10295,Kupljenovo,
Kupljenovo,10295,Kupljenovo,
Merenje,10295,Kupljenovo,
Batina,44320,Kutina,
Brinjani,44320,Kutina,
Ciglenica,44320,Kutina,
Čaire,44320,Kutina,
Gojlo,44320,Kutina,
Husain,44320,Kutina,
Ilova,44320,Kutina,
Katoličke Čaire,44320,Kutina,
Kletište,44320,Kutina,
Krajiška Kutinica,44320,Kutina,
Kutina,44320,Kutina,
Kutinica,44320,Kutina,
Kutinska Slatina,44320,Kutina,
Mikleuška,44320,Kutina,
Mišinka,44320,Kutina,
Repušnica,44320,Kutina,
Selište,44320,Kutina,
Stupovača,44320,Kutina,
Šartovac,44320,Kutina,
Bjeliševac,34340,Kutjevo,
Ferovac,34340,Kutjevo,
Kutjevo,34340,Kutjevo,
Mitrovac,34340,Kutjevo,
Tominovac,34340,Kutjevo,
Venje,34340,Kutjevo,
Kuzmica,34311,Kuzmica,
Gašparci,51302,Kuželj,
Gornji Ložac,51302,Kuželj,
Grbajel,51302,Kuželj,
Guće Selo,51302,Kuželj,
Kalić,51302,Kuželj,
Kočičin,51302,Kuželj,
Kuželj,51302,Kuželj,
Podgora Turkovska,51302,Kuželj,
Požar,51302,Kuželj,
Sedalce,51302,Kuželj,
Suhor,51302,Kuželj,
Ševalj,51302,Kuželj,
Turke,51302,Kuželj,
Zagolik,51302,Kuželj,
Zakrajc Turkovski,51302,Kuželj,
Barbići,52220,Labin,
Bartići,52220,Labin,
Breg,52220,Labin,
Crni,52220,Labin,
Drenje,52220,Labin,
Duga Luka,52220,Labin,
Frančići,52220,Labin,
Glušići,52220,Labin,
Gondolići,52220,Labin,
Kapelica,52220,Labin,
Kranjci,52220,Labin,
Kunj,52220,Labin,
Labin,52220,Labin,
Letajac,52220,Labin,
Mali Golji,52220,Labin,
Mali Turini,52220,Labin,
Marceljani,52220,Labin,
Marići,52220,Labin,
Markoci,52220,Labin,
Presika,52220,Labin,
Ravni,52220,Labin,
Ripenda Kosi,52220,Labin,
Ripenda Kras,52220,Labin,
Ripenda Verbanci,52220,Labin,
Rogočana,52220,Labin,
Salakovci,52220,Labin,
Snašići,52220,Labin,
Sveta Marina,52220,Labin,
Sveti Bartul,52220,Labin,
Štrmac,52220,Labin,
Topid,52220,Labin,
Veli Golji,52220,Labin,
Veli Turini,52220,Labin,
Vinež,52220,Labin,
Brgudac,52422,Lanišće,
Lanišće,52422,Lanišće,
Podgače,52422,Lanišće,
Prapoče,52422,Lanišće,
Račja Vas,52422,Lanišće,
Rašpor,52422,Lanišće,
Banski Kovačevac,47206,Lasinja,
Crna Draga,47206,Lasinja,
Desni Štefanki,47206,Lasinja,
Desno Sredičko,47206,Lasinja,
Lasinja,47206,Lasinja,
Novo Selo Lasinjsko,47206,Lasinja,
Prkos Lasinjski,47206,Lasinja,
Ada,31214,Laslovo,
Korog,31214,Laslovo,
Laslovo,31214,Laslovo,
Palača,31214,Laslovo,
Silaš,31214,Laslovo,
Glavat,20290,Lastovo,
Lastovo,20290,Lastovo,
Pasadur,20290,Lastovo,
Skrivena Luka,20290,Lastovo,
Sušac,20290,Lastovo,
Zaklopatica,20290,Lastovo,
Brštanovo,21202,Lećevica,
Divojevići,21202,Lećevica,
Dugobabe,21202,Lećevica,
Kladnjice,21202,Lećevica,
Korušce,21202,Lećevica,
Lećevica,21202,Lećevica,
Nisko,21202,Lećevica,
Radošić,21202,Lećevica,
Vučevica,21202,Lećevica,
Bater,51251,Ledenice,
Breze,51251,Ledenice,
Crno,51251,Ledenice,
Donji Zagon,51251,Ledenice,
Gornji Zagon,51251,Ledenice,
Ledenice,51251,Ledenice,
Antolovec,48317,Legrad,
Kutnjak,48317,Legrad,
Legrad,48317,Legrad,
Mali Otok,48317,Legrad,
Selnica Podravska,48317,Legrad,
Veliki Otok,48317,Legrad,
Brežane Lekeničke,44272,Lekenik,
Cerje Letovanićko,44272,Lekenik,
Donji Vukojevac,44272,Lekenik,
Dužica,44272,Lekenik,
Gornji Vukojevac,44272,Lekenik,
Lekenik,44272,Lekenik,
Pešćenica,44272,Lekenik,
Poljana Lekenička,44272,Lekenik,
Bregi Radobojski,49224,Lepajci,
Donja Šemnica/dio/,49224,Lepajci,
Galovec Začretski,49224,Lepajci,
Gornja Pačetina,49224,Lepajci,
Kraljevec Radobojski,49224,Lepajci,
Lepajci,49224,Lepajci,
Škarićevo,49224,Lepajci,
Švaljkovec/dio/,49224,Lepajci,
Velika Ves,49224,Lepajci,
Vidovec Petrovski,49224,Lepajci,
Završje Začretsko,49224,Lepajci,
Crkovec,42250,Lepoglava,
Kamenica,42250,Lepoglava,
Kamenički Vrhovec,42250,Lepoglava,
Kameničko Podgorje,42250,Lepoglava,
Lepoglava,42250,Lepoglava,
Muričevec,42250,Lepoglava,
Očura,42250,Lepoglava,
Viletinec,42250,Lepoglava,
Vulišinec,42250,Lepoglava,
Žarovnica,42250,Lepoglava,
Letovanić,44271,Letovanić,
Palanjek Pokupski,44271,Letovanić,
Pokupsko Vratečko,44271,Letovanić,
Stari Brod,44271,Letovanić,
Stari Farkašić,44271,Letovanić,
Šišinec,44271,Letovanić,
Vrh Letovanički,44271,Letovanić,
Žažina,44271,Letovanić,
Borojevci,31416,Levanjska Varoš,
Breznica Đakovačka,31416,Levanjska Varoš,
Čenkovo,31416,Levanjska Varoš,
Levanjska Varoš,31416,Levanjska Varoš,
Majar,31416,Levanjska Varoš,
Milinac,31416,Levanjska Varoš,
Musić,31416,Levanjska Varoš,
Ovčara,31416,Levanjska Varoš,
Paučje,31416,Levanjska Varoš,
Ratkov Dol,31416,Levanjska Varoš,
Slobodna Vlast,31416,Levanjska Varoš,
Banovina,51323,Lič,
Drivenik-Stanica,51323,Lič,
Lič,51323,Lič,
Pirovište,51323,Lič,
Potkobiljak,51323,Lič,
Begovac Plaščanski,47305,Lička Jesenica,
Blata,47305,Lička Jesenica,
Lička Jesenica,47305,Lička Jesenica,
Budak,53201,Lički Osik,
Lički Osik,53201,Lički Osik,
Mušaluk,53201,Lički Osik,
Ostrvica,53201,Lički Osik,
Široka Kula,53201,Lički Osik,
Čovići,53224,Ličko Lešće,
Ličko Lešće,53224,Ličko Lešće,
Ramljani,53224,Ličko Lešće,
Sinac,53224,Ličko Lešće,
Donji Vaganac,53233,Ličko Petrovo Selo,
Gornji Vaganac,53233,Ličko Petrovo Selo,
Ličko Petrovo Selo,53233,Ličko Petrovo Selo,
Rešetar,53233,Ličko Petrovo Selo,
Zaklopača,53233,Ličko Petrovo Selo,
Željava,53233,Ličko Petrovo Selo,
Lijevi Dubrovčak,10316,Lijevi Dubrovčak,
Prerovec,10316,Lijevi Dubrovčak,
Topolje,10316,Lijevi Dubrovčak,
Bjelanovac,34551,Lipik,
Bukovčani,34551,Lipik,
Dobrovac,34551,Lipik,
Donji Čaglić,34551,Lipik,
Filipovac,34551,Lipik,
Gornji Čagalić,34551,Lipik,
Jagma,34551,Lipik,
Korita,34551,Lipik,
Kovačevac,34551,Lipik,
Kukunjevac,34551,Lipik,
Lipik,34551,Lipik,
Livađani,34551,Lipik,
Skenderovci,34551,Lipik,
Subocka,34551,Lipik,
Apševci,32246,Lipovac,
Lipovac,32246,Lipovac,
Kozarice,44322,Lipovljani,
Kraljeva Velika,44322,Lipovljani,
Lipovljani,44322,Lipovljani,
Novi Grabovac,44322,Lipovljani,
Bartolići,52427,Livade,
Golubići,52427,Livade,
Gradinje,52427,Livade,
Ipši,52427,Livade,
Krti,52427,Livade,
Livade,52427,Livade,
Pirelići,52427,Livade,
Čurilovec,42222,Ljubeščica,
Kapela Kalnička,42222,Ljubeščica,
Ljubelj,42222,Ljubeščica,
Ljubelj Kalnički,42222,Ljubeščica,
Ljubešćica,42222,Ljubeščica,
Rakovec,42222,Ljubeščica,
Cebovec,49253,Lobor,
Lobor,49253,Lobor,
Markušbrijeg,49253,Lobor,
Petrova Gora,49253,Lobor,
Šipki,49253,Lobor,
Velika Petrovagorska,49253,Lobor,
Vinipotok,49253,Lobor,
Vojnovec Loborski,49253,Lobor,
Završje Loborsko,49253,Lobor,
Čelina,21317,Lokva Rogoznica,
Lokva Rogoznica,21317,Lokva Rogoznica,
Homer,51316,Lokve,
Lazac Lokvarski,51316,Lokve,
Lokve,51316,Lokve,
Sopač,51316,Lokve,
Dulepska,10341,Lonjica,
Greda,10341,Lonjica,
Lonjica,10341,Lonjica,
Negovec,10341,Lonjica,
Peskovec,10341,Lonjica,
Pirakovec,10341,Lonjica,
Lopar,51281,Lopar,
Brezje,40311,Lopatinec,
Dragoslavec,40311,Lopatinec,
Frkanovec,40311,Lopatinec,
Knezovec,40311,Lopatinec,
Lopatinec,40311,Lopatinec,
Mali Mihaljevec,40311,Lopatinec,
Okrugli Vrh,40311,Lopatinec,
Pleškovec,40311,Lopatinec,
Vučetinec,40311,Lopatinec,
Zasadbreg,40311,Lopatinec,
Lopud,20222,Lopud,
Lovas,32237,Lovas,
Gornja Ploča,53244,Lovinac,
Kik,53244,Lovinac,
Ličko Cerje,53244,Lovinac,
Lovinac,53244,Lovinac,
Raduč,53244,Lovinac,
Ričice,53244,Lovinac,
Smokrić,53244,Lovinac,
Sveti Rok,53244,Lovinac,
Štikada,53244,Lovinac,
Vranik,53244,Lovinac,
Lovište,20269,Lovište,
Dobreć,51415,Lovran,
Liganj,51415,Lovran,
Lovran,51415,Lovran,
Lovranska Draga,51415,Lovran,
Medveja,51415,Lovran,
Oprič,51415,Lovran,
Tuliševica,51415,Lovran,
Lovreć,21257,Lovreć,
Opanci,21257,Lovreć,
Brnjica,22221,Lozovac,
Čvrljevo,22221,Lozovac,
Goriš,22221,Lozovac,
Gradina,22221,Lozovac,
Konjevrate,22221,Lozovac,
Lozovac,22221,Lozovac,
Pokrovnik,22221,Lozovac,
Radonić,22221,Lozovac,
Bobovišća,21404,Ložišća,
Ložišća,21404,Ložišća,
Ložnice,22204,Ložnice,
Ježdovec,10250,Lučko,
Lučko,10250,Lučko,
Apatija,42230,Ludbreg,
Bolfan,42230,Ludbreg,
Čukovec,42230,Ludbreg,
Globočec Ludbreški,42230,Ludbreg,
Hrastovsko,42230,Ludbreg,
Križovljan,42230,Ludbreg,
Kućan Ludbreški,42230,Ludbreg,
Ludbreg,42230,Ludbreg,
Poljanec,42230,Ludbreg,
Segovina,42230,Ludbreg,
Selnik,42230,Ludbreg,
Sigetec Ludbreški,42230,Ludbreg,
Slanje,42230,Ludbreg,
Slokovec,42230,Ludbreg,
Vinogradi Ludbreški,42230,Ludbreg,
Kozjak,31328,Lug,
Lug,31328,Lug,
Tikveš,31328,Lug,
Zlatna Greda,31328,Lug,
Krajska Vas,10296,Luka,
Luka,10296,Luka,
Pluska,10296,Luka,
Vadina,10296,Luka,
Žejinci,10296,Luka,
Brezik,33406,Lukač,
Budrovac Lukački,33406,Lukač,
Dugo Selo Lukačko,33406,Lukač,
Kapela Dvor,33406,Lukač,
Lukač,33406,Lukač,
Turanovac,33406,Lukač,
Lukoran,23274,Lukoran,
Blaževci,51328,Lukovdol,
Dolenci,51328,Lukovdol,
Gorenci,51328,Lukovdol,
Lesci,51328,Lukovdol,
Lukovdol,51328,Lukovdol,
Nadvučnik,51328,Lukovdol,
Plemenitaš,51328,Lukovdol,
Podvučnik,51328,Lukovdol,
Razdrto II dio,51328,Lukovdol,
Rtić,51328,Lukovdol,
Štefanci,51328,Lukovdol,
Vučnik,51328,Lukovdol,
Zapeć,51328,Lukovdol,
Zaumol,51328,Lukovdol,
Lukovo,53285,Lukovo,
Barić Draga,53289,Lukovo Šugarje,
Lukovo Šugarje,53289,Lukovo Šugarje,
Lumbarda,20263,Lumbarda,
Lun,53294,Lun,
Brest pod Učkom,52426,Lupoglav,
Dolenja Vas,52426,Lupoglav,
Lesišćina,52426,Lupoglav,
Lupoglav,52426,Lupoglav,
Semić,52426,Lupoglav,
Bečic,35257,Lužani,
Ciglenik,35257,Lužani,
Lužani,35257,Lužani,
Malino,35257,Lužani,
Pričac,35257,Lužani,
Živike,35257,Lužani,
Badličan,40306,Macinec,
Bogdanovec,40306,Macinec,
Črečan,40306,Macinec,
Dragoslavec Breg,40306,Macinec,
Dragoslavec Selo,40306,Macinec,
Gornja Dubrava,40306,Macinec,
Gornji Hrašćan,40306,Macinec,
Gornji Mihaljevec,40306,Macinec,
Macinec,40306,Macinec,
Preseka,40306,Macinec,
Trnovec,40306,Macinec,
Vugrišinec,40306,Macinec,
Vukanovec,40306,Macinec,
Delkovec,49251,Mače,
Frkuljevec Peršaveški,49251,Mače,
Mače,49251,Mače,
Mali Bukovec,49251,Mače,
Mali Komor,49251,Mače,
Peršaves,49251,Mače,
Sutinske Toplice,49251,Mače,
Veliki Bukovec,49251,Mače,
Veliki Komor,49251,Mače,
Vukanci,49251,Mače,
Beničanci,31542,Magadenovac,
Kućanci,31542,Magadenovac,
Lacići,31542,Magadenovac,
Magadenovac,31542,Magadenovac,
Malinovac,31542,Magadenovac,
Šljivoševci,31542,Magadenovac,
Gornje Pokupje,47286,Mahično,
Goršćaki,47286,Mahično,
Konjkovsko,47286,Mahično,
Levkušje,47286,Mahično,
Mahično,47286,Mahično,
Priselci,47286,Mahično,
Šebreki,47286,Mahično,
Tuškani,47286,Mahično,
Vukoder,47286,Mahično,
Zagraj,47286,Mahično,
Dabrina,44403,Maja,
Dolnjaki,44403,Maja,
Dragotina,44403,Maja,
Maja,44403,Maja,
Majski Trtnik,44403,Maja,
Prijeka,44403,Maja,
Ravno Rašće,44403,Maja,
Svračica,44403,Maja,
Donja Velešnja,44433,Majur,
Gornja Velešnja,44433,Majur,
Kostrići,44433,Majur,
Majur,44433,Majur,
Panjani,44433,Majur,
Stubalj,44433,Majur,
Makarska,21300,Makarska,
Veliko Brdo,21300,Makarska,
Mala Gradusa,44212,Mala Gradusa,
Mala Paukova,44212,Mala Gradusa,
Sjeverovac,44212,Mala Gradusa,
Staro Selo,44212,Mala Gradusa,
Svinica,44212,Mala Gradusa,
Velika Gradusa,44212,Mala Gradusa,
Vukoševac,44212,Mala Gradusa,
Držimurec,40321,Mala Subotica,
Mala Subotica,40321,Mala Subotica,
Palovec,40321,Mala Subotica,
Strelec,40321,Mala Subotica,
Sveti Križ,40321,Mala Subotica,
Dubovica,42231,Mali Bukovec,
Kapela,42231,Mali Bukovec,
Lunjkovec,42231,Mali Bukovec,
Mali Bukovec,42231,Mali Bukovec,
Martinić,42231,Mali Bukovec,
Novo Selo Podravsko,42231,Mali Bukovec,
Sveti Petar Ludbreški,42231,Mali Bukovec,
Veliki Bukovec,42231,Mali Bukovec,
Županec,42231,Mali Bukovec,
Breznik,47281,Mali Erjavec,
Grdun,47281,Mali Erjavec,
Jaškovo,47281,Mali Erjavec,
Mali Erjavec,47281,Mali Erjavec,
Slapno,47281,Mali Erjavec,
Svetice,47281,Mali Erjavec,
Svetičko Hrašće,47281,Mali Erjavec,
Tomašnica,47281,Mali Erjavec,
Veliki Erjavec,47281,Mali Erjavec,
Vrbanska Draga,47281,Mali Erjavec,
Vuksani,47281,Mali Erjavec,
Brestik,44405,Mali Gradac,
Kozaperovica,44405,Mali Gradac,
Mali Gradac,44405,Mali Gradac,
Martinovići,44405,Mali Gradac,
Momčilovića Kosa,44405,Mali Gradac,
Trnovac Glinski,44405,Mali Gradac,
Veliki Gradac,44405,Mali Gradac,
Male Srakane,51550,Mali Lošinj,
Mali Lošinj,51550,Mali Lošinj,
Vele Srakane,51550,Mali Lošinj,
Bojna,44402,Mali Obljaj,
Kobiljak,44402,Mali Obljaj,
Mali Obljaj,44402,Mali Obljaj,
Veliki Obljaj,44402,Mali Obljaj,
Bajčići,51511,Malinska,
Barušići,51511,Malinska,
Bogovići,51511,Malinska,
Brusići,51511,Malinska,
Brzac,51511,Malinska,
Gabonjin,51511,Malinska,
Kremenići,51511,Malinska,
Linardići,51511,Malinska,
Ljutići,51511,Malinska,
Malinska,51511,Malinska,
Maršići,51511,Malinska,
Milčetići,51511,Malinska,
Milohnići,51511,Malinska,
Milovčići,51511,Malinska,
Nenadići,51511,Malinska,
Oštrobradić,51511,Malinska,
Poljica,51511,Malinska,
Porat,51511,Malinska,
Radići,51511,Malinska,
Rasopasno,51511,Malinska,
Sabljići,51511,Malinska,
Sršići,51511,Malinska,
Strilčići,51511,Malinska,
Sveti Anton,51511,Malinska,
Sveti Ivan,51511,Malinska,
Sveti Vid Miholjice,51511,Malinska,
Turčić,51511,Malinska,
Vantačići,51511,Malinska,
Zidarići,51511,Malinska,
Žgaljići,51511,Malinska,
Žgombići,51511,Malinska,
Korita,20224,Maranovići,
Maranovići,20224,Maranovići,
Okuklje,20224,Maranovići,
Prožura,20224,Maranovići,
Prožurska Luka,20224,Maranovići,
Saplunara,20224,Maranovići,
Divšići,52206,Marčana,
Filipana,52206,Marčana,
Loborika,52206,Marčana,
Marčana,52206,Marčana,
Muntić,52206,Marčana,
Orbanići,52206,Marčana,
Pinežići,52206,Marčana,
Šarići,52206,Marčana,
Globočec,49246,Marija Bistrica,
Hum Bistrički,49246,Marija Bistrica,
Laz Bistrički,49246,Marija Bistrica,
Laz Stubički,49246,Marija Bistrica,
Marija Bistrica,49246,Marija Bistrica,
Podgorje Bistričko,49246,Marija Bistrica,
Poljanica Bistrička,49246,Marija Bistrica,
Selnica,49246,Marija Bistrica,
Hrastina Brdovečka,10299,Marija Gorica,
Kraj Donji,10299,Marija Gorica,
Križ Brdovečki,10299,Marija Gorica,
Marija Gorica,10299,Marija Gorica,
Oplaznik,10299,Marija Gorica,
Brezovica,31555,Marijanci,
Čamagajevci,31555,Marijanci,
Kunišinci,31555,Marijanci,
Marijanci,31555,Marijanci,
Marijanski Ivanovci,31555,Marijanci,
Dograde,21222,Marina,
Gustirna,21222,Marina,
Marina,21222,Marina,
Najevi,21222,Marina,
Poljica,21222,Marina,
Pozorac,21222,Marina,
Sevid,21222,Marina,
Svinca,21222,Marina,
Vrsine,21222,Marina,
Markušica,32213,Markušica,
Podrinje,32213,Markušica,
Desna Martinska Ves,44201,Martinska Ves,
Desni Dubrovčak,44201,Martinska Ves,
Desno Trebarjevo,44201,Martinska Ves,
Desno Željezno,44201,Martinska Ves,
Jezero Posavsko,44201,Martinska Ves,
Lijeva Luka,44201,Martinska Ves,
Lijeva Martinska Ves,44201,Martinska Ves,
Lijevo Trebarjevo,44201,Martinska Ves,
Lijevo Željezno,44201,Martinska Ves,
Mahovo,44201,Martinska Ves,
Grmov,51556,Martinšćica,
Martinšćica,51556,Martinšćica,
Miholašćica,51556,Martinšćica,
Vidovići,51556,Martinšćica,
Bikovec,42243,Maruševec,
Biljevec,42243,Maruševec,
Brodarovec,42243,Maruševec,
Cerje Nebojse,42243,Maruševec,
Čalinec,42243,Maruševec,
Donje Ladanje,42243,Maruševec,
Druškovec,42243,Maruševec,
Greda,42243,Maruševec,
Jurketinec,42243,Maruševec,
Kapelec,42243,Maruševec,
Korenjak,42243,Maruševec,
Koretinec,42243,Maruševec,
Koškovec,42243,Maruševec,
Maruševec,42243,Maruševec,
Novaki,42243,Maruševec,
Selnik,42243,Maruševec,
Borova Kosa,43508,Maslenjača,
Donja Vrijeska,43508,Maslenjača,
Gornja Vrijeska,43508,Maslenjača,
Maslenjača,43508,Maslenjača,
Bregi,51211,Matulji,
Kučeli,51211,Matulji,
Matulji,51211,Matulji,
Mihotići,51211,Matulji,
Pobri,51211,Matulji,
Rukavac,51211,Matulji,
Babina Rijeka,44432,Mečenčani,
Borojevići,44432,Mečenčani,
Donji Bjelovac,44432,Mečenčani,
Gornji Bjelovac,44432,Mečenčani,
Knezovljani,44432,Mečenčani,
Komogovina,44432,Mečenčani,
Kostreši Bjelovački,44432,Mečenčani,
Lovča,44432,Mečenčani,
Mečenčani,44432,Mečenčani,
Prevršac,44432,Mečenčani,
Umetići,44432,Mečenčani,
Breznik,53205,Medak,
Drenovac Radučki,53205,Medak,
Kruškovac,53205,Medak,
Kukljić,53205,Medak,
Medak,53205,Medak,
Mogorić,53205,Medak,
Pavlovac Vrebački,53205,Medak,
Počitelj,53205,Medak,
Vrebac,53205,Medak,
Zavođe,53205,Medak,
Medari,35432,Medari,
Ližnjan,52203,Medulin,
Medulin,52203,Medulin,
Dubravica,20350,Metković,
Glušci,20350,Metković,
Krvavac II,20350,Metković,
Metković,20350,Metković,
Vidonje,20350,Metković,
Golinci,31543,Miholjački Poreč,
Krunoslavje,31543,Miholjački Poreč,
Miholjački Poreč,31543,Miholjački Poreč,
Radikovci,31543,Miholjački Poreč,
Rakitovica,31543,Miholjački Poreč,
Donja Šemnica/dio/,49252,Mihovljan,
Frkuljevec Mihovljanski,49252,Mihovljan,
Gornja Šemnica/dio/,49252,Mihovljan,
Gregurovec,49252,Mihovljan,
Kraljevec Šemnički,49252,Mihovljan,
Kuzminec/dio/,49252,Mihovljan,
Mihovljan,49252,Mihovljan,
Velika Veternička,49252,Mihovljan,
Veternica/dio/,49252,Mihovljan,
Balinci,33517,Mikleuš,
Borik,33517,Mikleuš,
Četekovac,33517,Mikleuš,
Čojlug,33517,Mikleuš,
Mikleuš,33517,Mikleuš,
Milna,21405,Milna,
Podhume,21405,Milna,
Marušići,21318,Mimice,
Mimice,21318,Mimice,
Pisak,21318,Mimice,
Mirkovci,32240,Mirkovci,
Bosanka,20207,Mlini,
Brašina,20207,Mlini,
Brgat Donji,20207,Mlini,
Brgat Gornji,20207,Mlini,
Buići,20207,Mlini,
Čelopeci,20207,Mlini,
Čibača,20207,Mlini,
Grbavac,20207,Mlini,
Kupari,20207,Mlini,
Makoše,20207,Mlini,
Martinovići,20207,Mlini,
Mlini,20207,Mlini,
Petrača,20207,Mlini,
Plat,20207,Mlini,
Soline,20207,Mlini,
Srebreno,20207,Mlini,
Zavrelje,20207,Mlini,
Badžula,20353,Mlinište,
Bijeli Vir,20353,Mlinište,
Dobranje,20353,Mlinište,
Mislina,20353,Mlinište,
Mlinište,20353,Mlinište,
Čajkovica,20236,Mokošica,
Čajkovići,20236,Mokošica,
Donje Obuljeno,20236,Mokošica,
Gornje Obuljeno,20236,Mokošica,
Knežica,20236,Mokošica,
Komolac,20236,Mokošica,
Mokošica,20236,Mokošica,
Nova Mokošica,20236,Mokošica,
Osojnik,20236,Mokošica,
Petrovo Selo,20236,Mokošica,
Pobrežje,20236,Mokošica,
Prijevor,20236,Mokošica,
Rožat,20236,Mokošica,
Sustjepan,20236,Mokošica,
Šumet,20236,Mokošica,
Mokro Polje,22307,Mokro Polje,
Brgulje,23292,Molat,
Molat,23292,Molat,
Zapuntel,23292,Molat,
Mikulići,20219,Molunat,
Molunat,20219,Molunat,
Čingi-lingi,48327,Molve,
Molve,48327,Molve,
Molve Grede,48327,Molve,
Brdo,52462,Momjan (Momiano),
Brič,52462,Momjan (Momiano),
Kuberton,52462,Momjan (Momiano),
Kućibreg,52462,Momjan (Momiano),
Marušići,52462,Momjan (Momiano),
Merišće,52462,Momjan (Momiano),
Momjan,52462,Momjan (Momiano),
Oskoruš,52462,Momjan (Momiano),
Vrnjak,52462,Momjan (Momiano),
Bunjevci,51325,Moravice,
Carevići,51325,Moravice,
Dokmanovići,51325,Moravice,
Donji Vučkovići,51325,Moravice,
Donji Vukšići,51325,Moravice,
Dragovići,51325,Moravice,
Gornji Vučkovići,51325,Moravice,
Gornji Vukšići,51325,Moravice,
Jakšići,51325,Moravice,
Komlenići,51325,Moravice,
Matići,51325,Moravice,
Međedi,51325,Moravice,
Mlinari,51325,Moravice,
Moravice,51325,Moravice,
Nikšići,51325,Moravice,
Petrovići,51325,Moravice,
Radigojna,51325,Moravice,
Radoševići,51325,Moravice,
Tići,51325,Moravice,
Tomići,51325,Moravice,
Topolovica,51325,Moravice,
Vučinci,51325,Moravice,
Vukelići,51325,Moravice,
Žakule,51325,Moravice,
Donji Kraj,51417,Mošćenička Draga,
Grabrova,51417,Mošćenička Draga,
Kalac,51417,Mošćenička Draga,
Mošćenice,51417,Mošćenička Draga,
Mošćenička Draga,51417,Mošćenička Draga,
Obrš,51417,Mošćenička Draga,
Sučići,51417,Mošćenička Draga,
Sveti Anton,51417,Mošćenička Draga,
Sveti Petar,51417,Mošćenička Draga,
Brkač,52424,Motovun,
Kaldir,52424,Motovun,
Motovun,52424,Motovun,
Sveti Bartol,52424,Motovun,
Kučine,21209,Mravince,
Mravince,21209,Mravince,
Begovo Razdolje,51315,Mrkopalj,
Brestova Draga,51315,Mrkopalj,
Mrkopalj,51315,Mrkopalj,
Sunger,51315,Mrkopalj,
Tuk Mrkopaljski,51315,Mrkopalj,
Tuk Vojni,51315,Mrkopalj,
Mursko Središće,40315,Mursko Središče,
Peklenica,40315,Mursko Središče,
Kornati,22243,Murter,
Murter,22243,Murter,
Kolarevo Selo,43247,Narta,
Narta,43247,Narta,
Paljevine,43247,Narta,
Brezik Našički,31500,Našice,
Ceremošnjak,31500,Našice,
Crna Klada,31500,Našice,
Gradac Našički,31500,Našice,
Granice,31500,Našice,
Klokočevci,31500,Našice,
Lila,31500,Našice,
Lipine,31500,Našice,
Londžica,31500,Našice,
Makloševac,31500,Našice,
Markovac Našički,31500,Našice,
Martin,31500,Našice,
Našice,31500,Našice,
Polubaše,31500,Našice,
Rozmajerovac,31500,Našice,
Velimirovac,31500,Našice,
Vukojevci,31500,Našice,
Zoljan,31500,Našice,
Donji Štrbci,53251,Nebljusi,
Gornji Štrbci,53251,Nebljusi,
Kestenovac,53251,Nebljusi,
Kruge,53251,Nebljusi,
Melinovac,53251,Nebljusi,
Nebljusi,53251,Nebljusi,
Dunjkovec,40305,Nedelišče,
Gornji Kuršanec,40305,Nedelišče,
Nedelišće,40305,Nedelišče,
Pretetinec,40305,Nedelišče,
Pušćine,40305,Nedelišče,
Slakovec,40305,Nedelišče,
Cere,52231,Nedešćina,
Jurazini,52231,Nedešćina,
Kraj Drage,52231,Nedešćina,
Nedešćina,52231,Nedešćina,
Ružići,52231,Nedešćina,
Ržišće,52231,Nedešćina,
Santalezi,52231,Nedešćina,
Sveti Martin,52231,Nedešćina,
Šumber,52231,Nedešćina,
Vrećari,52231,Nedešćina,
Županići,52231,Nedešćina,
Negoslavci,32239,Negoslavci,
Gizdavac,21247,Neorić,
Neorić,21247,Neorić,
Sutina,21247,Neorić,
Zelovo Sutinsko,21247,Neorić,
Nerezine,51554,Nerezine,
Osor,51554,Nerezine,
Punta Križa,51554,Nerezine,
Sveti Jakov,51554,Nerezine,
Donji Humac,21423,Nerežišća,
Dračevica,21423,Nerežišća,
Nerežišća,21423,Nerežišća,
Bajići,47271,Netretić,
Bogovci,47271,Netretić,
Brajakovo Brdo,47271,Netretić,
Ćulibrki,47271,Netretić,
Donje Stative,47271,Netretić,
Goli Vrh Netretički,47271,Netretić,
Jakovci Netretički,47271,Netretić,
Kolenovac,47271,Netretić,
Kućevice,47271,Netretić,
Kunić Ribnički,47271,Netretić,
Ladešići,47271,Netretić,
Lončar Brdo,47271,Netretić,
Lonjgari,47271,Netretić,
Mali Modrušpotok,47271,Netretić,
Mrzljaki,47271,Netretić,
Netretić,47271,Netretić,
Pavičići,47271,Netretić,
Piščetke,47271,Netretić,
Planina Kunićka,47271,Netretić,
Rosopajnik,47271,Netretić,
Veliki Modrušpotok,47271,Netretić,
Vinski Vrh,47271,Netretić,
Zaborsko Selo,47271,Netretić,
Završje Netretićko,47271,Netretić,
Mrljane,23264,Neviđane,
Neviđane,23264,Neviđane,
Donje Novo Selo,32245,Nijemci,
Nijemci,32245,Nijemci,
Podgrađe,32245,Nijemci,
Nin,23232,Nin,
Ninski Stanovi,23232,Nin,
Zaton,23232,Nin,
Njivice,51512,Njivice,
Bjelkovac,33518,Nova Bukovica,
Brezik,33518,Nova Bukovica,
Bukovački Antunovac,33518,Nova Bukovica,
Dobrović,33518,Nova Bukovica,
Donja Bukovica,33518,Nova Bukovica,
Gornje Viljevo,33518,Nova Bukovica,
Miljevci,33518,Nova Bukovica,
Nova Bukovica,33518,Nova Bukovica,
Kovačevac,35400,Nova Gradiška,
Ljupina,35400,Nova Gradiška,
Nova Gradiška,35400,Nova Gradiška,
Prvča,35400,Nova Gradiška,
Fuka,10343,Nova Kapela,
Habjanovac,10343,Nova Kapela,
Haganj,10343,Nova Kapela,
Nova Kapela,10343,Nova Kapela,
Stara Kapela,10343,Nova Kapela,
Stari Glog,10343,Nova Kapela,
Žabnica,10343,Nova Kapela,
Batrina,35410,Nova Kapela,
Bili Brig,35410,Nova Kapela,
Donji Lipovac,35410,Nova Kapela,
Dragovci,35410,Nova Kapela,
Gornji Lipovac,35410,Nova Kapela,
Magić Mala,35410,Nova Kapela,
Nova Kapela,35410,Nova Kapela,
Pavlovci,35410,Nova Kapela,
Seoce,35410,Nova Kapela,
Siće,35410,Nova Kapela,
Srednji Lipovac,35410,Nova Kapela,
Stara Kapela,35410,Nova Kapela,
Dautan,43272,Nova Rača,
Drljanovac,43272,Nova Rača,
Kozarevac Račanski,43272,Nova Rača,
Međurača,43272,Nova Rača,
Nevinac,43272,Nova Rača,
Nova Rača,43272,Nova Rača,
Orlovac,43272,Nova Rača,
Sasovac,43272,Nova Rača,
Slovinska Kovačica,43272,Nova Rača,
Stara Rača,43272,Nova Rača,
Tociljevac,43272,Nova Rača,
Borovci,20278,Nova Sela,
Brečići,20278,Nova Sela,
Dubrave,20278,Nova Sela,
Kobiljača,20278,Nova Sela,
Mali Prolog,20278,Nova Sela,
Nova Sela,20278,Nova Sela,
Pozla Gora,20278,Nova Sela,
Blagdanići,52446,Nova Vas,
Brčići,52446,Nova Vas,
Cancini,52446,Nova Vas,
Dekovići,52446,Nova Vas,
Gedići,52446,Nova Vas,
Kukci,52446,Nova Vas,
Mihatovići,52446,Nova Vas,
Nova Vas,52446,Nova Vas,
Rošini,52446,Nova Vas,
Stanići kod Nove Vasi,52446,Nova Vas,
Vežnaveri,52446,Nova Vas,
Gajac-dio,53291,Novalja,
Novalja,53291,Novalja,
Potočnica,53291,Novalja,
Stara Novalja,53291,Novalja,
Gora Veternička,49255,Novi Golubovec,
Kuzminec/dio/,49255,Novi Golubovec,
Novi Golubovec,49255,Novi Golubovec,
Očura,49255,Novi Golubovec,
Stari Golubovec,49255,Novi Golubovec,
Veternica/dio/,49255,Novi Golubovec,
Donje Makojišće,42220,Novi Marof,
Gornje Makojišće,42220,Novi Marof,
Grana,42220,Novi Marof,
Jelenščak,42220,Novi Marof,
Kamena Gorica,42220,Novi Marof,
Ključ,42220,Novi Marof,
Krč,42220,Novi Marof,
Madžarevo,42220,Novi Marof,
Možđenec,42220,Novi Marof,
Novi Marof,42220,Novi Marof,
Orehovec,42220,Novi Marof,
Oštrice,42220,Novi Marof,
Paka,42220,Novi Marof,
Podevčevo,42220,Novi Marof,
Podrute,42220,Novi Marof,
Presečno,42220,Novi Marof,
Remetinec,42220,Novi Marof,
Strmec Remetinečki,42220,Novi Marof,
Topličica,42220,Novi Marof,
Novi Vinodolski,51250,Novi Vinodolski,
Povile,51250,Novi Vinodolski,
Antenal,52466,Novigrad (Cittanova),
Bužinija,52466,Novigrad (Cittanova),
Dajla,52466,Novigrad (Cittanova),
Mareda,52466,Novigrad (Cittanova),
Novigrad,52466,Novigrad (Cittanova),
Novigrad,23312,Novigrad (Dalmacija),
Paljuv,23312,Novigrad (Dalmacija),
Delovi,48325,Novigrad Podravski,
Javorovac,48325,Novigrad Podravski,
Novigrad Podravski,48325,Novigrad Podravski,
Plavšinac,48325,Novigrad Podravski,
Srdinac,48325,Novigrad Podravski,
Vlaislav,48325,Novigrad Podravski,
Donje Podotočje,10415,Novo Čiče,
Jagodno,10415,Novo Čiče,
Lazina Čička,10415,Novo Čiče,
Novo Čiče,10415,Novo Čiče,
Poljana Čička,10415,Novo Čiče,
Ribnica,10415,Novo Čiče,
Novo Virje,48355,Novo Virje,
Konšćani,10315,Novoselec,
Novoselec,10315,Novoselec,
Obedišće,10315,Novoselec,
Okešinec,10315,Novoselec,
Razljev,10315,Novoselec,
Rečica Kriška,10315,Novoselec,
Vezišće,10315,Novoselec,
Bair,44330,Novska,
Brestača,44330,Novska,
Brezovac Subocki,44330,Novska,
Bročice,44330,Novska,
Kričke,44330,Novska,
Lovska,44330,Novska,
Nova Subocka,44330,Novska,
Novska,44330,Novska,
Paklenica,44330,Novska,
Popovac Subocki,44330,Novska,
Sigetac Novski,44330,Novska,
Stara Subocka,44330,Novska,
Stari Grabovac,44330,Novska,
Voćarica,44330,Novska,
Cerić,32221,Nuštar,
Marinci,32221,Nuštar,
Nuštar,32221,Nuštar,
Novaki Oborovski,10372,Oborovo,
Oborovo,10372,Oborovo,
Prečno,10372,Oborovo,
Preseka Oborovska,10372,Oborovo,
Prevlaka,10372,Oborovo,
Bilišane,23450,Obrovac,
Jasenice,23450,Obrovac,
Kruševo,23450,Obrovac,
Medviđa,23450,Obrovac,
Muškovci,23450,Obrovac,
Obrovac,23450,Obrovac,
Rovanjska,23450,Obrovac,
Zaton Obrovački,23450,Obrovac,
Zelengrad,23450,Obrovac,
Bajagić,21241,Obrovac Sinjski,
Gala,21241,Obrovac Sinjski,
Gljev,21241,Obrovac Sinjski,
Obrovac Sinjski,21241,Obrovac Sinjski,
Brestovac Ogulinski,47300,Ogulin,
Hreljin Ogulinski,47300,Ogulin,
Kučaj,47300,Ogulin,
Marković Selo,47300,Ogulin,
Mirić Selo,47300,Ogulin,
Ogulin,47300,Ogulin,
Oklinak,47300,Ogulin,
Okruglica,47300,Ogulin,
Potok Muslinski,47300,Ogulin,
Puškarići,47300,Ogulin,
Turkovići Ogulinski,47300,Ogulin,
Vitunj,47300,Ogulin,
Zečica,47300,Ogulin,
Bargatić,22303,Oklaj,
Bobodol,22303,Oklaj,
Čitluk,22303,Oklaj,
Ljubotić,22303,Oklaj,
Lukar,22303,Oklaj,
Matase,22303,Oklaj,
Mratovo,22303,Oklaj,
Oklaj,22303,Oklaj,
Puljane,22303,Oklaj,
Razvođe,22303,Oklaj,
Suknovci,22303,Oklaj,
Okrug Donji,21223,Okrug Gornji,
Okrug Gornji,21223,Okrug Gornji,
Benkovac,35430,Okučani,
Bijela Stijena,35430,Okučani,
Bobare,35430,Okučani,
Bodegraj,35430,Okučani,
Cage,35430,Okučani,
Čaprginci,35430,Okučani,
Čovac,35430,Okučani,
Donji Rogolji,35430,Okučani,
Dubovac,35430,Okučani,
Gornji Rogolji,35430,Okučani,
Gređani,35430,Okučani,
Kosovac,35430,Okučani,
Lađevac,35430,Okučani,
Lještani,35430,Okučani,
Okučani,35430,Okučani,
Trnakovac,35430,Okučani,
Vrbovljani,35430,Okučani,
Olib,23296,Olib,
Borak,21310,Omiš,
Omiš,21310,Omiš,
Stanići,21310,Omiš,
Zakučac,21310,Omiš,
Omišalj,51513,Omišalj,
Opatija,51410,Opatija,
Opatovac,32233,Opatovac,
Oprisavci,35213,Oprisavci,
Poljanci,35213,Oprisavci,
Trnjanski Kuti,35213,Oprisavci,
Antonci,52428,Oprtalj (Portole),
Bencani,52428,Oprtalj (Portole),
Čepić,52428,Oprtalj (Portole),
Krajići,52428,Oprtalj (Portole),
Oprtalj,52428,Oprtalj (Portole),
Sveta Lucija,52428,Oprtalj (Portole),
Sveti Ivan,52428,Oprtalj (Portole),
Šorgi,52428,Oprtalj (Portole),
Šterna,52428,Oprtalj (Portole),
Vižintini,52428,Oprtalj (Portole),
Zrenj,52428,Oprtalj (Portole),
Žnjidarići,52428,Oprtalj (Portole),
Buk Vlaka/Des.ob.Male Neretve/,20355,Opuzen,
Opuzen,20355,Opuzen,
Podgradina,20355,Opuzen,
Vlaka/lij.ob.Male Neretve/,20355,Opuzen,
Bijeljevina Orahovička,33515,Orahovica,
Crkvari,33515,Orahovica,
Dolci,33515,Orahovica,
Donja Pištana,33515,Orahovica,
Duzluk,33515,Orahovica,
Gornja Pištana,33515,Orahovica,
Karlovac Feričanački,33515,Orahovica,
Kokočak,33515,Orahovica,
Magadinovac,33515,Orahovica,
Nova Jošava,33515,Orahovica,
Orahovica,33515,Orahovica,
Stara Jošava,33515,Orahovica,
Šumeđe,33515,Orahovica,
Brsećine,20234,Orašac,
Dubravica,20234,Orašac,
Gromača,20234,Orašac,
Kliševo,20234,Orašac,
Ljubač,20234,Orašac,
Mravinjac,20234,Orašac,
Mrčevo,20234,Orašac,
Orašac,20234,Orašac,
Orebić,20250,Orebić,
Podgorje,20250,Orebić,
Stanković,20250,Orebić,
Beketinec,48267,Orehovec,
Bočkovec,48267,Orehovec,
Bogačevo,48267,Orehovec,
Brdo Orehovečko,48267,Orehovec,
Brežani,48267,Orehovec,
Črnčevec,48267,Orehovec,
Donji Fodrovec,48267,Orehovec,
Finčevec,48267,Orehovec,
Gorica Miholečka,48267,Orehovec,
Gornji Fodrovec,48267,Orehovec,
Gušćerovec,48267,Orehovec,
Hrgovec,48267,Orehovec,
Međa,48267,Orehovec,
Miholec,48267,Orehovec,
Mirkovec,48267,Orehovec,
Orehovec,48267,Orehovec,
Piškovec,48267,Orehovec,
Podvinje Miholečko,48267,Orehovec,
Rovci,48267,Orehovec,
Selanec,48267,Orehovec,
Selnica Miholečka,48267,Orehovec,
Sveti Petar Orehovec,48267,Orehovec,
Šalamunovec,48267,Orehovec,
Viranec,48267,Orehovec,
Voljevec Riječki,48267,Orehovec,
Vukovec,48267,Orehovec,
Zaistovec,48267,Orehovec,
Zamladinec,48267,Orehovec,
Orehovica,40322,Orehovica,
Podbrest,40322,Orehovica,
Vularija,40322,Orehovica,
Kujnik,35250,Oriovac,
Oriovac,35250,Oriovac,
Radovanje,35250,Oriovac,
Bukevje,10411,Orle,
Čret Posavski,10411,Orle,
Drnek,10411,Orle,
Obed,10411,Orle,
Orle,10411,Orle,
Ruča,10411,Orle,
Sop Bukevski,10411,Orle,
Stružec Posavski,10411,Orle,
Suša,10411,Orle,
Veleševec,10411,Orle,
Vrbovo Posavsko,10411,Orle,
Amatovci,34320,Orljavac,
Bogdašići,34320,Orljavac,
Bratuljevci,34320,Orljavac,
Crljenci,34320,Orljavac,
Čečavac,34320,Orljavac,
Čečavački Vučjak,34320,Orljavac,
Deževci,34320,Orljavac,
Jeminovac,34320,Orljavac,
Kamenska,34320,Orljavac,
Kamenski Šeovci,34320,Orljavac,
Kamenski Vučjak,34320,Orljavac,
Klisa,34320,Orljavac,
Koprivna,34320,Orljavac,
Kruševo,34320,Orljavac,
Kujnik,34320,Orljavac,
Lučinci,34320,Orljavac,
Markovac,34320,Orljavac,
Mihajlije,34320,Orljavac,
Mijači,34320,Orljavac,
Milanovac,34320,Orljavac,
Milivojevci,34320,Orljavac,
Mrkoplje,34320,Orljavac,
Nježići,34320,Orljavac,
Novo Zvečevo,34320,Orljavac,
Oljasi,34320,Orljavac,
Orljavac,34320,Orljavac,
Ozdakovci,34320,Orljavac,
Pasikovci,34320,Orljavac,
Perenci,34320,Orljavac,
Podsreće,34320,Orljavac,
Požeški Brđani,34320,Orljavac,
Rasna,34320,Orljavac,
Ruševac,34320,Orljavac,
Sažije,34320,Orljavac,
Sloboština,34320,Orljavac,
Smoljanovci,34320,Orljavac,
Striježevica,34320,Orljavac,
Šnjegavić,34320,Orljavac,
Šušnjari,34320,Orljavac,
Vranić,34320,Orljavac,
Berak,32243,Orolik,
Orolik,32243,Orolik,
Andraševec,49243,Oroslavje,
Krušljevo Selo,49243,Oroslavje,
Mokrice,49243,Oroslavje,
Oroslavje,49243,Oroslavje,
Stubička Slatina,49243,Oroslavje,
Orubica,35424,Orubica,
Brijest,31000,Osijek,
Briješće,31000,Osijek,
Klisa,31000,Osijek,
Nemetin,31000,Osijek,
Osijek,31000,Osijek,
Podravlje,31000,Osijek,
Tvrđavica,31000,Osijek,
Donja Banda,20242,Oskorušno,
Oskorušno,20242,Oskorušno,
Prizrina,20242,Oskorušno,
Zakamenje,20242,Oskorušno,
Ostrovo,32211,Ostrovo,
Oštarije,47302,Oštarije,
Otok Oštarijski,47302,Oštarije,
Skradnik,47302,Oštarije,
Maovice,21235,Otišić,
Otišić,21235,Otišić,
Otočac,53220,Otočac,
Prozor,53220,Otočac,
Staro Selo,53220,Otočac,
Otok,32252,Otok,
Korita,21238,Otok (Dalmacija),
Otok,21238,Otok (Dalmacija),
Ovrlja,21238,Otok (Dalmacija),
Nadvrelo,23442,Otrić,
Otrić,23442,Otrić,
Rastičevo,23442,Otrić,
Velika Popina,23442,Otrić,
Otrić Seoci,20342,Otrić Seoci,
Belinsko Selo,47280,Ozalj,
Boševci,47280,Ozalj,
Donji Oštri Vrh Ozaljski,47280,Ozalj,
Dvorišće Ozaljsko,47280,Ozalj,
Ferenci,47280,Ozalj,
Fratrovci Ozaljski,47280,Ozalj,
Goli Vrh Ozaljski,47280,Ozalj,
Gornji Oštri Vrh Ozaljski,47280,Ozalj,
Goršćaki Ozaljski,47280,Ozalj,
Grandić Breg,47280,Ozalj,
Ilovac,47280,Ozalj,
Lukšići Ozaljski,47280,Ozalj,
Novaki Ozaljski,47280,Ozalj,
Ozalj,47280,Ozalj,
Podbrežje,47280,Ozalj,
Podgraj,47280,Ozalj,
Polje Ozaljsko,47280,Ozalj,
Požun,47280,Ozalj,
Soldatići,47280,Ozalj,
Škaljevica,47280,Ozalj,
Trešćerovac,47280,Ozalj,
Trg,47280,Ozalj,
Vinivrh,47280,Ozalj,
Vrhovac,47280,Ozalj,
Vrhovački Sopot,47280,Ozalj,
Zajačko Selo,47280,Ozalj,
Zaluka,47280,Ozalj,
Zorkovac,47280,Ozalj,
Zorkovac na Kupi,47280,Ozalj,
Oćestovo,22318,Pađene,
Oton,22318,Pađene,
Pađene,22318,Pađene,
Bašana,23250,Pag,
Košljun,23250,Pag,
Pag,23250,Pag,
Drage,23211,Pakoštane,
Pakoštane,23211,Pakoštane,
Batinjani,34550,Pakrac,
Brusnik,34550,Pakrac,
Donja Šumetlica,34550,Pakrac,
Donji Grahovljani,34550,Pakrac,
Dragović,34550,Pakrac,
Gornja Šumetlica,34550,Pakrac,
Gornji Grahovljani,34550,Pakrac,
Japaga,34550,Pakrac,
Klisa,34550,Pakrac,
Kraguj,34550,Pakrac,
Kusonje,34550,Pakrac,
Lipovac,34550,Pakrac,
Mali Banovac,34550,Pakrac,
Novi Majur,34550,Pakrac,
Pakrac,34550,Pakrac,
Prekopakra,34550,Pakrac,
Srednji Grahovljani,34550,Pakrac,
Stari Majur,34550,Pakrac,
Šeovica,34550,Pakrac,
Španovica,34550,Pakrac,
Barotul,23262,Pašman,
Pašman,23262,Pašman,
Bazgalji,52000,Pazin,
Beram,52000,Pazin,
Bertoši,52000,Pazin,
Brajkovići,52000,Pazin,
Butoniga,52000,Pazin,
Grdoselo,52000,Pazin,
Heki,52000,Pazin,
Ježenj,52000,Pazin,
Kašćerga,52000,Pazin,
Kršikla,52000,Pazin,
Lindar,52000,Pazin,
Pazin,52000,Pazin,
Stari Pazin,52000,Pazin,
Trviž,52000,Pazin,
Vela Traba,52000,Pazin,
Zamask,52000,Pazin,
Zamaski Dol,52000,Pazin,
Zarečje,52000,Pazin,
Bukovac Perjasički,47253,Perjasica,
Donja Perjasica,47253,Perjasica,
Gaćeško Selo,47253,Perjasica,
Gornji Poloj,47253,Perjasica,
Kestenjak,47253,Perjasica,
Klanac Perjasički,47253,Perjasica,
Koranska Strana,47253,Perjasica,
Koransko Selo,47253,Perjasica,
Kuzma Perjasička,47253,Perjasica,
Mala Kosa,47253,Perjasica,
Marlovac,47253,Perjasica,
Maurovac,47253,Perjasica,
Miloševac,47253,Perjasica,
Mrežnica,47253,Perjasica,
Novi Dol,47253,Perjasica,
Novo Selo Perjasičko,47253,Perjasica,
Orijevac,47253,Perjasica,
Perjasica,47253,Perjasica,
Ponorac Perjasički,47253,Perjasica,
Potplaninsko,47253,Perjasica,
Srednji Poloj,47253,Perjasica,
Svojić,47253,Perjasica,
Štirkovac,47253,Perjasica,
Točak Perjasički,47253,Perjasica,
Zinajevac,47253,Perjasica,
Danilo Gornje,22205,Perković,
Danilo Kraljice,22205,Perković,
Mravnica,22205,Perković,
Perković,22205,Perković,
Sitno Donje,22205,Perković,
Slivno,22205,Perković,
Vrpolje,22205,Perković,
Bukovac Perušićki,53202,Perušić,
Kaluđerovac,53202,Perušić,
Klenovac,53202,Perušić,
Konjsko Brdo,53202,Perušić,
Kosa Janjačka,53202,Perušić,
Kvarte,53202,Perušić,
Malo Polje,53202,Perušić,
Mezinovac,53202,Perušić,
Perušić,53202,Perušić,
Prvan Selo,53202,Perušić,
Studenci,53202,Perušić,
Sveti Marko,53202,Perušić,
Peteranec,48321,Peteranec,
Sigetec,48321,Peteranec,
Petlovac,31321,Petlovac,
Zeleno Polje,31321,Petlovac,
Kožino,23231,Petrčane,
Petrčane,23231,Petrčane,
Družbinec,42206,Petrijanec,
Majerje,42206,Petrijanec,
Nova Ves Petrijanečka,42206,Petrijanec,
Petrijanec,42206,Petrijanec,
Strmec Podravski,42206,Petrijanec,
Petrijevci,31208,Petrijevci,
Brest Pokupski,44250,Petrinja,
Donja Budičina,44250,Petrinja,
Hrastovica,44250,Petrinja,
Nova Drenčina,44250,Petrinja,
Novo Selište,44250,Petrinja,
Petrinja,44250,Petrinja,
Taborište,44250,Petrinja,
Župić,44250,Petrinja,
Mošćenica,44253,Petrinja,
Petrovci,32229,Petrovci,
Benkovec Petrovski,49234,Petrovsko,
Gredenec,49234,Petrovsko,
Mala Pačetina,49234,Petrovsko,
Petrovsko,49234,Petrovsko,
Podgaj Petrovski,49234,Petrovsko,
Preseka Petrovska,49234,Petrovsko,
Rovno,49234,Petrovsko,
Slatina Svedruška,49234,Petrovsko,
Stara Ves Petrovska,49234,Petrovsko,
Svedruža,49234,Petrovsko,
Štuparje,49234,Petrovsko,
Jakačići,52332,Pićan,
Kukurini,52332,Pićan,
Mantovani,52332,Pićan,
Orić,52332,Pićan,
Pićan,52332,Pićan,
Sveta Katarina,52332,Pićan,
Kašić,22213,Pirovac,
Pirovac,22213,Pirovac,
Prosika,22213,Pirovac,
Putičanje,22213,Pirovac,
Bratina,10451,Pisarovina,
Bregana Pisarovinska,10451,Pisarovina,
Donja Kupčina,10451,Pisarovina,
Dvoranci,10451,Pisarovina,
Gorica Jamnička,10451,Pisarovina,
Gradec Pokupski,10451,Pisarovina,
Jamnica Pisarovinska,10451,Pisarovina,
Lijevo Sredičko,10451,Pisarovina,
Lučelnica,10451,Pisarovina,
Pisarovina,10451,Pisarovina,
Podgorje Jamničko,10451,Pisarovina,
Selsko Brdo,10451,Pisarovina,
Topolovec Pisarovinski,10451,Pisarovina,
Velika Jamnička,10451,Pisarovina,
Novi Perkovci,31417,Piškorevci,
Piškorevci,31417,Piškorevci,
Grabrovnica,33405,Pitomača,
Kladare,33405,Pitomača,
Križnica,33405,Pitomača,
Mala Črešnjevica,33405,Pitomača,
Otrovanec,33405,Pitomača,
Pitomača,33405,Pitomača,
Sedlarica,33405,Pitomača,
Stari Gradac,33405,Pitomača,
Starogradački Marof,33405,Pitomača,
Turnašica,33405,Pitomača,
Velika Črešnjevica,33405,Pitomača,
Dvorska,33533,Pivnica Slavonska,
Gvozdanska,33533,Pivnica Slavonska,
Kravljak,33533,Pivnica Slavonska,
Levinovac,33533,Pivnica Slavonska,
Mala Klisa,33533,Pivnica Slavonska,
Mala Trapinska,33533,Pivnica Slavonska,
Pepelana,33533,Pivnica Slavonska,
Pivnica Slavonska,33533,Pivnica Slavonska,
Rodin Potok,33533,Pivnica Slavonska,
Sovjak,33533,Pivnica Slavonska,
Velika Babina Gora,33533,Pivnica Slavonska,
Velika Klisa,33533,Pivnica Slavonska,
Velika Trapinska,33533,Pivnica Slavonska,
Janja Gora,47304,Plaški,
Jezero I Dio,47304,Plaški,
Kunić,47304,Plaški,
Lapat,47304,Plaški,
Latin,47304,Plaški,
Međeđak,47304,Plaški,
Plaški,47304,Plaški,
Pothum Plaščanski,47304,Plaški,
Plavno,22317,Plavno,
Radljevac,22317,Plavno,
Donji Žagari,51303,Plešce,
Fažonci,51303,Plešce,
Hrvatsko,51303,Plešce,
Kamenski Hrib,51303,Plešce,
Mandli,51303,Plešce,
Okrivje,51303,Plešce,
Plešce,51303,Plešce,
Podstene,51303,Plešce,
Požarnica,51303,Plešce,
Smrekari,51303,Plešce,
Zamost,51303,Plešce,
Ašikovci,34310,Pleternica,
Bilice,34310,Pleternica,
Blacko,34310,Pleternica,
Brđani,34310,Pleternica,
Bresnica,34310,Pleternica,
Buk,34310,Pleternica,
Bzenica,34310,Pleternica,
Frkljevci,34310,Pleternica,
Gradac,34310,Pleternica,
Kadanovci,34310,Pleternica,
Kalenić,34310,Pleternica,
Koprivnica,34310,Pleternica,
Lakušija,34310,Pleternica,
Mali Bilač,34310,Pleternica,
Mihaljevići,34310,Pleternica,
Novoselci,34310,Pleternica,
Pleternica,34310,Pleternica,
Pleternički Mihaljevci,34310,Pleternica,
Poloje,34310,Pleternica,
Resnik,34310,Pleternica,
Srednje Selo,34310,Pleternica,
Sulkovci,34310,Pleternica,
Svilna,34310,Pleternica,
Trapari,34310,Pleternica,
Tulnik,34310,Pleternica,
Vesela,34310,Pleternica,
Viškovci,34310,Pleternica,
Vrčin Dol,34310,Pleternica,
Zagrađe,34310,Pleternica,
Čujića Krčevina,53231,Plitvička Jezera,
Jezerce,53231,Plitvička Jezera,
Končarev Kraj,53231,Plitvička Jezera,
Korana,53231,Plitvička Jezera,
Plitvica Selo,53231,Plitvička Jezera,
Plitvička Jezera,53231,Plitvička Jezera,
Plitvički Ljeskovac,53231,Plitvička Jezera,
Poljanak,53231,Plitvička Jezera,
Prijeboj,53231,Plitvička Jezera,
Rastovača,53231,Plitvička Jezera,
Sertić Poljana,53231,Plitvička Jezera,
Smoljanac,53231,Plitvička Jezera,
Baćina,20340,Ploče,
Peračko Blato,20340,Ploče,
Plina Jezero,20340,Ploče,
Ploče,20340,Ploče,
Đurinići,20218,Pločice,
Palje Brdo,20218,Pločice,
Pločice,20218,Pločice,
Vitaljina,20218,Pločice,
Plomin,52234,Plomin,
Plomin Luka,52234,Plomin,
Stepčići,52234,Plomin,
Vozilići,52234,Plomin,
Zagorje,52234,Plomin,
Brist,21335,Podaca,
Podaca,21335,Podaca,
Brodski Zdenci,35201,Podcrkavlje,
Crni Potok,35201,Podcrkavlje,
Donji Slatinik,35201,Podcrkavlje,
Dubovik,35201,Podcrkavlje,
Glogovica,35201,Podcrkavlje,
Gornji Slatinik,35201,Podcrkavlje,
Grabarje,35201,Podcrkavlje,
Kindrovo,35201,Podcrkavlje,
Matković Mala,35201,Podcrkavlje,
Oriovčić,35201,Podcrkavlje,
Podcrkavlje,35201,Podcrkavlje,
Bočkinci,31552,Podgajci Podravski,
Podgajci Podravski,31552,Podgajci Podravski,
Sveti Đurađ,31552,Podgajci Podravski,
Gornje Igrane,21327,Podgora,
Podgora,21327,Podgora,
Bijela Loza,31433,Podgorač,
Kelešinka,31433,Podgorač,
Kršinci,31433,Podgorač,
Ostrošinci,31433,Podgorač,
Podgorač,31433,Podgorač,
Razbojište,31433,Podgorač,
Stipanovci,31433,Podgorač,
Donji Mekinjar,53236,Podlapača,
Jagodnje,53236,Podlapača,
Krbava,53236,Podlapača,
Podlapača,53236,Podlapača,
Svračkovo Selo,53236,Podlapača,
Tolić,53236,Podlapača,
Jakomići,52333,Podpićan,
Krbune,52333,Podpićan,
Podpićan,52333,Podpićan,
Tupljak,52333,Podpićan,
Zajci,52333,Podpićan,
Gezinci,31530,Podravska Moslavina,
Krčenik,31530,Podravska Moslavina,
Martinci Miholjački,31530,Podravska Moslavina,
Orešnjak,31530,Podravska Moslavina,
Podravska Moslavina,31530,Podravska Moslavina,
Podravske Sesvete,48363,Podravske Sesvete,
Gornja Podstrana,21312,Podstrana,
Grbavac,21312,Podstrana,
Grljevac,21312,Podstrana,
Miljevac,21312,Podstrana,
Mutogras,21312,Podstrana,
Podstrana,21312,Podstrana,
Sveti Martin,21312,Podstrana,
Borovik,21483,Podšpilje,
Dračevo Polje,21483,Podšpilje,
Duboka,21483,Podšpilje,
Podhumlje,21483,Podšpilje,
Podšpilje,21483,Podšpilje,
Žena Glava,21483,Podšpilje,
Celine,40317,Podturen,
Podturen,40317,Podturen,
Sivica,40317,Podturen,
Podvinje,35107,Podvinje,
Rastušje,35107,Podvinje,
Tomica,35107,Podvinje,
Auguštanovec,10414,Pokupsko,
Brkiševina,10414,Pokupsko,
Cerje Pokupsko,10414,Pokupsko,
Cvetnić Brdo,10414,Pokupsko,
Gladovec Pokupski,10414,Pokupsko,
Hotnja,10414,Pokupsko,
Lijevi Degoj,10414,Pokupsko,
Lijevi Štefanki,10414,Pokupsko,
Lukinić Brdo,10414,Pokupsko,
Opatija,10414,Pokupsko,
Pokupsko,10414,Pokupsko,
Roženica,10414,Pokupsko,
Strezoj,10414,Pokupsko,
Šestak Brdo,10414,Pokupsko,
Zgurić Brdo,10414,Pokupsko,
Donja Jagodnja,23423,Polača,
Gornja Jagodnja,23423,Polača,
Kakma,23423,Polača,
Lišane Tinjske,23423,Polača,
Polača,23423,Polača,
Tinj,23423,Polača,
Polača,22302,Polača/kod Knina/,
Dračevac Ninski,23241,Poličnik,
Islam Latinski/dio Rupalj/,23241,Poličnik,
Lovinac,23241,Poličnik,
Poličnik,23241,Poličnik,
Suhovare,23241,Poličnik,
Visočane,23241,Poličnik,
Antunovac,34543,Poljana,
Brekinska,34543,Poljana,
Brezine,34543,Poljana,
Bujevica,34543,Poljana,
Gaj,34543,Poljana,
Marino Selo,34543,Poljana,
Poljana,34543,Poljana,
Ribnjaci,34543,Poljana,
Strižičevac,34543,Poljana,
Toranj,34543,Poljana,
Branjina,31303,Popovac,
Podolje,31303,Popovac,
Popovac,31303,Popovac,
Donja Jelenska,44317,Popovača,
Gornja Jelenska,44317,Popovača,
Moslavačka Slatina,44317,Popovača,
Osekovo,44317,Popovača,
Podbrđe,44317,Popovača,
Popovača,44317,Popovača,
Potok,44317,Popovača,
Stružec,44317,Popovača,
Antonci,52440,Poreč,
Buići,52440,Poreč,
Čuši,52440,Poreč,
Dračevac,52440,Poreč,
Filipini,52440,Poreč,
Fuškulin,52440,Poreč,
Garbina,52440,Poreč,
Gulići,52440,Poreč,
Jasenovica,52440,Poreč,
Jehnići,52440,Poreč,
Kadumi,52440,Poreč,
Kirmenjak,52440,Poreč,
Kosinožići,52440,Poreč,
Ladrovići,52440,Poreč,
Mali Maj,52440,Poreč,
Materada Maj,52440,Poreč,
Mičetići,52440,Poreč,
Mihelići,52440,Poreč,
Montižana,52440,Poreč,
Mugeba,52440,Poreč,
Mušalež,52440,Poreč,
Poreč,52440,Poreč,
Radmani,52440,Poreč,
Radoši kod Žbandaja,52440,Poreč,
Ružići,52440,Poreč,
Starići,52440,Poreč,
Špadići,52440,Poreč,
Valkarin,52440,Poreč,
Veleniki,52440,Poreč,
Veli Maj,52440,Poreč,
Vranići kod Poreča,52440,Poreč,
Vrvari,52440,Poreč,
Žbandaj,52440,Poreč,
Greda Breška,10311,Posavski Bregi,
Posavski Bregi,10311,Posavski Bregi,
Šemovec Breški,10311,Posavski Bregi,
Trebovec,10311,Posavski Bregi,
Zaklepica,10311,Posavski Bregi,
Zelina Breška,10311,Posavski Bregi,
Podgajci Posavski,32258,Posavski Podgajci,
Islam Latinski/dio Podgradina/,23242,Posedarje,
Posedarje,23242,Posedarje,
Dol,21410,Postira,
Postira,21410,Postira,
Splitska,21410,Postira,
Škrip,21410,Postira,
Podobuče,20244,Potomje,
Potomje,20244,Potomje,
Povlja,21413,Povlja,
Dinjiška,23249,Povljana,
Gorica,23249,Povljana,
Miškovići,23249,Povljana,
Povljana,23249,Povljana,
Smokvica,23249,Povljana,
Stara Vas,23249,Povljana,
Vlašići,23249,Povljana,
Vrčići,23249,Povljana,
Lug Poznanovečki,49222,Poznanovec,
Poznanovec,49222,Poznanovec,
Alaginci,34000,Požega,
Bankovci,34000,Požega,
Crkveni Vrhovci,34000,Požega,
Ćosine Laze,34000,Požega,
Dervišaga,34000,Požega,
Donji Emovci,34000,Požega,
Drškovci,34000,Požega,
Emovački Lug,34000,Požega,
Golobrdci,34000,Požega,
Gornji Emovci,34000,Požega,
Gradski Vrhovci,34000,Požega,
Komušina,34000,Požega,
Krivaj,34000,Požega,
Kunovci,34000,Požega,
Laze Prnjavor,34000,Požega,
Marindvor,34000,Požega,
Mihaljevci,34000,Požega,
Nova Lipa,34000,Požega,
Novi Mihaljevci,34000,Požega,
Novi Štitnjak,34000,Požega,
Novo Selo,34000,Požega,
Požega,34000,Požega,
Seoci,34000,Požega,
Stara Lipa,34000,Požega,
Šeovci,34000,Požega,
Škrabutnik,34000,Požega,
Štitnjak,34000,Požega,
Turnić,34000,Požega,
Ugarci,34000,Požega,
Vasine Laze,34000,Požega,
Vidovci,34000,Požega,
Praputnjak,51225,Praputnjak,
Gornji Humac,21424,Pražnica,
Pražnica,21424,Pražnica,
Dijebala,43211,Predavac,
Klokočevac,43211,Predavac,
Kobasičari,43211,Predavac,
Lipovčani,43211,Predavac,
Marići,43211,Predavac,
Podgorci,43211,Predavac,
Predavac,43211,Predavac,
Prekobrdo,43211,Predavac,
Prnjavor,43211,Predavac,
Reškovci,43211,Predavac,
Šiptari,43211,Predavac,
Visovi,43211,Predavac,
Benkovo,49218,Pregrada,
Bregi Kostelski,49218,Pregrada,
Bušin,49218,Pregrada,
Cigrovec,49218,Pregrada,
Donja Plemenšćina,49218,Pregrada,
Gabrovec,49218,Pregrada,
Gorjakovo,49218,Pregrada,
Gornja Plemenšćina,49218,Pregrada,
Klenice,49218,Pregrada,
Kostel,49218,Pregrada,
Kostelsko,49218,Pregrada,
Mala Gora,49218,Pregrada,
Marinec,49218,Pregrada,
Martiša Ves,49218,Pregrada,
Pavlovec Pregradski,49218,Pregrada,
Pregrada,49218,Pregrada,
Sopot,49218,Pregrada,
Stipernica,49218,Pregrada,
Svetojurski Vrh,49218,Pregrada,
Valentinovo,49218,Pregrada,
Velika Gora,49218,Pregrada,
Vinagora,49218,Pregrada,
Višnjevec,49218,Pregrada,
Vojsak,49218,Pregrada,
Vrhi Pregradski,49218,Pregrada,
Vrhi Vinagorski,49218,Pregrada,
Ošljak,23273,Preko,
Poljana,23273,Preko,
Preko,23273,Preko,
Sutomišćica,23273,Preko,
Cirkovljan,40323,Prelog,
Čehovec,40323,Prelog,
Donji Pustakovec,40323,Prelog,
Otok,40323,Prelog,
Prelog,40323,Prelog,
Sveti Juraj u Trnju,40323,Prelog,
Premuda,23294,Premuda,
Gornjaki,10346,Preseka,
Kamenica,10346,Preseka,
Kraljev Vrh,10346,Preseka,
Krušljevac,10346,Preseka,
Ledina,10346,Preseka,
Pogančec,10346,Preseka,
Preseka,10346,Preseka,
Slatina,10346,Preseka,
Strmec,10346,Preseka,
Vinkovec /dio/,10346,Preseka,
Žabnjak,10346,Preseka,
Žunci,10346,Preseka,
Bazli,51307,Prezid,
Kozji Vrh,51307,Prezid,
Kranjci,51307,Prezid,
Lautari,51307,Prezid,
Prezid,51307,Prezid,
Zbitke,51307,Prezid,
Breza,43252,Prgomelje,
Prgomelje,43252,Prgomelje,
Raić,43252,Prgomelje,
Stančići,43252,Prgomelje,
Labin,21201,Prgomet,
Ljubitovica,21201,Prgomet,
Prapatnica,21201,Prgomet,
Prgomet,21201,Prgomet,
Trolokve,21201,Prgomet,
Pridraga,23226,Pridraga,
Drvenik,20217,Pridvorje,
Kuna Konavoska,20217,Pridvorje,
Ljuta,20217,Pridvorje,
Lovorno,20217,Pridvorje,
Mihanići,20217,Pridvorje,
Pridvorje,20217,Pridvorje,
Brdovec,10291,Prigorje Brdovečko,
Drenje Brdovečko,10291,Prigorje Brdovečko,
Javorje,10291,Prigorje Brdovečko,
Prigorje Brdovečko,10291,Prigorje Brdovečko,
Prudnice,10291,Prigorje Brdovečko,
Savski Marof,10291,Prigorje Brdovečko,
Trstenik Pušćanski,10291,Prigorje Brdovečko,
Zdenci Brdovečki,10291,Prigorje Brdovečko,
Donje Primišlje,47244,Primišlje,
Gornje Primišlje,47244,Primišlje,
Mjesto Primišlje,47244,Primišlje,
Tržić Primišljanski,47244,Primišlje,
Zečev Varoš,47244,Primišlje,
Bogdanovići,21227,Primorski Dolac,
Primorski Dolac,21227,Primorski Dolac,
Draga,22202,Primošten,
Kalina,22202,Primošten,
Primošten,22202,Primošten,
Primošten Burnji/dio/,22202,Primošten,
Tribežić,22202,Primošten,
Privlaka,32251,Privlaka,
Privlaka,23233,Privlaka (Dalmacija),
Kupina,35216,Prnjavor,
Novi Grad,35216,Prnjavor,
Prnjavor,35216,Prnjavor,
Stružani,35216,Prnjavor,
Prvić Luka,22233,Prvić Luka,
Prvić Šepurine,22234,Prvić Šepurine,
Pučišća,21412,Pučišća,
Banjole,52100,Pula,
Jadreški,52100,Pula,
Pomer,52100,Pula,
Premantura,52100,Pula,
Pula,52100,Pula,
Šišan,52100,Pula,
Valtura,52100,Pula,
Punat,51521,Punat,
Stara Baška,51521,Punat,
Josipovac Punitovački,31424,Punitovci,
Jurjevac Punitovački,31424,Punitovci,
Krndija,31424,Punitovci,
Punitovci,31424,Punitovci,
Pupnat,20274,Pupnat,
Brijesta,20248,Putniković,
Dančanje,20248,Putniković,
Dubrava,20248,Putniković,
Putniković,20248,Putniković,
Tomislavovac,20248,Putniković,
Banjol,51280,Rab,
Barbat na Rabu,51280,Rab,
Kampor,51280,Rab,
Mundanije,51280,Rab,
Palit,51280,Rab,
Rab,51280,Rab,
Supetarska Draga,51280,Rab,
Rabac,52221,Rabac,
Račinovci,32262,Račinovci,
Račišće,20264,Račišće,
Bulići,47285,Radatovići,
Ćetiše,47285,Radatovići,
Doljani Žumberački,47285,Radatovići,
Dragoševci,47285,Radatovići,
Dučići,47285,Radatovići,
Goleši Žumberački,47285,Radatovići,
Gudalji,47285,Radatovići,
Kamenci,47285,Radatovići,
Keseri,47285,Radatovići,
Kuljaji,47285,Radatovići,
Kunčani,47285,Radatovići,
Liješće,47285,Radatovići,
Malinci,47285,Radatovići,
Pilatovci,47285,Radatovići,
Popovići Žumberački,47285,Radatovići,
Radatovići,47285,Radatovići,
Rajakovići,47285,Radatovići,
Sekulići,47285,Radatovići,
Šiljki,47285,Radatovići,
Gorjani Sutinski,49232,Radoboj,
Gornja Šemnica/dio/,49232,Radoboj,
Jazvine,49232,Radoboj,
Orehovec Radobojski,49232,Radoboj,
Radoboj,49232,Radoboj,
Strahinje Radobojsko,49232,Radoboj,
Bela,42242,Radovan,
Cerje Tužno,42242,Radovan,
Filipići,42242,Radovan,
Gačice,42242,Radovan,
Lovrečan,42242,Radovan,
Lukavec,42242,Radovan,
Margečan,42242,Radovan,
Osečka,42242,Radovan,
Pece,42242,Radovan,
Radovan,42242,Radovan,
Seljanec,42242,Radovan,
Stažnjevec,42242,Radovan,
Škriljevec,42242,Radovan,
Tužno,42242,Radovan,
Završje Podbelsko,42242,Radovan,
Željeznica,42242,Radovan,
Radučić,22304,Radučić,
Rajevo Selo,32261,Rajevo Selo,
Borovac,44323,Rajić,
Jazavica,44323,Rajić,
Rađenovci,44323,Rajić,
Rajčići,44323,Rajić,
Rajić,44323,Rajić,
Roždanik,44323,Rajić,
Horvati,10436,Rakov Potok,
Kalinovica,10436,Rakov Potok,
Rakov Potok,10436,Rakov Potok,
Žitarka,10436,Rakov Potok,
Baničevec,10347,Rakovec,
Brezani,10347,Rakovec,
Dropčevec,10347,Rakovec,
Dvorišće,10347,Rakovec,
Goli Vrh,10347,Rakovec,
Hruškovec,10347,Rakovec,
Hudovo,10347,Rakovec,
Kolenica,10347,Rakovec,
Lipnica,10347,Rakovec,
Mlaka,10347,Rakovec,
Rakovec,10347,Rakovec,
Samoborec,10347,Rakovec,
Šelovec,10347,Rakovec,
Valetić,10347,Rakovec,
Vrhovec,10347,Rakovec,
Basara,47245,Rakovica,
Brajdić Selo,47245,Rakovica,
Brezovac,47245,Rakovica,
Broćanac,47245,Rakovica,
Čatrnja,47245,Rakovica,
Čuić Brdo,47245,Rakovica,
Drage,47245,Rakovica,
Gornja Močila,47245,Rakovica,
Grabovac,47245,Rakovica,
Jamarje,47245,Rakovica,
Jelov Klanac,47245,Rakovica,
Klanac,47245,Rakovica,
Koranski Lug,47245,Rakovica,
Kordunski Ljeskovac,47245,Rakovica,
Korita Rakovička,47245,Rakovica,
Lipovac,47245,Rakovica,
Mašvina,47245,Rakovica,
Nova Kršlja,47245,Rakovica,
Oštarski Stanovi,47245,Rakovica,
Rakovačko Selište,47245,Rakovica,
Rakovica,47245,Rakovica,
Stara Kršlja,47245,Rakovica,
Belanovo Selo,48312,Rasinja,
Cvetkovec,48312,Rasinja,
Duga Rijeka,48312,Rasinja,
Gorica,48312,Rasinja,
Grbaševec,48312,Rasinja,
Ivančec,48312,Rasinja,
Koledinec,48312,Rasinja,
Kuzminec,48312,Rasinja,
Ludbreški Ivanec,48312,Rasinja,
Lukovec,48312,Rasinja,
Mala Rasinjica,48312,Rasinja,
Mala Rijeka,48312,Rasinja,
Prkos,48312,Rasinja,
Radeljevo Selo,48312,Rasinja,
Rasinja,48312,Rasinja,
Ribnjak,48312,Rasinja,
Velika Rasinjica,48312,Rasinja,
Veliki Grabičani,48312,Rasinja,
Veliki Poganac,48312,Rasinja,
Vojvodinec,48312,Rasinja,
Krapan,52223,Raša,
Most Raša,52223,Raša,
Raša,52223,Raša,
Bučje,34315,Ratkovica,
Drenovac,34315,Ratkovica,
Komorica,34315,Ratkovica,
Ratkovica,34315,Ratkovica,
Rava,23283,Rava,
Bojnikovec,48265,Raven,
Doljanec,48265,Raven,
Donji Dubovec,48265,Raven,
Donji Tkalec,48265,Raven,
Ferežani,48265,Raven,
Gornji Dubovec,48265,Raven,
Gornji Tkalec,48265,Raven,
Gregurovec,48265,Raven,
Kapela Ravenska,48265,Raven,
Kučari,48265,Raven,
Kunđevec,48265,Raven,
Lemeš,48265,Raven,
Mali Raven,48265,Raven,
Novaki Ravenski,48265,Raven,
Pavlovec Ravenski,48265,Raven,
Sela Ravenska,48265,Raven,
Srednji Dubovec,48265,Raven,
Stara Ves Ravenska,48265,Raven,
Špiranec,48265,Raven,
Veliki Raven,48265,Raven,
Hlevci,51314,Ravna Gora,
Ravna Gora,51314,Ravna Gora,
Stara Sušica,51314,Ravna Gora,
Stari Laz,51314,Ravna Gora,
Jovići,23248,Ražanac,
Krneza,23248,Ražanac,
Ljubač,23248,Ražanac,
Ljubački Stanovi,23248,Ražanac,
Podvršje,23248,Ražanac,
Radovin,23248,Ražanac,
Ražanac,23248,Ražanac,
Rtina,23248,Ražanac,
Karasi,47203,Rečica,
Luka Pokupska,47203,Rečica,
Rečica,47203,Rečica,
Zamršje,47203,Rečica,
Kamenica,48305,Reka,
Reka,48305,Reka,
Bukovica,35403,Rešetari,
Rešetari,35403,Rešetari,
Prkovci,32282,Retkovci,
Retkovci,32282,Retkovci,
Donja Stranica,47272,Ribnik,
Drenovica Lipnička,47272,Ribnik,
Goli Vrh Lipnički,47272,Ribnik,
Gorica Lipnička,47272,Ribnik,
Gornja Stranica,47272,Ribnik,
Griče,47272,Ribnik,
Jadrići,47272,Ribnik,
Jarnevići,47272,Ribnik,
Jasenovica,47272,Ribnik,
Lipnik,47272,Ribnik,
Martinski Vrh,47272,Ribnik,
Mošanci,47272,Ribnik,
Novaki Lipnički,47272,Ribnik,
Obrh,47272,Ribnik,
Ravnica,47272,Ribnik,
Ribnik,47272,Ribnik,
Skradsko Selo,47272,Ribnik,
Sopčić Vrh,47272,Ribnik,
Sračak,47272,Ribnik,
Stankovci,47272,Ribnik,
Veselići,47272,Ribnik,
Ričice,21267,Ričice,
Rijeka,51000,Rijeka,
Benčići,52425,Roč,
Blatna Vas,52425,Roč,
Brnobići,52425,Roč,
Čiritež,52425,Roč,
Erkovčići,52425,Roč,
Forčići,52425,Roč,
Gornja Nugla,52425,Roč,
Hum,52425,Roč,
Kompanj,52425,Roč,
Kotli,52425,Roč,
Kras,52425,Roč,
Krkuž,52425,Roč,
Rim,52425,Roč,
Roč,52425,Roč,
Ročko Polje,52425,Roč,
Stanica Roč,52425,Roč,
Sušići,52425,Roč,
Rogotin,20343,Rogotin,
Šarić Struga,20343,Rogotin,
Dvornica,22203,Rogoznica,
Jarebinjak,22203,Rogoznica,
Kotelja,22203,Rogoznica,
Oglavci,22203,Rogoznica,
Pazdelj,22203,Rogoznica,
Pišćet,22203,Rogoznica,
Podglavica,22203,Rogoznica,
Podorljak,22203,Rogoznica,
Ražanj,22203,Rogoznica,
Rogoznica,22203,Rogoznica,
Sapina Doca,22203,Rogoznica,
Široka Glavica,22203,Rogoznica,
Zečevo Rogozničko,22203,Rogoznica,
Andrijaševci,32271,Rokovci Andrijaševci,
Rokovci,32271,Rokovci Andrijaševci,
Rovinj,52210,Rovinj (Rovigno),
Rovinjsko Selo,52210,Rovinj (Rovigno),
Domankuš,43212,Rovišće,
Draganić,43212,Rovišće,
Kakinac,43212,Rovišće,
Kovačevac,43212,Rovišće,
Kraljevac,43212,Rovišće,
Markovac Križevački,43212,Rovišće,
Rovišće,43212,Rovišće,
Tuk,43212,Rovišće,
Žabjak,43212,Rovišće,
Donja Stupnica,44437,Rujevac,
Gage,44437,Rujevac,
Gornja Stupnica,44437,Rujevac,
Gvozdansko,44437,Rujevac,
Kosna,44437,Rujevac,
Ljeskovac,44437,Rujevac,
Ljubina,44437,Rujevac,
Majdan,44437,Rujevac,
Pedalj,44437,Rujevac,
Rujevac,44437,Rujevac,
Trgovi,44437,Rujevac,
Podosoje,21261,Runović,
Runović,21261,Runović,
Donja Bebrina,35208,Ruščica,
Gornja Bebrina,35208,Ruščica,
Gornja Vrba,35208,Ruščica,
Klakar,35208,Ruščica,
Ruščica,35208,Ruščica,
Baljci,22322,Ružić,
Čavoglave,22322,Ružić,
Gradac,22322,Ružić,
Kljake,22322,Ružić,
Mirlović Polje,22322,Ružić,
Otavice,22322,Ružić,
Ružić,22322,Ružić,
Umljanovići,22322,Ružić,
Saborsko,47306,Saborsko,
Sali,23281,Sali,
Zaglav,23281,Sali,
Bobovica,10430,Samobor,
Braslovje,10430,Samobor,
Bukovje Podvrško,10430,Samobor,
Celine Samoborske,10430,Samobor,
Cerje Samoborsko,10430,Samobor,
Domaslovec,10430,Samobor,
Draganje Selo,10430,Samobor,
Dragonoš,10430,Samobor,
Dubrava Samoborska,10430,Samobor,
Farkaševec Samoborski,10430,Samobor,
Gradna,10430,Samobor,
Gregurić Breg,10430,Samobor,
Hrastina Samoborska,10430,Samobor,
Kladje,10430,Samobor,
Kotari,10430,Samobor,
Mala Rakovica,10430,Samobor,
Mali Lipovec,10430,Samobor,
Manja Vas,10430,Samobor,
Medsave,10430,Samobor,
Molvice,10430,Samobor,
Prekrižje Plešivičko,10430,Samobor,
Rude,10430,Samobor,
Samobor,10430,Samobor,
Samoborski Otok,10430,Samobor,
Savršćak,10430,Samobor,
Slani Dol,10430,Samobor,
Slapnica,10430,Samobor,
Slavagora,10430,Samobor,
Smerovišće,10430,Samobor,
Šipački Breg,10430,Samobor,
Velika Rakovica,10430,Samobor,
Veliki Lipovec,10430,Samobor,
Vratnik Samoborski,10430,Samobor,
Vrbovec Samoborski,10430,Samobor,
Vrhovčak,10430,Samobor,
Gašinci,31421,Satnica Đakovačka,
Satnica Đakovačka,31421,Satnica Đakovačka,
Bašanija,52475,Savudrija (Salvore),
Crveni Vrh,52475,Savudrija (Salvore),
Savudrija,52475,Savudrija (Salvore),
Zambratija,52475,Savudrija (Salvore),
Seget Donji,21218,Seget Donji,
Seget Gornji,21218,Seget Donji,
Donje Mokrice,44273,Sela,
Dumače,44273,Sela,
Gornje Morkice,44273,Sela,
Greda,44273,Sela,
Jazvenik,44273,Sela,
Međurače,44273,Sela,
Nebojan,44273,Sela,
Novi Farkašić,44273,Sela,
Petrovec,44273,Sela,
Sela,44273,Sela,
Slana,44273,Sela,
Srednje Mokrice,44273,Sela,
Stara Drenčina,44273,Sela,
Vratečko,44273,Sela,
Vurot,44273,Sela,
Novo Selo,21425,Selca,
Selca,21425,Selca,
Selce,51266,Selce,
Selci Đakovački,31415,Selci Đakovački,
Bukovec,40314,Selnica,
Donji Koncovčak,40314,Selnica,
Donji Zebanec,40314,Selnica,
Gornji Zebanec,40314,Selnica,
Merhatovec,40314,Selnica,
Plešivica,40314,Selnica,
Praporčan,40314,Selnica,
Selnica,40314,Selnica,
Strukovec,40314,Selnica,
Zaveščak,40314,Selnica,
Zebanec Selo,40314,Selnica,
Kešinci,31402,Semeljci,
Koritna,31402,Semeljci,
Semeljci,31402,Semeljci,
Senj,53270,Senj,
Senjska Draga,53270,Senj,
Stolac,53270,Senj,
Rivanj,23291,Sestrunj,
Sestrunj,23291,Sestrunj,
Budenec,10360,Sesvete,
Dobrodol,10360,Sesvete,
Goranec,10360,Sesvete,
Kućanec,10360,Sesvete,
Markovo Polje,10360,Sesvete,
Popovec,10360,Sesvete,
Sesvete,10360,Sesvete,
Soblinec,10360,Sesvete,
Šašinovec,10360,Sesvete,
Šimunčevec,10360,Sesvete,
Vuger Selo,10360,Sesvete,
Vugrovec Donji,10360,Sesvete,
Vugrovec Gornji,10360,Sesvete,
Žerjavinec,10360,Sesvete,
Ćosinci,34312,Sesvete (kod Požege),
Grabarje,34312,Sesvete (kod Požege),
Knežci,34312,Sesvete (kod Požege),
Sesvete,34312,Sesvete (kod Požege),
Zarilac,34312,Sesvete (kod Požege),
Cerje,10361,Sesvete-Kraljevec,
Čista Mlaka,10361,Sesvete-Kraljevec,
Drenčec,10361,Sesvete-Kraljevec,
Dumovec,10361,Sesvete-Kraljevec,
Glavničica,10361,Sesvete-Kraljevec,
Novaki Nartski,10361,Sesvete-Kraljevec,
Otok Nartski,10361,Sesvete-Kraljevec,
Otok Svibovski,10361,Sesvete-Kraljevec,
Sop,10361,Sesvete-Kraljevec,
Struga Nartska,10361,Sesvete-Kraljevec,
Svibje,10361,Sesvete-Kraljevec,
Trstenik Nartski,10361,Sesvete-Kraljevec,
Kašljavac,43274,Severin,
Orovac,43274,Severin,
Ravneš,43274,Severin,
Severin,43274,Severin,
Damalj,51329,Severin na Kupi,
Draga Lukovdolska,51329,Severin na Kupi,
Klanac,51329,Severin na Kupi,
Liplje,51329,Severin na Kupi,
Mali Jadrč,51329,Severin na Kupi,
Močile,51329,Severin na Kupi,
Osojnik,51329,Severin na Kupi,
Plešivica,51329,Severin na Kupi,
Ponikve,51329,Severin na Kupi,
Rim,51329,Severin na Kupi,
Severin na Kupi,51329,Severin na Kupi,
Smišljak,51329,Severin na Kupi,
Veliki Jadrč,51329,Severin na Kupi,
Zdihovo,51329,Severin na Kupi,
Bartolovci,35252,Sibinj,
Brčino,35252,Sibinj,
Čelikovići,35252,Sibinj,
Gornji Andrijevci,35252,Sibinj,
Grgurevići,35252,Sibinj,
Grižići,35252,Sibinj,
Jakačina Mala,35252,Sibinj,
Krajačići,35252,Sibinj,
Ravan,35252,Sibinj,
Sibinj,35252,Sibinj,
Slobodnica,35252,Sibinj,
Završje,35252,Sibinj,
Jaruge,35224,Sikirevci,
Sikirevci,35224,Sikirevci,
Silba,23295,Silba,
Brnaze,21230,Sinj,
Čitluk,21230,Sinj,
Glavice,21230,Sinj,
Jasensko,21230,Sinj,
Karakašica,21230,Sinj,
Lučane,21230,Sinj,
Radošić,21230,Sinj,
Sinj,21230,Sinj,
Suhač,21230,Sinj,
Turjaci,21230,Sinj,
Barica,43541,Sirač,
Miljanovac,43541,Sirač,
Sirač,43541,Sirač,
Bok Palanječki,44000,Sisak,
Hrastelnica,44000,Sisak,
Ljubljanica,44000,Sisak,
Odra Sisačka,44000,Sisak,
Palanjek,44000,Sisak,
Setuš,44000,Sisak,
Sisak,44000,Sisak,
Staro Pračno,44000,Sisak,
Strelečko,44000,Sisak,
Stupno,44000,Sisak,
Tišina Erdedska,44000,Sisak,
Tišina Kaptolska,44000,Sisak,
Žabno,44000,Sisak,
Žirčica,44000,Sisak,
Crnac,44010,Sisak-Caprag,
Novo Pračno,44010,Sisak-Caprag,
Novo Selo,44010,Sisak-Caprag,
Biočić,22321,Siverić,
Kadina Glavica,22321,Siverić,
Kanjane,22321,Siverić,
Miočić,22321,Siverić,
Parčić,22321,Siverić,
Siverić,22321,Siverić,
Štikovo,22321,Siverić,
Tepljuh,22321,Siverić,
Donji Sjeničak,47213,Sjeničak Lasinjski,
Gornji Sjeničak,47213,Sjeničak Lasinjski,
Sjeničak Lasinjski,47213,Sjeničak Lasinjski,
Banska Selnica,47212,Skakavac,
Banski Moravci,47212,Skakavac,
Brežani,47212,Skakavac,
Brođani,47212,Skakavac,
Donja Trebinja,47212,Skakavac,
Gornja Trebinja,47212,Skakavac,
Kablar,47212,Skakavac,
Lipje,47212,Skakavac,
Popović Brdo,47212,Skakavac,
Ribari,47212,Skakavac,
Skakavac,47212,Skakavac,
Slunjska Selnica,47212,Skakavac,
Slunjski Moravci,47212,Skakavac,
Brezje Dobransko,51311,Skrad,
Bukov Vrh,51311,Skrad,
Bukovac Podvrški,51311,Skrad,
Divjake,51311,Skrad,
Gorani,51311,Skrad,
Gorica Skradska,51311,Skrad,
Gornja Dobra,51311,Skrad,
Gramalj,51311,Skrad,
Hosnik,51311,Skrad,
Hribac,51311,Skrad,
Mala Dobra,51311,Skrad,
Malo Selce,51311,Skrad,
Pećišće,51311,Skrad,
Planina Skradska,51311,Skrad,
Podslemski Lazi,51311,Skrad,
Podstena,51311,Skrad,
Pucak,51311,Skrad,
Resnatac,51311,Skrad,
Skrad,51311,Skrad,
Sleme Skradsko,51311,Skrad,
Trški Lazi,51311,Skrad,
Tusti Vrh,51311,Skrad,
Veliko Selce,51311,Skrad,
Žrnovac,51311,Skrad,
Bičine,22222,Skradin,
Bratiškovci,22222,Skradin,
Dubravice,22222,Skradin,
Gorice,22222,Skradin,
Gračac,22222,Skradin,
Ićevo,22222,Skradin,
Plastovo,22222,Skradin,
Rupe,22222,Skradin,
Skradin,22222,Skradin,
Skradinsko Polje,22222,Skradin,
Sonković,22222,Skradin,
Vačani,22222,Skradin,
Velika Glava,22222,Skradin,
Ždrapanj,22222,Skradin,
Slakovci,32242,Slakovci,
Srijemske Laze,32242,Slakovci,
Svinjarevci,32242,Slakovci,
Banići,20232,Slano,
Majkovi,20232,Slano,
Mravnica,20232,Slano,
Podgora,20232,Slano,
Slano,20232,Slano,
Trnova,20232,Slano,
Bakić,33520,Slatina,
Bistrica,33520,Slatina,
Donje Kusonje,33520,Slatina,
Donji Meljani,33520,Slatina,
Golenić,33520,Slatina,
Gornje Kusonje,33520,Slatina,
Gornji Miholjac,33520,Slatina,
Grabić,33520,Slatina,
Ivanbrijeg,33520,Slatina,
Josipovo,33520,Slatina,
Kozice,33520,Slatina,
Lukavac,33520,Slatina,
Medinci,33520,Slatina,
Nova Šarovka,33520,Slatina,
Novi Senkovac,33520,Slatina,
Novo Kusonje,33520,Slatina,
Podravska Slatina,33520,Slatina,
Radosavci,33520,Slatina,
Sladojevački Lug,33520,Slatina,
Sladojevci,33520,Slatina,
Španat,33520,Slatina,
Višnjica,33520,Slatina,
Arbanija,21224,Slatine,
Slatine,21224,Slatine,
Slatinski Drenovac,33516,Slatinski Drenovac,
Brodski Varoš,35000,Slavonski Brod,
Gromačnik,35000,Slavonski Brod,
Slavonski Brod,35000,Slavonski Brod,
Slavonski Kobaš,35255,Slavonski Kobaš,
Kruševica,35220,Slavonski Šamac,
Slavonski Šamac,35220,Slavonski Šamac,
Krstatice,21272,Slivno,
Mijaca,21272,Slivno,
Slivno,21272,Slivno,
Brest,52421,Slum,
Dane,52421,Slum,
Jelovice,52421,Slum,
Klenovščak,52421,Slum,
Kropinjak,52421,Slum,
Slum,52421,Slum,
Trstenik,52421,Slum,
Vodice,52421,Slum,
Arapovac,47240,Slunj,
Cvitović,47240,Slunj,
Čamerovac,47240,Slunj,
Donja Glina,47240,Slunj,
Donje Taborište,47240,Slunj,
Donji Cerovac,47240,Slunj,
Donji Furjan,47240,Slunj,
Donji Kremen,47240,Slunj,
Donji Lađevac,47240,Slunj,
Donji Nikšić,47240,Slunj,
Donji Popovac,47240,Slunj,
Dubrave,47240,Slunj,
Glinsko Vrelo,47240,Slunj,
Gornja Glina,47240,Slunj,
Gornje Taborište,47240,Slunj,
Gornji Cerovac,47240,Slunj,
Gornji Furjan,47240,Slunj,
Gornji Kremen,47240,Slunj,
Gornji Lađevac,47240,Slunj,
Gornji Nikšić,47240,Slunj,
Gornji Popovac,47240,Slunj,
Jame,47240,Slunj,
Kosa,47240,Slunj,
Lađevačko Selište,47240,Slunj,
Lumbardenik,47240,Slunj,
Mali Vuković,47240,Slunj,
Marindolsko Brdo,47240,Slunj,
Miljevac,47240,Slunj,
Novo Selo,47240,Slunj,
Pavlovac,47240,Slunj,
Podmelnica,47240,Slunj,
Polje,47240,Slunj,
Rastoke,47240,Slunj,
Salopek Luke,47240,Slunj,
Sastavak,47240,Slunj,
Slunj,47240,Slunj,
Slušnica,47240,Slunj,
Videkić Selo,47240,Slunj,
Zapoljak,47240,Slunj,
Donje Biljane,23424,Smilčić,
Donji Kašić,23424,Smilčić,
Gornje Biljane,23424,Smilčić,
Islam Grčki,23424,Smilčić,
Smilčić,23424,Smilčić,
Bužim,53211,Smiljan,
Rastoka,53211,Smiljan,
Smiljan,53211,Smiljan,
Smiljansko Polje,53211,Smiljan,
Smokvica,20272,Smokvica,
Brđani Sokolovački,48306,Sokolovac,
Domaji,48306,Sokolovac,
Donjara,48306,Sokolovac,
Donji Maslarac,48306,Sokolovac,
Gornji Maslarac,48306,Sokolovac,
Grdak,48306,Sokolovac,
Jankovac,48306,Sokolovac,
Ladislav Sokolovački,48306,Sokolovac,
Lepavina,48306,Sokolovac,
Mala Branjska,48306,Sokolovac,
Mala Mučna,48306,Sokolovac,
Mali Botinovac,48306,Sokolovac,
Mali Grabičani,48306,Sokolovac,
Mali Poganac,48306,Sokolovac,
Miličani,48306,Sokolovac,
Paunovac,48306,Sokolovac,
Prnjavor Lepavinski,48306,Sokolovac,
Rijeka Koprivnička,48306,Sokolovac,
Sokolovac,48306,Sokolovac,
Srijem,48306,Sokolovac,
Široko Selo,48306,Sokolovac,
Trnovac Sokolovački,48306,Sokolovac,
Velika Branjska,48306,Sokolovac,
Velika Mučna,48306,Sokolovac,
Veliki Botinovac,48306,Sokolovac,
Vrhovac Sokolovački,48306,Sokolovac,
Blaca,21210,Solin,
Solin,21210,Solin,
Soljani,32255,Soljani,
Gornje Predrijevo,33525,Sopje,
Kapinci,33525,Sopje,
Novaki,33525,Sopje,
Sopjanska Greda,33525,Sopje,
Sopje,33525,Sopje,
Vaška,33525,Sopje,
Cernik,10457,Sošice,
Jezernice,10457,Sošice,
Kordići Žumberački,10457,Sošice,
Plavci,10457,Sošice,
Reštovo Žumberačko,10457,Sošice,
Sopote,10457,Sošice,
Sošice,10457,Sošice,
Stari Grad Žumberački,10457,Sošice,
Visoće,10457,Sošice,
Grabovo,32232,Sotin,
Sotin,32232,Sotin,
Kamen,21000,Split,
Split,21000,Split,
Sračinec,42209,Sračinec,
Svibovec Podravski,42209,Sračinec,
Begluci,23445,Srb,
Brotnja,23445,Srb,
Dabašnica,23445,Srb,
Kunovac Kupirovački,23445,Srb,
Kupirovo,23445,Srb,
Neteka,23445,Srb,
Srb,23445,Srb,
Suvaja,23445,Srb,
Zaklopac,23445,Srb,
Donje Prilišće,47273,Srednje Prilišće,
Gornje Prilišće,47273,Srednje Prilišće,
Račak,47273,Srednje Prilišće,
Srednje Prilišće,47273,Srednje Prilišće,
Vukova Gorica,47273,Srednje Prilišće,
Srinjine,21292,Srinjine,
Donje Jame,44412,Stankovac,
Gornje Jame,44412,Stankovac,
Gračanica Šišinečka,44412,Stankovac,
Mala Solina,44412,Stankovac,
Stankovac,44412,Stankovac,
Zaloj,44412,Stankovac,
Banjevci,23422,Stankovci,
Bila Vlaka,23422,Stankovci,
Budak,23422,Stankovci,
Crljenik,23422,Stankovci,
Dobra Voda,23422,Stankovci,
Morpolača,23422,Stankovci,
Prović,23422,Stankovci,
Radošinovci,23422,Stankovci,
Stankovci,23422,Stankovci,
Velim,23422,Stankovci,
Vukšić,23422,Stankovci,
Donji Varoš,35435,Stara Gradiška,
Gornji Varoš,35435,Stara Gradiška,
Novi Varoš,35435,Stara Gradiška,
Pivare,35435,Stara Gradiška,
Stara Gradiška,35435,Stara Gradiška,
Uskoci,35435,Stara Gradiška,
Dol,21460,Stari Grad,
Rudina,21460,Stari Grad,
Selca kod Starog Grada,21460,Stari Grad,
Stari Grad,21460,Stari Grad,
Novi Jankovci,32241,Stari Jankovci,
Stari Jankovci,32241,Stari Jankovci,
Đurđanci,32284,Stari Mikanovci,
Mrzović,32284,Stari Mikanovci,
Stari Mikanovci,32284,Stari Mikanovci,
Vrbica,32284,Stari Mikanovci,
Klada,53286,Starigrad (kod Senja),
Starigrad,53286,Starigrad (kod Senja),
Velike Brisnice,53286,Starigrad (kod Senja),
Seline,23244,Starigrad Paklenica,
Starigrad,23244,Starigrad Paklenica,
Komarnica,35420,Staro Petrovo Selo,
Oštri Vrh,35420,Staro Petrovo Selo,
Starci,35420,Staro Petrovo Selo,
Staro Petrovo Selo,35420,Staro Petrovo Selo,
Štivica,35420,Staro Petrovo Selo,
Tisovac,35420,Staro Petrovo Selo,
Vladisovo,35420,Staro Petrovo Selo,
Staševica,20345,Staševica,
Donji Hrastovac,44221,Staza,
Pobrđani,44221,Staza,
Stobreč,21311,Stobreč,
Gornje Selo,21432,Stomorska,
Stomorska,21432,Stomorska,
Boljenovići,20230,Ston,
Broce,20230,Ston,
Česvinica,20230,Ston,
Duba Stonska,20230,Ston,
Hodilje,20230,Ston,
Luka,20230,Ston,
Mali Ston,20230,Ston,
Metohija,20230,Ston,
Sparagovići,20230,Ston,
Ston,20230,Ston,
Zabrđe,20230,Ston,
Merolino Sikirevačko,31410,Strizivojna,
Strizivojna,31410,Strizivojna,
Orešje,10434,Strmec Samoborski,
Strmec Samoborski,10434,Strmec Samoborski,
Strmica,22311,Strmica,
Strošinci,32256,Strošinci,
Pila,49244,Stubičke Toplice,
Strmec Stubički,49244,Stubičke Toplice,
Stubičke Toplice,49244,Stubičke Toplice,
Studenci,21265,Studenci,
Sućuraj,21469,Sućuraj,
Borova,33410,Suhopolje,
Bukova,33410,Suhopolje,
Gaćište,33410,Suhopolje,
Naudovac,33410,Suhopolje,
Orešac,33410,Suhopolje,
Pčelić,33410,Suhopolje,
Suhopolje,33410,Suhopolje,
Zvonimirevo,33410,Suhopolje,
Debeljak,23206,Sukošan,
Podvršje,23206,Sukošan,
Sukošan,23206,Sukošan,
Sumartin,21426,Sumartin,
Četvrtkovac,44210,Sunja,
Donja Letina,44210,Sunja,
Drljača,44210,Sunja,
Gornja Letina,44210,Sunja,
Gradusa Posavska,44210,Sunja,
Greda Sunjska,44210,Sunja,
Krivaj Sunjski,44210,Sunja,
Novoselci,44210,Sunja,
Petrinjci,44210,Sunja,
Radonja Luka,44210,Sunja,
Staza,44210,Sunja,
Sunja,44210,Sunja,
Vedro Polje,44210,Sunja,
Žreme,44210,Sunja,
Mirca,21400,Supetar,
Supetar,21400,Supetar,
Susak,51561,Susak,
Sutivan,21403,Sutivan,
Suza,31308,Suza,
Donji Mihaljevec,40326,Sveta Marija,
Sveta Marija,40326,Sveta Marija,
Brezje Samoborsko,10431,Sveta Nedjelja,
Jagnjić Dol,10431,Sveta Nedjelja,
Kerestinec,10431,Sveta Nedjelja,
Mala Gorica,10431,Sveta Nedjelja,
Novaki Samoborski,10431,Sveta Nedjelja,
Srebrenjak,10431,Sveta Nedjelja,
Sveta Nedjelja,10431,Sveta Nedjelja,
Svetonedjeljski Breg,10431,Sveta Nedjelja,
Hrženica,42233,Sveti Đurđ,
Karlovec Ludbreški,42233,Sveti Đurđ,
Komarnica Ludbreška,42233,Sveti Đurđ,
Luka Ludbreška,42233,Sveti Đurđ,
Obrankovec,42233,Sveti Đurđ,
Priles,42233,Sveti Đurđ,
Sesvete Ludbreške,42233,Sveti Đurđ,
Struga,42233,Sveti Đurđ,
Sveti Đurđ,42233,Sveti Đurđ,
Donje Raštane,23207,Sveti Filip i Jakov,
Gornje Raštane,23207,Sveti Filip i Jakov,
Sikovo,23207,Sveti Filip i Jakov,
Sv. Filip i Jakov,23207,Sveti Filip i Jakov,
Turanj,23207,Sveti Filip i Jakov,
Beletinec,42214,Sveti Ilija,
Doljan,42214,Sveti Ilija,
Krušljevec,42214,Sveti Ilija,
Sveti Ilija,42214,Sveti Ilija,
Žigrovec,42214,Sveti Ilija,
Berislavec,10380,Sveti Ivan Zelina,
Biškupec Zelinski,10380,Sveti Ivan Zelina,
Blaževdol,10380,Sveti Ivan Zelina,
Breg Mokrički,10380,Sveti Ivan Zelina,
Bukevje,10380,Sveti Ivan Zelina,
Bukovec Zelinski,10380,Sveti Ivan Zelina,
Črečan,10380,Sveti Ivan Zelina,
Donja Topličica,10380,Sveti Ivan Zelina,
Donje Orešje,10380,Sveti Ivan Zelina,
Donje Psarjevo,10380,Sveti Ivan Zelina,
Gornja Topličica,10380,Sveti Ivan Zelina,
Gornje Orešje,10380,Sveti Ivan Zelina,
Gornje Psarjevo,10380,Sveti Ivan Zelina,
Hrastje,10380,Sveti Ivan Zelina,
Kalinje,10380,Sveti Ivan Zelina,
Kladešćica,10380,Sveti Ivan Zelina,
Kreča Ves,10380,Sveti Ivan Zelina,
Marinovec Zelinski,10380,Sveti Ivan Zelina,
Novakovec Bisački,10380,Sveti Ivan Zelina,
Novo Mjesto,10380,Sveti Ivan Zelina,
Obrež Zelinski,10380,Sveti Ivan Zelina,
Prepolno,10380,Sveti Ivan Zelina,
Pretoki,10380,Sveti Ivan Zelina,
Selnica Psarjevačka,10380,Sveti Ivan Zelina,
Sveti Ivan Zelina,10380,Sveti Ivan Zelina,
Šalovec,10380,Sveti Ivan Zelina,
Šulinec,10380,Sveti Ivan Zelina,
Velika Gora,10380,Sveti Ivan Zelina,
Žitomir,10380,Sveti Ivan Zelina,
Brezovljani,48214,Sveti Ivan Žabno,
Novi Glog,48214,Sveti Ivan Žabno,
Predavec Križevački,48214,Sveti Ivan Žabno,
Sveti Ivan Žabno,48214,Sveti Ivan Žabno,
Škrinjari,48214,Sveti Ivan Žabno,
Trema,48214,Sveti Ivan Žabno,
Biljevine,53284,Sveti Juraj,
Sveti Juraj,53284,Sveti Juraj,
Volarice,53284,Sveti Juraj,
Brezova,49223,Sveti Križ Začretje,
Ciglenica Zagorska,49223,Sveti Križ Začretje,
Donja Pačetina,49223,Sveti Križ Začretje,
Dukovec,49223,Sveti Križ Začretje,
Komor Začretski,49223,Sveti Križ Začretje,
Kotarice,49223,Sveti Križ Začretje,
Kozjak Začretski,49223,Sveti Križ Začretje,
Mirkovec,49223,Sveti Križ Začretje,
Prosenik Začretski,49223,Sveti Križ Začretje,
Pustodol Začretski,49223,Sveti Križ Začretje,
Sekirišće,49223,Sveti Križ Začretje,
Sveti Križ Začretje,49223,Sveti Križ Začretje,
Štrucljevo,49223,Sveti Križ Začretje,
Švaljkovec/dio/,49223,Sveti Križ Začretje,
Temovec,49223,Sveti Križ Začretje,
Vrankovec,49223,Sveti Križ Začretje,
Zleć,49223,Sveti Križ Začretje,
Čehići,52448,Sveti Lovreč,
Frnjolići,52448,Sveti Lovreč,
Heraki,52448,Sveti Lovreč,
Ivići,52448,Sveti Lovreč,
Jakići I i II,52448,Sveti Lovreč,
Jurcani,52448,Sveti Lovreč,
Kapovići,52448,Sveti Lovreč,
Knapići,52448,Sveti Lovreč,
Kršuli,52448,Sveti Lovreč,
Krunčići,52448,Sveti Lovreč,
Lakovići,52448,Sveti Lovreč,
Medaki,52448,Sveti Lovreč,
Medvidići,52448,Sveti Lovreč,
Orbani,52448,Sveti Lovreč,
Pajari,52448,Sveti Lovreč,
Perini,52448,Sveti Lovreč,
Radići,52448,Sveti Lovreč,
Rajki,52448,Sveti Lovreč,
Selina,52448,Sveti Lovreč,
Stranići kod Sv. Lovreča,52448,Sveti Lovreč,
Sveti Lovreč,52448,Sveti Lovreč,
Šeraje,52448,Sveti Lovreč,
Šušnjići,52448,Sveti Lovreč,
Vošteni,52448,Sveti Lovreč,
Zgrabljići,52448,Sveti Lovreč,
Brezovec,40313,Sveti Martin na Muri,
Čestijanec,40313,Sveti Martin na Muri,
Gornji Koncovčak,40313,Sveti Martin na Muri,
Gradiščak,40313,Sveti Martin na Muri,
Grkaveščak,40313,Sveti Martin na Muri,
Hlapičina,40313,Sveti Martin na Muri,
Jurovčak,40313,Sveti Martin na Muri,
Jurovec,40313,Sveti Martin na Muri,
Kapelščak,40313,Sveti Martin na Muri,
Lapšina,40313,Sveti Martin na Muri,
Marof,40313,Sveti Martin na Muri,
Sv. Martin na Muri,40313,Sveti Martin na Muri,
Vrhovljan,40313,Sveti Martin na Muri,
Žabnik,40313,Sveti Martin na Muri,
Dolec Podokićki,10435,Sveti Martin pod Okićem,
Drežnik Podokićki,10435,Sveti Martin pod Okićem,
Falašćak,10435,Sveti Martin pod Okićem,
Galgovo,10435,Sveti Martin pod Okićem,
Klake,10435,Sveti Martin pod Okićem,
Konšćica,10435,Sveti Martin pod Okićem,
Podgrađe Podokićko,10435,Sveti Martin pod Okićem,
Sveti Martin pod Okićem,10435,Sveti Martin pod Okićem,
Sveti Petar u šumi,52404,Sveti Petar u šumi,
Zabrežani,52404,Sveti Petar u šumi,
Mandelići,42342,Svetvinčenat,
Bankovići,52342,Svetvinčenat,
Bibići,52342,Svetvinčenat,
Bokordići,52342,Svetvinčenat,
Bonašini,52342,Svetvinčenat,
Boškari,52342,Svetvinčenat,
Bričanci,52342,Svetvinčenat,
Brščići,52342,Svetvinčenat,
Butkovići,52342,Svetvinčenat,
Cirka,52342,Svetvinčenat,
Cukrići,52342,Svetvinčenat,
Čabrunići,52342,Svetvinčenat,
Dokići,52342,Svetvinčenat,
Foli,52342,Svetvinčenat,
Gilešići,52342,Svetvinčenat,
Juršići,52342,Svetvinčenat,
Klarići,52342,Svetvinčenat,
Krančići,52342,Svetvinčenat,
Muškovići,52342,Svetvinčenat,
Orlići,52342,Svetvinčenat,
Pajkovići,52342,Svetvinčenat,
Paradiž,52342,Svetvinčenat,
Peresiji,52342,Svetvinčenat,
Pusti,52342,Svetvinčenat,
Rapanji,52342,Svetvinčenat,
Režanci,52342,Svetvinčenat,
Salambati,52342,Svetvinčenat,
Smoljanci,52342,Svetvinčenat,
Sveti Kirin,52342,Svetvinčenat,
Svetvinčenat,52342,Svetvinčenat,
Škicini,52342,Svetvinčenat,
Štancija Grgur,52342,Svetvinčenat,
Štokovci,52342,Svetvinčenat,
Sredanci,35215,Svilaj,
Svilaj,35215,Svilaj,
Zoljani,35215,Svilaj,
Jasenik,43227,Šandrovac,
Pupelica,43227,Šandrovac,
Šandrovac,43227,Šandrovac,
Brdce,51214,Šapjane,
Lipa,51214,Šapjane,
Pasjak,51214,Šapjane,
Rupa,51214,Šapjane,
Šapjane,51214,Šapjane,
Mohovo,32234,Šarengrad,
Šarengrad,32234,Šarengrad,
Čapljani,44222,Šaš,
Jasenovčani,44222,Šaš,
Kostreši Šaški,44222,Šaš,
Papići,44222,Šaš,
Slovinci,44222,Šaš,
Šaš,44222,Šaš,
Timarci,44222,Šaš,
Utolica,44222,Šaš,
Donji Laduč,10292,Šenkovec,
Gornji Laduč,10292,Šenkovec,
Harmica,10292,Šenkovec,
Ključ Brdovečki,10292,Šenkovec,
Šenkovec,10292,Šenkovec,
Vukovo Selo,10292,Šenkovec,
Katuni,21250,Šestanovac,
Kreševo,21250,Šestanovac,
Šestanovac,21250,Šestanovac,
Žeževica,21250,Šestanovac,
Bilice,22000,Šibenik,
Danilo Biranj,22000,Šibenik,
Dubrava kod Šibenika,22000,Šibenik,
Šibenik-dio,22000,Šibenik,
Grebaštica,22010,Šibenik-Brodarica,
Jadrtovac,22010,Šibenik-Brodarica,
Šibenik/dio-Brodarica/,22010,Šibenik-Brodarica,
Donje Polje,22020,Šibenik-Ražine,
Šibenik/dio-Ražine/,22020,Šibenik-Ražine,
Šibenik/dio-Zablaće/,22030,Šibenik-Zablaće,
Polje,51515,Šilo,
Šilo,51515,Šilo,
Žestilac,51515,Šilo,
Županje,51515,Šilo,
Suđurađ,20223,Šipanjska Luka,
Šipanjska Luka,20223,Šipanjska Luka,
Kruševo,22204,Široke,
Široke,22204,Široke,
Vadalj,22204,Široke,
Vezac,22204,Široke,
Blatnica Pokupska,47204,Šišljavić,
Ivančići Pokupski,47204,Šišljavić,
Koritinja,47204,Šišljavić,
Šišljavić,47204,Šišljavić,
Prkos,23223,Škabrnja,
Škabrnja,23223,Škabrnja,
Doljani,53221,Škare,
Glavace,53221,Škare,
Podum,53221,Škare,
Škare,53221,Škare,
Kukuljanovo,51223,Škrljevo,
Plosna,51223,Škrljevo,
Ponikve,51223,Škrljevo,
Škrljevo,51223,Škrljevo,
Šmrika,51263,Šmrika,
Bušetina,33404,Špišić Bukovica,
Korija,33404,Špišić Bukovica,
Lozan,33404,Špišić Bukovica,
Novi Antunovac,33404,Špišić Bukovica,
Okrugljača,33404,Špišić Bukovica,
Rogovac,33404,Špišić Bukovica,
Špišić Bukovica,33404,Špišić Bukovica,
Vukosavljevica,33404,Špišić Bukovica,
Blatnica,43246,Štefanje,
Daskatica,43246,Štefanje,
Donja Šušnjara,43246,Štefanje,
Gornja Šušnjara,43246,Štefanje,
Laminac,43246,Štefanje,
Starine,43246,Štefanje,
Staro Štefanje,43246,Štefanje,
Štefanje,43246,Štefanje,
Štitar,32274,Štitar,
Banfi,40312,Štrigova,
Grabrovnik,40312,Štrigova,
Jalšovec,40312,Štrigova,
Leskovec,40312,Štrigova,
Martinuševec,40312,Štrigova,
Prekopa,40312,Štrigova,
Prhovec,40312,Štrigova,
Robađe,40312,Štrigova,
Stanetinec,40312,Štrigova,
Sveti Urban,40312,Štrigova,
Štrigova,40312,Štrigova,
Tupkovec,40312,Štrigova,
Železna Gora,40312,Štrigova,
Grobnik,52233,Šušnjevica,
Jasenovik,52233,Šušnjevica,
Kostrčani,52233,Šušnjevica,
Kožljak,52233,Šušnjevica,
Letaj,52233,Šušnjevica,
Nova Vas,52233,Šušnjevica,
Šušnjevica,52233,Šušnjevica,
Zankovci,52233,Šušnjevica,
Gorići,53225,Švica,
Kuterovo,53225,Švica,
Lipovlje,53225,Švica,
Ponori,53225,Švica,
Švica,53225,Švica,
Frata,52465,Tar,
Perci,52465,Tar,
Rogovići,52465,Tar,
Tar,52465,Tar,
Vabriga,52465,Tar,
Tenja,31207,Tenja,
Ljut,21245,Tijarica,
Rože,21245,Tijarica,
Strizirep,21245,Tijarica,
Tijarica,21245,Tijarica,
Voštane,21245,Tijarica,
Vrpolje,21245,Tijarica,
Brčići,52444,Tinjan,
Brečevići,52444,Tinjan,
Jakovici,52444,Tinjan,
Kringa,52444,Tinjan,
Muntrilj,52444,Tinjan,
Radetići,52444,Tinjan,
Tinjan,52444,Tinjan,
Žužići,52444,Tinjan,
Dazlina,22240,Tisno,
Dubrava kod Tisnoga,22240,Tisno,
Tisno,22240,Tisno,
Kraj,23212,Tkon,
Tkon,23212,Tkon,
Imotica,20205,Topolo,
Ošlje,20205,Topolo,
Stupa,20205,Topolo,
Štedrica,20205,Topolo,
Topolo,20205,Topolo,
Budaševo,44202,Topolovac,
Novo Selo Palanječko,44202,Topolovac,
Prelošćica,44202,Topolovac,
Topolovac,44202,Topolovac,
Batinova Kosa,44415,Topusko,
Bukovica,44415,Topusko,
Crni Potok,44415,Topusko,
Gređani,44415,Topusko,
Hrvatsko Selo,44415,Topusko,
Katinovac,44415,Topusko,
Mala Vranovina,44415,Topusko,
Pecka,44415,Topusko,
Perna,44415,Topusko,
Ponikvari,44415,Topusko,
Staro Selo Topusko,44415,Topusko,
Topusko,44415,Topusko,
Velika Vranovina,44415,Topusko,
Vorkapić,44415,Topusko,
Antin,32214,Tordinci,
Mlaka Antinska,32214,Tordinci,
Tordinci,32214,Tordinci,
Gerovo Tounjsko,47264,Tounj,
Kamenica Skradnička,47264,Tounj,
Potok Tounjski,47264,Tounj,
Rebrovići,47264,Tounj,
Tounj,47264,Tounj,
Tržić Tounjski,47264,Tounj,
Zden,47264,Tounj,
Tovarnik,32249,Tovarnik,
Pleš,42254,Trakošćan,
Brgod,52224,Trget,
Bršica,52224,Trget,
Trget,52224,Trget,
Trgetari,52224,Trget,
Bašunje Male,51243,Tribalj,
Belobrajići,51243,Tribalj,
Blažići,51243,Tribalj,
Janjevalj,51243,Tribalj,
Pećca,51243,Tribalj,
Podsopalj Belgradski,51243,Tribalj,
Podsopalj Drivenički,51243,Tribalj,
Ričina,51243,Tribalj,
Ropci,51243,Tribalj,
Semičevići,51243,Tribalj,
Sušik,51243,Tribalj,
Tribalj,51243,Tribalj,
Tribalj Gornji,51243,Tribalj,
Tribanj,23245,Tribanj,
Tribunj,22212,Tribunj,
Čačvina,21240,Trilj,
Čaporice,21240,Trilj,
Gardun,21240,Trilj,
Jabuka,21240,Trilj,
Košute,21240,Trilj,
Strmendolac,21240,Trilj,
Trilj,21240,Trilj,
Vedrine,21240,Trilj,
Velić,21240,Trilj,
Vojnić Sinjski,21240,Trilj,
Dragotin,31411,Trnava,
Hrkanovci Đakovački,31411,Trnava,
Kondrić,31411,Trnava,
Lapovci,31411,Trnava,
Svetoblažje,31411,Trnava,
Trnava,31411,Trnava,
Donja Vrba,35211,Trnjani,
Klokočevik,35211,Trnjani,
Korduševci,35211,Trnjani,
Šušnjevci,35211,Trnjani,
Trnjani,35211,Trnjani,
Vrhovina,35211,Trnjani,
Zadubravlje,35211,Trnjani,
Bartolovec,42202,Trnovec Bartolovečki,
Šemovec,42202,Trnovec Bartolovečki,
Štefanec Bartolovečki,42202,Trnovec Bartolovečki,
Trnovec Bartolovečki,42202,Trnovec Bartolovečki,
Zamlaka,42202,Trnovec Bartolovečki,
Zbelava,42202,Trnovec Bartolovečki,
Žabnik,42202,Trnovec Bartolovečki,
Begovača,43233,Trnovitički Popovac,
Gornja Garešnica,43233,Trnovitički Popovac,
Kostanjevac,43233,Trnovitički Popovac,
Novo Selo Garešničko,43233,Trnovitički Popovac,
Oštri Zid,43233,Trnovitički Popovac,
Podgarić,43233,Trnovitički Popovac,
Šimljanik,43233,Trnovitički Popovac,
Trnovitički Popovac,43233,Trnovitički Popovac,
Veliki Prokop,43233,Trnovitički Popovac,
Divulje,21220,Trogir,
Plano,21220,Trogir,
Seget Vranjica,21220,Trogir,
Trogir,21220,Trogir,
Žedno,21220,Trogir,
Donja Vrućica,20240,Trpanj,
Duba Pelješka,20240,Trpanj,
Gornja Vrućica,20240,Trpanj,
Trpanj,20240,Trpanj,
Trpinja,32224,Trpinja,
Trstenik,20245,Trstenik,
Trsteno,20233,Trsteno,
Brinjeva Draga,51305,Tršće,
Crni Lazi,51305,Tršće,
Ferbežari,51305,Tršće,
Kraljev Vrh,51305,Tršće,
Lazi,51305,Tršće,
Makov Hrib,51305,Tršće,
Prhci,51305,Tršće,
Prhutova Draga,51305,Tršće,
Pršleti,51305,Tršće,
Ravnice,51305,Tršće,
Selo,51305,Tršće,
Sokoli,51305,Tršće,
Srednja Draga,51305,Tršće,
Tršće,51305,Tršće,
Vrhovci,51305,Tršće,
Tučepi,21325,Tučepi,
Dubrava,21252,Tugare,
Naklice,21252,Tugare,
Tugare,21252,Tugare,
Banska Gorica,49215,Tuhelj,
Bezavina/dio/,49215,Tuhelj,
Črešnjevec,49215,Tuhelj,
Dubrovčan/dio/,49215,Tuhelj,
Glogovec Zagorski,49215,Tuhelj,
Lenišće,49215,Tuhelj,
Lipnica Zagorska,49215,Tuhelj,
Pristava,49215,Tuhelj,
Prosenik,49215,Tuhelj,
Sveti Križ,49215,Tuhelj,
Trsteno,49215,Tuhelj,
Tuhelj,49215,Tuhelj,
Tuheljske Toplice,49215,Tuhelj,
Velika Erpenja,49215,Tuhelj,
Vilanci,49215,Tuhelj,
Črnec Biškupečki,42204,Turčin,
Donji Kneginec,42204,Turčin,
Gornji Kneginec,42204,Turčin,
Jakopovec,42204,Turčin,
Kaštelanec,42204,Turčin,
Križanec,42204,Turčin,
Lužan Biškupečki,42204,Turčin,
Seketin,42204,Turčin,
Tomaševec Biškupečki,42204,Turčin,
Turčin,42204,Turčin,
Varaždin Breg,42204,Turčin,
Brezova Glava,47241,Tušilović,
Cerovac Vukmanički,47241,Tušilović,
Donji Budački,47241,Tušilović,
Koranski Brijeg,47241,Tušilović,
Ladvenjak,47241,Tušilović,
Mlakovac,47241,Tušilović,
Okić,47241,Tušilović,
Pavković Selo,47241,Tušilović,
Tušilović,47241,Tušilović,
Zimić,47241,Tušilović,
Ubli,20289,Ubli,
Breštane,53234,Udbina,
Čojluk,53234,Udbina,
Jošan,53234,Udbina,
Komić,53234,Udbina,
Kurjak,53234,Udbina,
Mutilić,53234,Udbina,
Ondić,53234,Udbina,
Poljice,53234,Udbina,
Rebić,53234,Udbina,
Udbina,53234,Udbina,
Visuć,53234,Udbina,
Ugljan,23275,Ugljan,
Budimiri,21243,Ugljane,
Nova Sela,21243,Ugljane,
Ugljane,21243,Ugljane,
Vinine,21243,Ugljane,
Blagorodovac,43507,Uljanik,
Duhovi,43507,Uljanik,
Gornji Uljanik,43507,Uljanik,
Uljanički Brijeg,43507,Uljanik,
Uljanik,43507,Uljanik,
Babići,52470,Umag (Umago),
Čepljani,52470,Umag (Umago),
Đuba,52470,Umag (Umago),
Finida,52470,Umag (Umago),
Juricani,52470,Umag (Umago),
Katoro,52470,Umag (Umago),
Kmeti,52470,Umag (Umago),
Križine,52470,Umag (Umago),
Lovrečica,52470,Umag (Umago),
Materada,52470,Umag (Umago),
Monterol,52470,Umag (Umago),
Murine,52470,Umag (Umago),
Petrovija,52470,Umag (Umago),
Seget,52470,Umag (Umago),
Sv. Marija na Krasu,52470,Umag (Umago),
Umag,52470,Umag (Umago),
Valica,52470,Umag (Umago),
Vardica,52470,Umag (Umago),
Vilanija,52470,Umag (Umago),
Cera,22323,Unešić,
Čvrljevo,22323,Unešić,
Donje Planjane,22323,Unešić,
Donje Utore,22323,Unešić,
Donje Vinovo,22323,Unešić,
Gornje Planjane,22323,Unešić,
Gornje Utore,22323,Unešić,
Gornje Vinovo,22323,Unešić,
Koprno,22323,Unešić,
Ljubostinje,22323,Unešić,
Mirlović Zagora,22323,Unešić,
Nevest,22323,Unešić,
Ostrogašica,22323,Unešić,
Podumci,22323,Unešić,
Sedramić,22323,Unešić,
Unešić,22323,Unešić,
Visoka,22323,Unešić,
Unije,51562,Unije,
Bukovica Utinjska,47211,Utinja,
Gaćeša Selo,47211,Utinja,
Ivanković Selo,47211,Utinja,
Ivošević Selo,47211,Utinja,
Kartalije,47211,Utinja,
Klipino Brdo,47211,Utinja,
Kljaić Brdo,47211,Utinja,
Malešević Selo,47211,Utinja,
Mandić Selo,47211,Utinja,
Manjerovići,47211,Utinja,
Međeđak Utinjski,47211,Utinja,
Podsedlo,47211,Utinja,
Udbinja,47211,Utinja,
Utinja,47211,Utinja,
Utinja Vrelo,47211,Utinja,
Bocanjevci,31550,Valpovo,
Gorica Valpovačka,31550,Valpovo,
Ladimirevci,31550,Valpovo,
Nard,31550,Valpovo,
Šag,31550,Valpovo,
Valpovo,31550,Valpovo,
Donji Kućan,42000,Varaždin,
Gornji Kućan,42000,Varaždin,
Hrašćica,42000,Varaždin,
Jalkovec,42000,Varaždin,
Kućan Marof,42000,Varaždin,
Varaždin,42000,Varaždin,
Boričevec Toplički,42223,Varaždinske Toplice,
Črnile,42223,Varaždinske Toplice,
Donja Poljana,42223,Varaždinske Toplice,
Drenovec,42223,Varaždinske Toplice,
Gornja Poljana,42223,Varaždinske Toplice,
Grešćevina,42223,Varaždinske Toplice,
Hrastovec Toplički,42223,Varaždinske Toplice,
Jalševec Svibovečki,42223,Varaždinske Toplice,
Jarki Horvatićevi,42223,Varaždinske Toplice,
Leskovec Toplički,42223,Varaždinske Toplice,
Lovrentovec,42223,Varaždinske Toplice,
Lukačevec Toplički,42223,Varaždinske Toplice,
Martinkovec,42223,Varaždinske Toplice,
Petkovec Toplički,42223,Varaždinske Toplice,
Pišćanovec,42223,Varaždinske Toplice,
Retkovec Svibovečki,42223,Varaždinske Toplice,
Rukljevina,42223,Varaždinske Toplice,
Svibovec,42223,Varaždinske Toplice,
Škarnik,42223,Varaždinske Toplice,
Tuhovec,42223,Varaždinske Toplice,
Varaždinske Toplice,42223,Varaždinske Toplice,
Vrtlinovec,42223,Varaždinske Toplice,
Potirna,20270,Vela Luka,
Vela Luka,20270,Vela Luka,
Male Mune,51212,Vele Mune,
Vele Mune,51212,Vele Mune,
Žejane,51212,Vele Mune,
Mali Iž,23284,Veli Iž,
Veli Iž,23284,Veli Iž,
Veli Lošinj,51551,Veli Lošinj,
Soline,23287,Veli Rat,
Veli Rat,23287,Veli Rat,
Aleksandrovac,34330,Velika,
Biškupci,34330,Velika,
Doljanci,34330,Velika,
Draga,34330,Velika,
Gornji Vrhovci,34330,Velika,
Kantrovci,34330,Velika,
Poljanska,34330,Velika,
Potočani,34330,Velika,
Radovanci,34330,Velika,
Stražeman,34330,Velika,
Toranj,34330,Velika,
Trenkovo,34330,Velika,
Trnovac,34330,Velika,
Velika,34330,Velika,
Bapče,10410,Velika Gorica,
Črnkovec,10410,Velika Gorica,
Drenje Šćitarjevsko,10410,Velika Gorica,
Gradići,10410,Velika Gorica,
Kobilić,10410,Velika Gorica,
Lazi Turopoljski,10410,Velika Gorica,
Lekneno,10410,Velika Gorica,
Mala Kosnica,10410,Velika Gorica,
Mičevec,10410,Velika Gorica,
Mraclin,10410,Velika Gorica,
Novaki Šćitarjevski,10410,Velika Gorica,
Obrezina,10410,Velika Gorica,
Okuje,10410,Velika Gorica,
Petina,10410,Velika Gorica,
Petrovina Turopoljska,10410,Velika Gorica,
Sasi,10410,Velika Gorica,
Selnica,10410,Velika Gorica,
Strmec Bukevski,10410,Velika Gorica,
Šćitarjevo,10410,Velika Gorica,
Trnje,10410,Velika Gorica,
Velika Gorica,10410,Velika Gorica,
Velika Kosnica,10410,Velika Gorica,
Zablatje Posavsko,10410,Velika Gorica,
Beravci,35221,Velika Kopanica,
Mala Kopanica,35221,Velika Kopanica,
Velika Kopanica,35221,Velika Kopanica,
Donja Vlahinička,44316,Velika Ludina,
Gornja Vlahinićka,44316,Velika Ludina,
Grabričina,44316,Velika Ludina,
Grabrov Potok,44316,Velika Ludina,
Katoličko Selišće,44316,Velika Ludina,
Kompator,44316,Velika Ludina,
Ludinica,44316,Velika Ludina,
Mala Ludina,44316,Velika Ludina,
Mustafina Klada,44316,Velika Ludina,
Okoli,44316,Velika Ludina,
Ruškovica,44316,Velika Ludina,
Velika Ludina,44316,Velika Ludina,
Vidrenjak,44316,Velika Ludina,
Velika Mlaka,10408,Velika Mlaka,
Bačkovica,43271,Velika Pisanica,
Bedenička,43271,Velika Pisanica,
Čađavac,43271,Velika Pisanica,
Nova Pisanica,43271,Velika Pisanica,
Polum,43271,Velika Pisanica,
Velika Pisanica,43271,Velika Pisanica,
Gornja Ploščica,43285,Velika Trnovitica,
Gornja Trnovitica,43285,Velika Trnovitica,
Mala Mlinska,43285,Velika Trnovitica,
Mala Trnovitica,43285,Velika Trnovitica,
Mlinski Vinogradi,43285,Velika Trnovitica,
Nova Ploščica,43285,Velika Trnovitica,
Velika Mlinska,43285,Velika Trnovitica,
Velika Trnovitica,43285,Velika Trnovitica,
Bastajski Brđani,43531,Veliki Bastaji,
Koreničani,43531,Veliki Bastaji,
Mali Bastaji,43531,Veliki Bastaji,
Mali Miletinac,43531,Veliki Bastaji,
Škodinovac,43531,Veliki Bastaji,
Veliki Bastaji,43531,Veliki Bastaji,
Veliki Miletinac,43531,Veliki Bastaji,
Cremušina,43270,Veliki Grđevac,
Donja Kovačica,43270,Veliki Grđevac,
Dražica,43270,Veliki Grđevac,
Gornja Kovačica,43270,Veliki Grđevac,
Mala Pisanica,43270,Veliki Grđevac,
Mali Grđevac,43270,Veliki Grđevac,
Pavlovac,43270,Veliki Grđevac,
Sibenik,43270,Veliki Grđevac,
Topolovica,43270,Veliki Grđevac,
Veliki Grđevac,43270,Veliki Grđevac,
Zrinska,43270,Veliki Grđevac,
Draževitići,21277,Veliki Prolog,
Dusina,21277,Veliki Prolog,
Podprolog,21277,Veliki Prolog,
Umčani,21277,Veliki Prolog,
Veliki Prolog,21277,Veliki Prolog,
Mali Zdenci,43293,Veliki Zdenci,
Orlovac Zdenački,43293,Veliki Zdenci,
Veliki Zdenci,43293,Veliki Zdenci,
Bezavina/dio/,49214,Veliko Trgovišće,
Domahovo,49214,Veliko Trgovišće,
Družilovec,49214,Veliko Trgovišće,
Dubrovčan/dio/,49214,Veliko Trgovišće,
Gubaševo,49214,Veliko Trgovišće,
Jalšje,49214,Veliko Trgovišće,
Jezero Klanječko,49214,Veliko Trgovišće,
Mrzlo Polje,49214,Veliko Trgovišće,
Požarkovec,49214,Veliko Trgovišće,
Prosenik Gubaševski,49214,Veliko Trgovišće,
Ravnice,49214,Veliko Trgovišće,
Strmec,49214,Veliko Trgovišće,
Turnišće Klanečko,49214,Veliko Trgovišće,
Veliko Trgovišće,49214,Veliko Trgovišće,
Vižovlje,49214,Veliko Trgovišće,
Dominkovica,43226,Veliko Trojstvo,
Grginac,43226,Veliko Trojstvo,
Kegljevac,43226,Veliko Trojstvo,
Maglenča,43226,Veliko Trojstvo,
Malo Trojstvo,43226,Veliko Trojstvo,
Martinac,43226,Veliko Trojstvo,
Paulovac,43226,Veliko Trojstvo,
Veliko Trojstvo,43226,Veliko Trojstvo,
Višnjevac,43226,Veliko Trojstvo,
Vrbica,43226,Veliko Trojstvo,
Mala Bršljanica,43282,Veliko Vukovje,
Rogoža,43282,Veliko Vukovje,
Velika Bršljanica,43282,Veliko Vukovje,
Veliko Vukovje,43282,Veliko Vukovje,
Bandino Selo,47243,Veljun,
Blagaj,47243,Veljun,
Crno Vrelo,47243,Veljun,
Cvijanović Brdo,47243,Veljun,
Donja Visočka,47243,Veljun,
Donji Poloj,47243,Veljun,
Gornja Visočka,47243,Veljun,
Grobnik,47243,Veljun,
Kosijer Selo,47243,Veljun,
Kutanja,47243,Veljun,
Rabinja,47243,Veljun,
Snos,47243,Veljun,
Sparednjak,47243,Veljun,
Stojmerić,47243,Veljun,
Šljivnjak,47243,Veljun,
Točak,47243,Veljun,
Veljun,47243,Veljun,
Veljunska Glina,47243,Veljun,
Veljunski Ponorac,47243,Veljun,
Hrnjevac,34335,Vetovo,
Lukač,34335,Vetovo,
Ovčare,34335,Vetovo,
Podgorje,34335,Vetovo,
Vetovo,34335,Vetovo,
Prud,20352,Vid,
Vid,20352,Vid,
Budislavec,42205,Vidovec,
Čargovec,42205,Vidovec,
Domitrovec,42205,Vidovec,
Gojanec,42205,Vidovec,
Krkanec,42205,Vidovec,
Nedeljanec,42205,Vidovec,
Papinec,42205,Vidovec,
Prekno,42205,Vidovec,
Šijanec,42205,Vidovec,
Vidovec,42205,Vidovec,
Zamlača,42205,Vidovec,
Čret Viljevski,31531,Viljevo,
Kapelna,31531,Viljevo,
Viljevo,31531,Viljevo,
Gornje Ladanje,42207,Vinica,
Goruševnjak,42207,Vinica,
Marčan,42207,Vinica,
Pešćenica Vinička,42207,Vinica,
Vinica,42207,Vinica,
Vinica Breg,42207,Vinica,
Vratno Donje,42207,Vinica,
Vinišće,21226,Vinišće,
Slivnica,23247,Vinjerac,
Vinjerac,23247,Vinjerac,
Vinkovci,32100,Vinkovci,
Lozice,23234,Vir,
Torovi,23234,Vir,
Vir,23234,Vir,
Donje Zdjelice,48326,Virje,
Miholjanec,48326,Virje,
Virje,48326,Virje,
Čemernica,33000,Virovitica,
Golo Brdo,33000,Virovitica,
Milanovac,33000,Virovitica,
Podgorje,33000,Virovitica,
Požari,33000,Virovitica,
Rezovac,33000,Virovitica,
Rezovačke Krčevine,33000,Virovitica,
Sveti Đurađ,33000,Virovitica,
Virovitica,33000,Virovitica,
Brgujac,21480,Vis,
Marine Zemlje,21480,Vis,
Milna,21480,Vis,
Plisko Polje,21480,Vis,
Podselje,21480,Vis,
Podstražje,21480,Vis,
Rogačić,21480,Vis,
Rukavac,21480,Vis,
Stončica,21480,Vis,
Vis,21480,Vis,
Čanjevo,42224,Visoko,
Đurinovec,42224,Visoko,
Kračevec,42224,Visoko,
Presečno Visočko,42224,Visoko,
Vinično,42224,Visoko,
Visoko,42224,Visoko,
Vrh Visočki,42224,Visoko,
Forkuševci,31401,Viškovci,
Viškovci,31401,Viškovci,
Vučevci,31401,Viškovci,
Kosi,51216,Viškovo,
Marčelji,51216,Viškovo,
Marinići,51216,Viškovo,
Mladenići,51216,Viškovo,
Saršoni,51216,Viškovo,
Sroki,51216,Viškovo,
Viškovo,51216,Viškovo,
Anžići,52463,Višnjan,
Bačva,52463,Višnjan,
Barat,52463,Višnjan,
Barići,52463,Višnjan,
Baškoti,52463,Višnjan,
Benčani,52463,Višnjan,
Broskvari,52463,Višnjan,
Bucalovići,52463,Višnjan,
Bujarići,52463,Višnjan,
Cerion,52463,Višnjan,
Cvitani,52463,Višnjan,
Deklevi,52463,Višnjan,
Diklići,52463,Višnjan,
Fabci,52463,Višnjan,
Farini,52463,Višnjan,
Gambetići,52463,Višnjan,
Kočići,52463,Višnjan,
Kolumbera,52463,Višnjan,
Korlevići,52463,Višnjan,
Košutići,52463,Višnjan,
Kurjavići,52463,Višnjan,
Legovići,52463,Višnjan,
Majkusi,52463,Višnjan,
Markovac,52463,Višnjan,
Milanezi,52463,Višnjan,
Prašćari,52463,Višnjan,
Prhati,52463,Višnjan,
Pršurići,52463,Višnjan,
Radoši kod Višnjana,52463,Višnjan,
Radovani,52463,Višnjan,
Rafaeli,52463,Višnjan,
Rapavel,52463,Višnjan,
Smolići,52463,Višnjan,
Srebrnići,52463,Višnjan,
Strpančići,52463,Višnjan,
Sveti Ivan,52463,Višnjan,
Štuti,52463,Višnjan,
Vejaki,52463,Višnjan,
Višnjan,52463,Višnjan,
Vranići kod Višnjana,52463,Višnjan,
Vrhjani,52463,Višnjan,
Zoričići,52463,Višnjan,
Ženodraga,52463,Višnjan,
Žikovići,52463,Višnjan,
Žužići,52463,Višnjan,
Višnjevac,31220,Višnjevac,
Belošići,47283,Vivodina,
Brezje Vivodinsko,47283,Vivodina,
Budim Vivodinski,47283,Vivodina,
Cerje Vivodinsko,47283,Vivodina,
Dojutrovica,47283,Vivodina,
Donji Lović,47283,Vivodina,
Dvorišće Vivodinsko,47283,Vivodina,
Furjanići,47283,Vivodina,
Galezova Draga,47283,Vivodina,
Galin,47283,Vivodina,
Gorniki Vivodinski,47283,Vivodina,
Gornji Lović,47283,Vivodina,
Hodinci,47283,Vivodina,
Hrastovica Vivodinska,47283,Vivodina,
Lović Prekriški,47283,Vivodina,
Obrež Vivodinski,47283,Vivodina,
Pećarići,47283,Vivodina,
Petruš Vrh,47283,Vivodina,
Radina Vas,47283,Vivodina,
Sršići,47283,Vivodina,
Stojavnica,47283,Vivodina,
Varaštovac,47283,Vivodina,
Vivodina,47283,Vivodina,
Vrškovac,47283,Vivodina,
Vuketić,47283,Vivodina,
Zorkovac Vivodinski,47283,Vivodina,
Bajkini,52447,Vižinada,
Baldaši,52447,Vižinada,
Brig,52447,Vižinada,
Bukori,52447,Vižinada,
Crklada,52447,Vižinada,
Čuki,52447,Vižinada,
Danci,52447,Vižinada,
Ferenci,52447,Vižinada,
Filipi,52447,Vižinada,
Grubići,52447,Vižinada,
Jadruhi,52447,Vižinada,
Lašići,52447,Vižinada,
Markovići,52447,Vižinada,
Mastelići,52447,Vižinada,
Mekiši kod Vižinade,52447,Vižinada,
Narduči,52447,Vižinada,
Ohnići,52447,Vižinada,
Piškovica,52447,Vižinada,
Staniši,52447,Vižinada,
Trombal,52447,Vižinada,
Velići,52447,Vižinada,
Vižinada,52447,Vižinada,
Vranići kod Vižinade,52447,Vižinada,
Vranje Selo,52447,Vižinada,
Vrbani,52447,Vižinada,
Vrh Lašići,52447,Vižinada,
Žudetići,52447,Vižinada,
Dopsin,31404,Vladislavci,
Hrastin,31404,Vladislavci,
Vladislavci,31404,Vladislavci,
Bijele Vode,44406,Vlahović,
Drenovac Banski,44406,Vlahović,
Vlahović,44406,Vlahović,
Bokane,33522,Voćin,
Dobrić,33522,Voćin,
Đuričić,33522,Voćin,
Gornji Meljani,33522,Voćin,
Hum,33522,Voćin,
Hum Varoš,33522,Voćin,
Kometnik-Jorgići,33522,Voćin,
Kometnik-Zubići,33522,Voćin,
Kuzma,33522,Voćin,
Lisičine,33522,Voćin,
Macute,33522,Voćin,
Mačkovac,33522,Voćin,
Popovac,33522,Voćin,
Rijenci,33522,Voćin,
Sekulinci,33522,Voćin,
Smude,33522,Voćin,
Voćin,33522,Voćin,
Srima,22211,Vodice,
Vodice,22211,Vodice,
Gajana,52215,Vodnjan (Dignano),
Vodnjan,52215,Vodnjan (Dignano),
Novi Mikanovci,32283,Vođinci,
Vođinci,32283,Vođinci,
Brdo Utinjsko,47220,Vojnić,
Jagrovac,47220,Vojnić,
Johovo,47220,Vojnić,
Jurga,47220,Vojnić,
Ključar,47220,Vojnić,
Knežević Kosa,47220,Vojnić,
Kokirevo,47220,Vojnić,
Kolarić,47220,Vojnić,
Krivaja Vojnićka,47220,Vojnić,
Kupljensko,47220,Vojnić,
Loskunja,47220,Vojnić,
Radmanovac,47220,Vojnić,
Radonja,47220,Vojnić,
Vojišnica,47220,Vojnić,
Vojnić,47220,Vojnić,
Živković Kosa,47220,Vojnić,
Donja Gračenica,44318,Voloder,
Gornja Gračenica,44318,Voloder,
Voloder,44318,Voloder,
Vranjic,21211,Vranjic,
Belo Selo,51321,Vrata,
Slavica,51321,Vrata,
Sljeme,51321,Vrata,
Vrata,51321,Vrata,
Ferketinec,40316,Vratišinec,
Gornji Kraljevec,40316,Vratišinec,
Krištanovec,40316,Vratišinec,
Križovec,40316,Vratišinec,
Miklavec,40316,Vratišinec,
Vratišinec,40316,Vratišinec,
Žiškovec,40316,Vratišinec,
Crni Kal,53273,Vratnik,
Melnice,53273,Vratnik,
Vratnik,53273,Vratnik,
Vrzići,53273,Vratnik,
Svirče,21462,Vrbanj,
Vrbanj,21462,Vrbanj,
Vrbanja,32254,Vrbanja,
Dolina,35423,Vrbje,
Mačkovac,35423,Vrbje,
Savski Bok,35423,Vrbje,
Sičice,35423,Vrbje,
Visoka Greda,35423,Vrbje,
Vrbje,35423,Vrbje,
Garica,51516,Vrbnik,
Kampelje,51516,Vrbnik,
Risika,51516,Vrbnik,
Vrbnik,51516,Vrbnik,
Vrboska,21463,Vrboska,
Blažević Dol,35414,Vrbova,
Vrbova,35414,Vrbova,
Banovo,10340,Vrbovec,
Brčevec,10340,Vrbovec,
Celine,10340,Vrbovec,
Cerik,10340,Vrbovec,
Cerje,10340,Vrbovec,
Dijaneš,10340,Vrbovec,
Đivan,10340,Vrbovec,
Gaj,10340,Vrbovec,
Gostović,10340,Vrbovec,
Graberanec,10340,Vrbovec,
Hruškovica,10340,Vrbovec,
Konak,10340,Vrbovec,
Krkač,10340,Vrbovec,
Kućari,10340,Vrbovec,
Lazarevac,10340,Vrbovec,
Lovrečka Varoš,10340,Vrbovec,
Lovrečka Velika,10340,Vrbovec,
Luka,10340,Vrbovec,
Lukovo,10340,Vrbovec,
Marenić,10340,Vrbovec,
Martinska Ves,10340,Vrbovec,
Naselje Stjepana Radića,10340,Vrbovec,
Novo Selo,10340,Vrbovec,
Podolec,10340,Vrbovec,
Poljana,10340,Vrbovec,
Poljanski Lug,10340,Vrbovec,
Prilesje,10340,Vrbovec,
Savska Cesta,10340,Vrbovec,
Topolovec,10340,Vrbovec,
Vrbovec,10340,Vrbovec,
Vrbovečki Pavlovec,10340,Vrbovec,
Hajdine,51326,Vrbovsko,
Hambarište,51326,Vrbovsko,
Jablan,51326,Vrbovsko,
Kamensko,51326,Vrbovsko,
Poljana,51326,Vrbovsko,
Presika,51326,Vrbovsko,
Stubica,51326,Vrbovsko,
Tuk,51326,Vrbovsko,
Vrbovsko,51326,Vrbovsko,
Vujnovići,51326,Vrbovsko,
Banja,21276,Vrgorac,
Kljenak,21276,Vrgorac,
Kokorić,21276,Vrgorac,
Kotezi,21276,Vrgorac,
Orah,21276,Vrgorac,
Prapatnica,21276,Vrgorac,
Ravča,21276,Vrgorac,
Stilja,21276,Vrgorac,
Vina,21276,Vrgorac,
Višnjica,21276,Vrgorac,
Vrgorac,21276,Vrgorac,
Donji Babin Potok,53223,Vrhovine,
Gornje Vrhovine,53223,Vrhovine,
Gornji Babin Potok,53223,Vrhovine,
Rudopolje,53223,Vrhovine,
Turjanski,53223,Vrhovine,
Vrhovine,53223,Vrhovine,
Zalužnica,53223,Vrhovine,
Garjak,21236,Vrlika,
Ježević,21236,Vrlika,
Koljane,21236,Vrlika,
Kosore,21236,Vrlika,
Maovice,21236,Vrlika,
Otišić,21236,Vrlika,
Podosoje,21236,Vrlika,
Vinalić,21236,Vrlika,
Vrlika,21236,Vrlika,
Čajkovci,35210,Vrpolje,
Stari Perkovci,35210,Vrpolje,
Vrpolje,35210,Vrpolje,
Begi,52450,Vrsar,
Bralići,52450,Vrsar,
Delići,52450,Vrsar,
Flengi,52450,Vrsar,
Gradina,52450,Vrsar,
Kloštar,52450,Vrsar,
Kontešići,52450,Vrsar,
Marasi,52450,Vrsar,
Vrsar,52450,Vrsar,
Grbe,23235,Vrsi,
Poljica,23235,Vrsi,
Poljica-Brig,23235,Vrsi,
Vrsi,23235,Vrsi,
Žerava,23235,Vrsi,
Beketinci,31403,Vuka,
Hrastovac,31403,Vuka,
Lipovac Hrastinski,31403,Vuka,
Široko Polje,31403,Vuka,
Vuka,31403,Vuka,
Knez Gorica,47205,Vukmanić,
Vukmanić,47205,Vukmanić,
Bogdanovci,32000,Vukovar,
Vukovar,32000,Vukovar,
Lipovača,32010,Vukovar,
Gornje Podotočje,10419,Vukovina,
Kuče,10419,Vukovina,
Rakitovec,10419,Vukovina,
Staro Čiče,10419,Vukovina,
Vukovina,10419,Vukovina,
Bračak,49210,Zabok,
Bregi Zabočki,49210,Zabok,
Dubrava Zabočka,49210,Zabok,
Grabrovec,49210,Zabok,
Grdenci,49210,Zabok,
Hum Zabočki,49210,Zabok,
Jakuševec Zabočki,49210,Zabok,
Lug Zabočki,49210,Zabok,
Martinišće,49210,Zabok,
Pavlovec Zabočki,49210,Zabok,
Repovec,49210,Zabok,
Špičkovina,49210,Zabok,
Tisanić Jarek,49210,Zabok,
Zabok,49210,Zabok,
Babindub,23000,Zadar,
Briševo,23000,Zadar,
Crno,23000,Zadar,
Murvica,23000,Zadar,
Zadar,23000,Zadar,
Dupci,21255,Zadvarje,
Gornja Brela,21255,Zadvarje,
Kraljevac,21255,Zadvarje,
Krnići,21255,Zadvarje,
Krželji,21255,Zadvarje,
Pejkovići,21255,Zadvarje,
Potpoletnica,21255,Zadvarje,
Santrići,21255,Zadvarje,
Slime,21255,Zadvarje,
Zadvarje,21255,Zadvarje,
Bojačno,49296,Zagorska Sela,
Bratkovec,49296,Zagorska Sela,
Brezakovec,49296,Zagorska Sela,
Gornji Škrnik,49296,Zagorska Sela,
Harina Žlaka,49296,Zagorska Sela,
Ivanić Miljanski,49296,Zagorska Sela,
Kuzminec Miljanski,49296,Zagorska Sela,
Luke Poljanske,49296,Zagorska Sela,
Miljana,49296,Zagorska Sela,
Plavić,49296,Zagorska Sela,
Poljana Sultanska,49296,Zagorska Sela,
Pušća,49296,Zagorska Sela,
Zagorska Sela,49296,Zagorska Sela,
Sljeme,10000,Zagreb,
Zagreb-dio,10000,Zagreb,
Zagreb-dio,10040,Zagreb-Dubrava,
Botinec,10020,Zagreb-Novi Zagreb,
Donji Čehi,10020,Zagreb-Novi Zagreb,
Gornji Čehi,10020,Zagreb-Novi Zagreb,
Hrašće Turopoljsko,10020,Zagreb-Novi Zagreb,
Mala Mlaka,10020,Zagreb-Novi Zagreb,
Odra,10020,Zagreb-Novi Zagreb,
Odranski Obrež,10020,Zagreb-Novi Zagreb,
Strmec,10020,Zagreb-Novi Zagreb,
Zagreb-dio,10020,Zagreb-Novi Zagreb,
Buzin,10010,Zagreb-Sloboština,
Veliko Polje,10010,Zagreb-Sloboština,
Zagreb-dio,10010,Zagreb-Sloboština,
Zagreb-dio,10090,Zagreb-Susedgrad,
Biokovsko Selo,21270,Zagvozd,
Rastovac,21270,Zagvozd,
Zagvozd,21270,Zagvozd,
Zaostrog,21334,Zaostrog,
Adžamovci,35422,Zapolje,
Bodovaljci,35422,Zapolje,
Brđani,35422,Zapolje,
Donji Crnogovci,35422,Zapolje,
Drežnik,35422,Zapolje,
Godinjak,35422,Zapolje,
Gornji Crnogovci,35422,Zapolje,
Gunjevci,35422,Zapolje,
Laze,35422,Zapolje,
Zapolje,35422,Zapolje,
Ivanec Bistranski,10290,Zaprešić,
Lužnica,10290,Zaprešić,
Šibice,10290,Zaprešić,
Zaprešić,10290,Zaprešić,
Poljica,21466,Zastražišće,
Zastražišće,21466,Zastražišće,
Gaćelezi,22215,Zaton,
Grabovci,22215,Zaton,
Raslina,22215,Zaton,
Zaton,22215,Zaton,
Zaton,20235,Zaton Veliki,
Bankovci,33513,Zdenci,
Donje Predrijevo,33513,Zdenci,
Duga Međa,33513,Zdenci,
Grudnjak,33513,Zdenci,
Gutmanovci,33513,Zdenci,
Kutovi,33513,Zdenci,
Obradovci,33513,Zdenci,
Slavonske Bare,33513,Zdenci,
Zdenci,33513,Zdenci,
Zokov Gaj,33513,Zdenci,
Harkanovci,31227,Zelčin,
Ivanovci,31227,Zelčin,
Marjančanci,31227,Zelčin,
Zelčin,31227,Zelčin,
Galovac,23222,Zemunik,
Gorica,23222,Zemunik,
Smoković,23222,Zemunik,
Zemunik,23222,Zemunik,
Zemunik Gornji,23222,Zemunik,
Zlarin,22232,Zlarin,
Borkovec,49250,Zlatar,
Cetinovec,49250,Zlatar,
Donja Batina/dio/,49250,Zlatar,
Ladislavec,49250,Zlatar,
Martinšćina,49250,Zlatar,
Ratkovec,49250,Zlatar,
Zlatar,49250,Zlatar,
Znož/dio/,49250,Zlatar,
Ervenik Zlatarski,49247,Zlatar Bistrica,
Lovrečan,49247,Zlatar Bistrica,
Opasanjek,49247,Zlatar Bistrica,
Podgrađe,49247,Zlatar Bistrica,
Tugonica,49247,Zlatar Bistrica,
Veleškovec,49247,Zlatar Bistrica,
Zlatar-Bistrica,49247,Zlatar Bistrica,
Zlobin,51324,Zlobin,
Zmajevac,31307,Zmajevac,
Zmijavci,21266,Zmijavci,
Jakopovac,43202,Zrinski Topolovac,
Križ Gornji,43202,Zrinski Topolovac,
Tvrda Reka,43202,Zrinski Topolovac,
Zrinski Topolovac,43202,Zrinski Topolovac,
Kom,23443,Zrmanja,
Palanka,23443,Zrmanja,
Pribudić,23443,Zrmanja,
Prljevo,23443,Zrmanja,
Zrmanja,23443,Zrmanja,
Zrmanja Vrelo,23443,Zrmanja,
Caska,53296,Zubovići,
Kustići,53296,Zubovići,
Metajna,53296,Zubovići,
Vidalići,53296,Zubovići,
Zubovići,53296,Zubovići,
Brcković Draga,47261,Zvečaj,
Donje Bukovlje,47261,Zvečaj,
Donji Zvečaj,47261,Zvečaj,
Dvorjanci,47261,Zvečaj,
Gornje Bukovlje,47261,Zvečaj,
Gornji Zvečaj,47261,Zvečaj,
Gradišće,47261,Zvečaj,
Grganjica,47261,Zvečaj,
Kozalj Vrh,47261,Zvečaj,
Lipa,47261,Zvečaj,
Lipov Pesak,47261,Zvečaj,
Novo Brdo Mrežničko,47261,Zvečaj,
Protulipa,47261,Zvečaj,
Sarovo,47261,Zvečaj,
Trnovo,47261,Zvečaj,
Venac Mrežnički,47261,Zvečaj,
Zvečaj,47261,Zvečaj,
Breznik Žakanjski,47276,Žakanje,
Brihovo,47276,Žakanje,
Bubnjarski Brod,47276,Žakanje,
Donji Bukovac Žakanjski,47276,Žakanje,
Ertić,47276,Žakanje,
Gornji Bukovac Žakanjski,47276,Žakanje,
Jugovac,47276,Žakanje,
Jurovo,47276,Žakanje,
Jurovski Brod,47276,Žakanje,
Kohanjac,47276,Žakanje,
Mala Paka,47276,Žakanje,
Mišinci,47276,Žakanje,
Prautina,47276,Žakanje,
Sela Žakanjska,47276,Žakanje,
Velika Paka,47276,Žakanje,
Zaluka Lipnička,47276,Žakanje,
Žakanje,47276,Žakanje,
Repaš,48332,Ždala,
Ždala,48332,Ždala,
Banj,23263,Ždrelac,
Dobropoljana,23263,Ždrelac,
Ždrelac,23263,Ždrelac,
Bogatnik,23451,Žegar,
Golubić,23451,Žegar,
Kaštel Žegarski,23451,Žegar,
Komazeci,23451,Žegar,
Krupa,23451,Žegar,
Nadvoda,23451,Žegar,
Žegar,23451,Žegar,
Žirje,22236,Žirje,
Luka,23282,Žman,
Žman,23282,Žman,
Balići,52341,Žminj,
Bašići,52341,Žminj,
Batlug,52341,Žminj,
Benčići,52341,Žminj,
Cere,52341,Žminj,
Cvitići,52341,Žminj,
Debeljuhi,52341,Žminj,
Dolica,52341,Žminj,
Domijanići,52341,Žminj,
Gorica,52341,Žminj,
Gradišće,52341,Žminj,
Gržini,52341,Žminj,
Jurići,52341,Žminj,
Karlovići,52341,Žminj,
Klimni,52341,Žminj,
Krajcar Brijeg,52341,Žminj,
Krculi,52341,Žminj,
Kresini,52341,Žminj,
Križanci,52341,Žminj,
Krničari,52341,Žminj,
Kršanci,52341,Žminj,
Laginji,52341,Žminj,
Matijaši,52341,Žminj,
Medančići,52341,Žminj,
Milotski Brijeg,52341,Žminj,
Modrušani,52341,Žminj,
Mužini,52341,Žminj,
Orbanići,52341,Žminj,
Pamići,52341,Žminj,
Pifari,52341,Žminj,
Prkačini,52341,Žminj,
Pucići,52341,Žminj,
Rudani,52341,Žminj,
Sutivanac,52341,Žminj,
Šivati,52341,Žminj,
Tomišići,52341,Žminj,
Vadediji,52341,Žminj,
Varož,52341,Žminj,
Vidulini,52341,Žminj,
Zeci,52341,Žminj,
Žagrići,52341,Žminj,
Žminj,52341,Žminj,
Donje Sitno,21251,Žrnovnica,
Gornje Sitno,21251,Žrnovnica,
Žrnovnica,21251,Žrnovnica,
Žrnovo,20275,Žrnovo,
Žuljana,20247,Žuljana,
Donje Raščane,21273,Župa,
Gornje Raščane,21273,Župa,
Župa,21273,Župa,
Župa Srednja,21273,Župa,
Županja,32270,Županja,